Având în vedere nemulțumirile personalului din învățământ – personal didactic de predare, personal didactic de conducere, de îndrumare și control, personal didactic auxiliar și personal nedidactic – acțiunile de protest vor continua după următorul calendar:
– 25-26 aprilie: pichetarea sediului Guvernului României;
– 10 mai: miting și marș de protest la București pe traseul Guvern – Parlament.
În același timp a fost demarat referendum-ul pentru declanșarea grevei generale.
Nemulțumirile personalului din învățământ sunt determinate de:
1) salarizarea umilitoare a acestor categorii socio-profesionale, ale căror salarii sunt poziționate în pătrimea inferioară a grilelor de salarizare, aceasta fiind cauza principală a deficitului de resursă umană calificată;
2) scăderea semnificativă a puterii de cumpărare, ca urmare a creșterii generalizate a prețurilor și a ratei inflației;
3) neacordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile;
4) anomaliile existente în salarizarea personalului didactic de conducere, de îndrumare și control, ale căror venituri au rămas nemodificate în ultimii patru ani, fiind inferioare celor ale personalului didactic de predare;
5) lipsa investițiilor în infrastructura școlară, dar și perpetua subfinanțare a sistemului de învățământ, reflectată în baza materială precară a celor mai multe unități școlare.
În acest context se solicită:
1. majorarea salariilor personalului din învățământ, în conformitate cu importanța socială a muncii prestate, plecând de la principiul salariul profesorului debutant să fie cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie, salarizarea întregului personal didactic de predare urmând să se realizeze în mod progresiv, în raport de funcție, studii, vechime și grad didactic;
2. instituirea regulii indexării anuale a salariilor personalului plătit din fonduri publice, cu rata inflației;
3. plata orelor suplimentare efectuate de personalul didactic auxiliar și nedidactic;
4. acordarea sporurilor pentru condiții de muncă personalului din învățământ;
5. acordarea drepturilor prevăzute în legislația în vigoare și contractele colective de muncă aplicabile (decontarea navetei, plata indemnizației de instalare, acordarea concediului de odihnă suplimentar, compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat etc.);
6. creșterea anuală a investițiilor în învățământ, pentru îmbunătățirea bazei materiale și a infrastructurii;
7. renunțarea la aplicația EduSal și înlocuirea acesteia cu un program informatic de salarizare gestionat și administrat de Ministerul Educației.
În situația în care guvernanții vor fi în continuare indiferenți față de solicitările noastre,
Întrucât acțiunile F.S.L.I., F.S.E. „SPIRU HARET” și F.N.S. „ALMA MATER” sunt puse în slujba intereselor membrilor acestora,
Vă propunem DECLANȘAREA GREVEI, ÎNCEPÂND DIN DATA DE 22 MAI 2023.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus