BRAI CATA își desfășoară activitatea de salubritate în zonele 1, 2 si 3 din județul Hunedoara

Societatea BRAI-CATA SRL BUCURESTI SUCURSALA HUNEDOARA, operator autorizat ANRSC pentru activități componente ale serviciului public de salubrizare in zonele 1 Brad, 2 Hațeg si 3 Centru  Hunedoara,  își desfășoară activitatea conform celor prevăzute în contractele de delegare, respectiv COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT AL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE ZONA BRAD, HATEG SI 3 CENTRU, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIILOR DE TRANSFER BRAD HAȚEG SI BRAD, TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE, OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE SORTARE BRAD.

Menționăm ca activitățile se fac conform unor grafice stabilite de comun acord cu autoritatea contractanta Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara precum și cu unitățile administrativ teritoriale.

În ultima perioada au fost mai câteva declarații si acțiuni ale reprezentanților primăriilor Deva, Hunedoara, Orăștie si Hațeg. Față de acțiunile si declarațiile respective, transmitem întregii comunității căreia îi prestăm serviciile de salubritate, că societatea BRAI CATA își respectă obligațiile contractuale și legale pentru toți clienții săi și invită unitățile administrativ teritoriale și persoanele fizice și juridice la realizarea unui parteneriat prin care toate părțile implicate – societate salubrizare, generator de deșeuri, unitate administrativ teritoriala – să-și respecte obligațiile prevăzute în legislația specifică și contractele din care fac parte.

Reprezentanții BRAI CATA apreciază dacă toți cetățenii ar manifesta respect, înțelegere și deschidere pentru  colectarea separată a deșeurilor, pentru păstrarea curățeniei la platformele plurifamiliale de colectare a deșeurilor. Solicităm populației să depoziteze în pubelele de la gospodărie precum și în punctele plurifamiliale (inclusiv platformele subterane mecanice, hidraulice și modulele de colectare separată a deșeurilor) DOAR deșeurile de HÂRTIE-CARTON, MASE PPLASTICE, METAL, STICLĂ, ȘI MENAJER.

Deșeurile voluminoase și periculoase din menajere sunt colectate în cadrul unor campanii separate de către BRAI-CATA SRL. Celelalte deșeuri stradale, deșeuri din piețe, deșeuri de construcții si demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice nu sunt gestionate de către compania BRAI-CATA, nu se depozitează la platformele menționate mai sus și intră în responsabilitatea unităților administrativ teritoriale. În prezent, sistemul de salubrizare se confruntă cu situații legate de modul în care unii cetățeni și agenți economici înțeleg să se debaraseze de deșeurile municipale generate.

BRAI-CATA SRL apreciază implicarea autorităților locale în implementarea prevederilor legislative în domeniul gestionării deșeurilor în cadrul acestui proiect important pentru județul Hunedoara, un proiect realizat în baza unei finanțări europene.

BRAI-CATA SRL solicităp unităților administrativ-teritoriale să găsească soluții pentru corectarea derapajelor ce vin dinspre persoane certate cu ordinea și curățenia si să respecte toate prevederile legale, din care menționăm doar câteva:

  • asigură cu spații necesare pentru colectarea separată a deșeurilor,
  • asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților,
  • aplică taxe speciale în cazul prestațiilor de care beneficiază individual fără contract și decontează lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract
  • să publice lunar pe site-ul propriu rapoartele centralizate realizate pe baza informațiilor primite de la operatorii economici.

În vederea îmbunătățirii comunicării cu clienții si partenerii, BRAI-CATA SRL și-a creat o pagină personalizată pe Facebook, iar in perioada următoare derulează campanii în care să prezinte în detaliu fluxul deșeurilor gestionate,  precum și întâlniri privind modul de organizare a colectării separate a deșeurilor. La aceste întâlniri ne propunem să participe, pe lângă cetățenii din zonele respective, atât din mediul urban cât și din mediul rural, reprezentanții ai unităților administrativ teritoriale  prin Președinte Consiliu Județean, Administrator Public Consiliu Județean, Primar, Viceprimar responsabil pe mediu- deșeuri, City Manager, Serviciul deșeuri mediu din cadrul primăriei, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionarea Deșeurilor, Garda Națională De Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara, Agenția Județeană de Protecția Mediului Hunedoara, Administrația Fondului pentru Mediu, Prefectura Hunedoara, Direcția de Sănătate Publica Județeană Hunedoara, Autoritatea Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,  ONG implicat în conștientizarea gestionarii deșeurilor, ceilalți operatori din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor SMID, operatorii care prestează activități ale serviciului de salubrizare (altele decât cele prevăzute în SMID: colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora;  măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice; colectarea deșeurilor din piețe, cimitire, provenite din parcuri și grădini), colectorii de deșeuri prevăzuți la art 20 lit 8 si 9 din Legea 249 actualizata , OIREP-urile.

Este important ca respectul să se manifeste reciproc și să se țină cont de faptul că, din cele mai vechi timpuri, munca gunoierilor, a fost și rămâne importantă pentru orice comunitate.

BRAI CATA SRL – Din respect pentru resurse! www.braicata.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus