Consiliile locale sunt autorități deliberative, mai pe scurt un soi de mini-parlamente locale. Fiecare localitate are, în funcție de locuitori, un număr de consilieri.

În județul Hunedoara sunt 69 de localități, deci 69 de consilii locale, acestea având între 9 consilieri și 21 – în Deva și Hunedoara. Consilierii locali sunt aleși prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile legii.

Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice dn comune, orașe și municipii. Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. Consilierii locali, aleg din rândul lor un viceprimar sau doi, doar în cazul reședințelor de județ și municipiul București. Viceprimarul are doar atribuții pe care i le dă primarul.

Atribuții:

  • la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  • la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
  • stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
  • aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;
  • aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
  • asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

Are atribuții:

  • privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  • privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului.

Consiliul Local:

  • aprobă, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local
  • exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus