Cetățenii vor putea contesta mai ușor amenzile contravenționale primite, care au o valoare mai mică de 10.000 de lei. Potrivit unei propuneri legislative, vor fi introduse formulare standard atât pentru plângerea contravențională cât și pentru răspunsul organului constatator. 

De asemenea, soluționarea plângerilor va putea fi făcută prin procedura scrisă, de principiu, fără citarea părților în proces, deci fără prezența fizică în sala de judecată. 

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data de 8 septembrie.

Potrivit inițiatorilor, un grup de parlamentari de la PNL, propunerea vine în sprijinul judecătorilor care soluționează plângerile contravenționale împotriva proceselor verbale încheiate de agenții constatatori. Aceasta vizează atât îmbunătățirea cadrului legal al regimului juridic al contravenților, cât mai ales, eficientizarea procedurii de soluționare a plângerilor contravenționale și implicit a actului de justiție.

Propunerea legislativă introduce o serie de modificări menite să eficientizeze actul de justiție în cazul sancțiunilor contravenționale cu valoare redusă, atunci când amenda contravențională aplicată ca sancțiune contravențională principală are o valoare de cel mult 10.000 de lei la data sesizării instanței.

  • Introducerea unor formulare standard, atât pentru plângerea contravențională, pentru completarea detaliilor suplimentare, dacă este cazul, respectiv pentru formularul de răspuns al organului constatator

Potrivit inițiatorilor, introducerea acestor formulare vor ajuta nu doar judecătorii, ci mai ales justițiabilii, având o structură unitară. Având în vedere că în prezent există în continuare situații în care judecătoriile primesc cereri de chemare în judecată sau plângeri contravenționale redactate olograf, aceste formulare vor oferi un plus de claritate și structură fiecărei plângeri.

  • În cazul acestei categorii de plângeri contravenționale, se introduce procedura scrisă în camera de consiliu, fiind înlocuită obligativitatea citării părților. Se păstrează, însă, probabilitatea judecătorului ca, în funcție de circumstanțele și complexitatea cauzei, să dispună citarea acestora

În acest sens, prin rolul său activ, judecătorul poate aprecia dacă în unele cazuri se impun explicații suplimentare și poate cita părțile pentru ca acestea să le ofere. În caz contrar, pe baza documentelor primite, plângerile contravenționale se soluționează doar în procedura scrisă, ceea ce echivalează cu o durată a procesului redusă considerabil, o eficientizare a activității judecătorilor și o reducere a volumului acestora.

Derularea procesului de contestare și judecare va fi următoarea:

  • contravenientul este obligat să completeze formularul de plângere contravențională atunci când sancțiunea contestată este avertismentul sau amenda care nu depășește suma de 10.000 de lei
  • odată cu formularul se depun ori se trimit și copii ale dovezilor / înscrisurilor pe care contravenientul își sprijină cauza
  • în cazul în care formularul nu a fost completat corect (informațiile furnizate nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate) sau sunt necesare informații suplimentare, instanța va solicita, în scris, rectificarea formularului sau completarea dovezilor
  • contravenientul va avea un termen de 10 zile de la primirea solicitării instanței pentru a rectifica formularul sau pentru a furniza documente și informații suplimentare
  • după primirea noilor documente, instanța va trimite un formular tipizat de răspuns, spre completare, organului care a aplicat sancțiunea, însoțit de copii de pe documentele primite de la contravenient
  • în termen de 30 de zile de la comunicare, organul care a aplicat sancțiunea va trimite instanței formularul de răspuns completat și orice dovezi pe care le consideră necesare
  • instanța va transmite contestatarului copii ale documentelor primite de la organul care a aplicat sancțiunea
  • instanța va redacta și pronunța hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informațiilor

De asemenea, în situația în care contestatarul nu retransmite formularul tipizat pentru completarea formularului de plângere și informațiile solicitate de instanță în cel mult 10 zile, plângerea va fi anulată. În acest caz, contravenientul va putea face o cerere de reexaminare motivată, în termen de 15 zile de la data comunicării anulării.

„Având în vedere multitudinea de acte normative care reglementează contravenții și faptul că marea majoritate a cetățenilor nu dețin cunoștințe juridice, redactarea unei plângeri contravenționale poate fi un efort dificil și inaccesibil pentru aceștia, mai ales dacă valoarea amenzii contravenționale este una redusă, iar persoanele în cauză nu își permit angajarea unui avocat. 

Astfel, orice persoană care se consideră nedreptățită în urma aplicării unei amenzi contravenționale va avea un instrument facil la dispoziție pentru anularea procesului verbal sau înlocuirea amenzii cu o sancțiune mai ușoară, precum avertismentul”, se precizează în expunerea de motive.

sursa: alba24

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus