Se vor acorda lunar 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală, în valoare de 1.200 de lei.

Persoanele rezidente şi cele nerezidente, care au împlinit vârsta de 18 ani şi deţin bonuri fiscale care atestă cumpărarea de bunuri sau servicii în ţară vor putea participa, din luna iulie, la „Loteria bonurilor fiscale”, bugetul total alocat pe 6 luni din acest an urmând să fie 10 milioane de lei. Loteria va avea loc lunar, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, dar va putea fi organizată şi ocazional, după cel puţin 15 zile de la sfârşitul intervalului calendaristic participant la loterie.

Acţiunea constă în extragerea aleatorie de numere, cuprinse între 1 şi 999 inclusiv, reprezentând valoarea totală a bonului fiscal fără subdiviziunile leului, inclusiv TVA şi o dată calendaristică reprezentând ziua emiterii bonului fiscal, aferentă lunii sau intervalului calendaristic, după caz, pentru care este organizată loteria, în vederea acordării de premii în bani.

Extragerile vor fi organizate de Loteria Română şi sunt publice, iar prima extragere lunară va fi în luna iulie. Aplicând această măsură guvernanţii vor să combată evaziunea fiscală şi să reducă economia subterană. La extragerile lunare vor participa bonurile fiscale emise în luna calendaristică anterioară organizării extragerii, iar la extragerile ocazionale participă bonurile fiscale emise în intervalul calendaristic anterior organizării extragerii, stabilit prin ordin al ministrului Finanţelor.

Cum vor fi desemnaţi  câştigătorii loteriei

Un bon fiscal este declarat câştigător dacă îndeplineşte cumulativ mai multe condiţii: a fost emis de un aparat de marcat electronic fiscal care funcţionează în conformitate cu OU 28/1999, sunt lizibile toate informaţiile obligatorii, aşa cum sunt prevăzute de OU 28/1999, are valoarea totală (fără subdiviziunile leului) exprimată în monedă naţională, egală cu valoarea extrasă, a fost emis în ziua extrasă, nu are menţionat, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, niciun cod de înregistrare fiscală al cumpărătorului şi a fost emis pentru vânzarea de bunuri şi/sau prestări de servicii către persoane fizice. Premiile vor fi revendicate prin depunerea bonului fiscal câştigător, în original, la orice unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), alături de copia actului de identitate sau a paşaportului titularului bonului şi de o declaraţie al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului Finanţelor, până la 30 aprilie 2015. 

Revendicarea este posibilă în maximum 30 de zile de la data extragerii, acesta fiind termenul de decădere din drepturi a celui ce a fost declarat câştigător. În termen de 10 zile de la expirarea perioadei, unităţile teritoriale ale Fiscului transmit la ANAF lista persoanelor care au revendicat premiile. În ceea ce priveşte contravaloarea premiilor, aceasta va fi virată, de Ministerul Finanţelor, într-un cont bancar deschis la o instituţie de credit din România, pe numele câştigătorului, în termen de 60 de zile de la expirarea termenului de revendicare a premiilor, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu până la 60 de zile, în situaţiile în care există suspiciuni de fraudă.

Demn de remarcat este faptul că o persoană va putea revendica un singur premiu aferent unei extrageri, iar premiile vor putea fi revendicate doar de persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani. Fondul anual de premiere pentru loterie va fi stabilit de Ministerul Finanţelor. Pentru obţinerea valorii câştigătoare a unui bon fiscal, după centralizarea situaţiei bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen, se împarte fondul lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câştigătoare revendicate în termen. Suma obţinută se rotunjeşte la leu în favoarea câştigătorului. Dacă într-o lună calendaristică nu există niciun câştigător, fondul de premiere se reportează pentru extragerea următoare.

Potrivit Ministerului Finanţelor, la extragerile lunare vor fi acordate 160 de premii egale, câte 20 pentru fiecare regiune fiscală a ANAF, valoarea fiecărui premiu fiind de 1.200 de lei. Deşi câştigătorii sunt selectaţi aleatoriu, Guvernul susţine că această loterie nu este un joc de noroc, pentru că dreptul de participare nu este condiţionat de plata unei taxe. O astfel de măsură a fost luată şi în Slovacia, Malta, Portugalia şi este în curs de implementare în Polonia.

ziarulunirea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus