CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT  DE ACT NORMATIV

 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată, cu modificările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local al municipiului Hunedoara,  primarul municipiului Hunedoara, aduce la cunoștință publică textul următorului proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 389/2021 privind acordarea facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie,

  • care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Hunedoara.

 

Proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, poate fi consultat:

https://emol.ro/hunedoara-hd/ , subeticheta Hotărârile Consiliului Local – Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale consiliului local;

  • la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj);
  • la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local (fosta clădire B.R.D.).

 

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local.

 

Procedura de dezbatere publică: 30 de zile lucrătoare, termen 28 iunie 2022.

În termen de  10 zile calendaristice de la publicarea anunțului se pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice: 26 mai 2022

  • prin formularul pentru colectarea de propuneri disponibil pe pagina de Internet – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • prin poștă electronică la adresa de e-mail: info@primariahunedoara.ro
  • prin poștă pe adresa: Bulevardul Libertății, nr.17, Hunedoara;
  • la sediul instituției, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Monitorul Oficial Local, Bulevardul Libertății, nr.26, Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la proiectul de hotărâre în discuție, precum și propunerile, opiniile sau recomandările dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre…”

Propunerile, opiniile sau recomandările transmise vor fi publicate pe pagina de Internet a instituției, la adresa: https://emol.ro/hunedoara-hd/, subeticheta Alte documente – Alte documente a căror aducere la cunoștință publică se apreciază ca fiind oportună și necesară. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unor întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până în ultima zi înaintea împlinirii termenelor prevăzute de lege.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0254/716322, int.225, 0254/711955, e-mail: info@primariahunedoara.ro, persoană de contact: Toma Valerica, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice, Monitorul Oficial Local.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus