Consilierii locali vor vota luni proiectul bugetului municipiului Hunedoara

Bugetul local al municipiului Hunedoara pe anul 2018 va fi la venituri în sumă de 155.259,87 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 164.603,87 mii lei diferenta de 9.344,00 mii lei reprezentând excedentul anului 2017 și se va utiliza pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare  2018.

La partea de venituri : 155.259,87 mii lei.

DETALIEREA VENITURILOR este următoarea:

– Impozite și taxe locale, alte venituri fiscale și nefiscale: 32.550,54 mii lei;

– Venituri rezultate din repartizări din unele venituri ale Bugetului de Stat la nivelul Municipiului: 34.029,00 mii lei, din care alocări din Impozitul pe venit:19.266,00 mii lei și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale:14.763,00 mii lei;

– Venituri repartizate prin Hotărârea Consiliului Județean nr.15/2018 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021, 400,00 mii lei.

– Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor repartizate în conformitate cu Legea nr. 2/2018 privind Bugetului de stat pe anul 2018 şi Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 în sumă de 23.718,00 mii lei după cum urmează;

– Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală PNDL: 42.906,00 mii lei;

– Sume primite pentru proiecte cu finanțre europeană FEN: 21.447,22 mii lei;

– Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistemica în cadrul PNCPI: 107,00 mii lei.

– Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății: 102,11 mii lei;

Din suma totală de 155.259,87 mii lei estimată a se încasa în anul 2018 suma de 78.631,10 mii lei reprezintă veniturile secţiunii de funcţionare şi suma de 76.628,77 mii lei veniturile secţiunii de dezvoltare.

La partea de cheltuieli :  164.603,87 mii lei

DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaţia economică

 1. Cheltuieli de personal: 32.500,00 mii lei;
 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii: 24.519,93 mii lei;
 3. Dobânzi: 1.517,00 mii lei;
 4. Subvenţii: 800,00 mii lei;
 5. Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale: 50,00 mii lei;
 6. Transferuri: 3.190,00 mii lei;
 7. Alte transferuri :16,58 mii lei;
 8. Asistenţă socială 12.658,00 mii lei;
 9. Alte cheltuieli :3.208,17 mii lei ;
 10. Cheltuieli de capital: 85.956,19 mii lei;
 11. Rambursări de credite în sumă de 188,00 mii lei.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt în sumă de 78.631,10 mii lei iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de  85.972,77 mii lei.

DETALIEREA CHELTUIELILOR – clasificaţia funcţională

 1. Autorităţi publice (capitol 51.02) 14.276,32 mii lei;
 2. Alte servicii publice generale (capitol 54.02) 2.738,47 mii lei;
 3. Datoria publică – dobânzi (capitol 55.02) 1.537,00 mii lei;
 4. Ordine publică şi siguranţă natională (capitol 61.02) 4.187,80 mii lei;
 5. Învăţământ (capitol 65.02) 30.364,88 mii lei;
 6. Sănătate (Capitol 66.02) 6.537,65 mii lei;
 7. Cultură, religie, recreere (capitol 67.02) 32.117,37 mii lei;
 8. Asigurări şi asistenţă socială (capitol 68.02) 25.937,10 mii lei;
 9. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică (capitol 70.02) 29.321,60 mii lei;
 10. Protecţia mediului (capitol 74.02) 3.178,00 mii lei;
 11. Transporturi (capitol 84.02) 14.407,68 mii lei.

Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt în sumă de 78.631,10 mii lei iar cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de  85.972,77 mii lei.

 Deficitul total al bugetului este de 9.344,00 mii lei reprezintă deficitul secţiunii de dezvoltare și este finanțat din excedentul anului 2017.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus