Calendarul olimpiadelor şi concursurilor şcolare în 2019 a fost aprobat, marţi, prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale. Alba Iulia va fi gazda unei singure etape naţionale de olimpiadă, cea de Religie – Cultul Catolic şi Cultul Greco-catolic, în luna mai.

O noutate în calendarul concursurilor şcolare o reprezintă apariția Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică, ale cărei probe se vor desfășura cu subiecte construite pe o abordare transcurriculară, potrivit ministerului.

Din totalul celor 63 de concursuri școlare finanțate de Ministerul Educației Naționale, opt se vor desfășura în premieră, atât în cadrul unor discipline precum matematică, fizică, chimie, biologie, geografie, cât și în domeniul învățământului profesional și tehnic/transdisciplinar.

În categoria concursurilor naționale școlare, fără finanțarea Ministerului Educației Naționale, sunt incluse 139 de competiții, în timp ce calendarul activităților educative naționale (finanțate și nefinanțate de MEN) cuprinde 314 proiecte, selectate în urma unui proces riguros de evaluare.

Activitățile educative se desfășoară în afara orelor de curs și oferă elemente de noutate în raport cu disciplinele studiate de elevi prin curriculumul obligatoriu. Acestea pot avea ca bază informațiile acumulate și competențele dezvoltate de elevi pe parcursul anului școlar, fiind complementare sau vizând aplicarea practică a acestor informații și competențe. Proiectele cuprinse în calendarele competiționale ale MEN sunt o formă de evaluare a competențelor dobândite de elevi în cadrul activităților de timp non-formal organizate în școală și în afara ei, precizează Ministerul Educaţiei, într-un comunicat.

Reamintim că noua Metodologie-cadru privind organizarea și desfășurarea competițiilor școlare a fost aprobată prin ordin de ministru, în august 2018.

Printre cele mai importante elemente de noutate se află acordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa națională a olimpiadei. De asemenea, se stabilește că, de regulă, etapa națională a olimpiadelor se desfășoară în universitățile de stat din România, pentru ca olimpicii să ia contact cu facilitățile de nivel european oferite de către universitățile românești.

Numărul participanților la etapa națională este de 90 elevi/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie și 70 elevi/an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate județele și sectoarele municipiului București. Se califică, la etapa națională, cei 47 de câștigători ai etapei județene – din cele 41 de județe și 6 (șase) sectoare ale municipiului București – la care se adaugă 43, respectiv 23 locuri suplimentare/an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul național.

Pentru a se califica la etapa națională, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/ de sector. În cazul în care, la nivelul judeţului/sectorului, nu există participanţi care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare.

În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăşi, la etapa naţională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade.

S-a decis, în același timp, ca evaluarea lucrărilor elevilor participanți la etapa județeană a olimpiadelor școlare să aibă loc fie în alt județ (județul evaluator) decât cel în care a fost susținută proba (județul de origine), fie la Comisia Centrală a Olimpiadei.

Alt element care face diferența în comparație cu reglementările precedente este reprezentat de dublarea alocărilor financiare pentru elevii și profesorii prezenți la etapa națională a olimpiadelor școlare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă și cazare.

Totodată, în premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea și desfăşurarea olimpiadelor, etapa națională. Aceasta se va face în cuantum identic cu plățile practicate pentru evaluarea națională și examenul naţional de bacalaureat în anul şcolar respectiv, cu excepția evaluatorilor, ale căror remunerații sunt dublate comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la EN/examenul de bacalaureat.

CALENDARUL olimpiadelor şi concursurilor şcolare 2018-2019 (programarea etapelor judeţeană şi naţională, pe discipline):

Limba şi literatura ROMÂNĂ (V-VIII)

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Iaşi

Limba şi literatura ROMÂNĂ (IX-XII)

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Prahova

Limba şi literatura ROMÂNĂ (pentru şcoli cu predare în limba minorităţilor şi pentru românii din Diaspora)

Etapa judeţeană: 16 februarie

Etapa naţională: 22-25 aprilie, Odorheiu Secuiesc, Harghita

Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Iaşi

ASTRONOMIE şi ASTROFIZICĂ

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 18-21 aprilie, Breaza, jud. Prahova

FIZICĂ

Etapa judeţeană: 23 februarie

Etapa naţională: 29 aprilie – 5 mai, Târgovişte, jud. Dâmboviţa

MATEMATICĂ

Etapa judeţeană: 16 martie

Etapa naţională: 20-26 aprilie, Hunedoara

MATEMATICĂ – pentru şcolile/secţiile cu predare în lb. maghiară (cls. V-XII):

Etapa judeţeană: 26 ianuarie

Etapa naţională: 28 februarie – 3 martie, Satu Mare

INFORMATICĂ

Etapa judeţeană: 9 martie

Etapa naţională: 22-27 aprilie (gimnaziu), Bucureşti; 30 aprilie – 4 mai, Suceava (liceu)

Etapa naţională pe echipe: 27 februarie – 2 martie, Piatra Neamţ (Neamţ)

TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Etapa judeţeană: 13 aprilie (clasele IX-XII)

Etapa naţională: 16-18 mai, Arad

CHIMIE

Etapa judeţeană: 16 februarie

Etapa naţională: 21-26 martie, Constanţa

BIOLOGIE

Etapa judeţeană: 16 martie

Etapa naţională: 21-26 aprilie, Oradea (Bihor)

GEOGRAFIE

Etapa judeţeană: 9 martie (cls. VIII-XII)

Etapa naţională: 29 aprilie – 5 mai, Tg. Mureş (Mureş)

ISTORIE

Etapa judeţeană: 16 martie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Drobeta Turnu Severin

Istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare din România

Etapa judeţeană: 9 martie

Etapa naţională: 26-28 aprilie, Cluj-Napoca

ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Etapa judeţeană: 9 martie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Braşov

Limba şi literatura MAGHIARĂ MATERNĂ

Etapa judeţeană: 23 februarie

Etapa naţională: 24-26 aprilie, Oradea (Bihor)

Limba ENGLEZĂ

Etapa judeţeană: 9 martie (proba scrisp cls. VII-XII), 23 martie (proba orală – cls. IX-XII)

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Ploieşti (Prahova)

Limba FRANCEZĂ

Etapa judeţeană: 16 martie (proba scrisă, clasele VII-XII), 23 martie (proba orală – clasele VII-XII)

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Bistriţa-Năsăud

Limba GERMANĂ MODERNĂ

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 5-12 mai (clasele VII-XII), Braşov

Limba GERMANĂ MATERNĂ

Etapa judeţeană: 23 martie

Etapa naţională: 22-25 aprilie, Arad

Limba ITALIANĂ

Etapa judeţeană: 16 martie (proba scrisă, clasele VII-XII), 23 martie (proba orală – clasele VII-XII)

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Hunedoara

Limba SPANIOLĂ

Etapa judeţeană: 16 martie (proba scrisă, clasele VII-XII), 23 martie (proba orală – clasele VII-XII)

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Hunedoara

Limba RUSĂ modernă

Etapa judeţeană: 23 februarie

Etapa naţională: 19-23 aprilie, Brăila

LINGVISTICĂ (“Solomon Marcus”, clasele V-XII)

Etapa judeţeană: 17 februarie

Etapa naţională: secţiunea exerciţiu (V-VI, VII-VIII) 10-12 mai, Măgurele (IŞJ Ilfov); secţiunea performanţă 10-12 mai, Bucureşti (Universitatea Bucureşti)

LIMBI CLASICE (Limba latină şi Limba greacă veche)

Etapa judeţeană: 16 februarie

Etapa naţională: 2-4 mai, Botoşani

NEOGREACĂ

Etapa judeţeană: 17 februarie

Etapa naţională: 19-21 aprilie, Ploieşti (Prahova)

PSIHOLOGIE – Pedagogie (licee pedagogice)

Etapa naţională: 2-5 mai, Timişoara

RELIGIE – Cultul Ortodox (V-XII)

Etapa judeţeană: 23 martie

Etapa naţională: 1-5 mai, Oradea (Bihor)

Seminarii şi licee teologice ortodoxe (IX-XII)

Etapa naţională: 8-2 mai, Caransebeş (Caraş-Severin)

RELIGIE – Cultul romano-catolic (limba maghiară), cls. V-XII

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 23-25 aprilie, Sfântu Gheorghe (Covasna)

RELIGIE – cultele reformat, unitarian, evanghelic (cls. V-XII)

Etapa judeţeană: 2 martie

Etapa naţională: 25-27 aprilie, Zalău (jud. Sălaj)

RELIGIE – Cultele Romano-Catolic (limba română) şi Greco-Catolic (cls. V-XII)

Etapa judeţeană: 23 martie

Etapa naţională: 1-5 mai, Alba Iulia

RELIGIE – Colegii/licee teologice, romano-catolice şi Greco-Catolice (cls. IX-XII)

Etapa judeţeană: 23 martie

Etapa naţională: 1-5 mai, Alba Iulia

MUZICĂ / ARTE

Arte vizuale, arhitectura şi istoria artelor (cls. XI-XII):

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Bucureşti

Muzică – interpretare instrumentală, vocală şi studii teoretice (cls. IX.XII):

Etapa naţională: 22-26 aprilie, Bucureşti

Muzică – interpretare instrumentală (cls. III-VIII):

Etapa Naţională: 17-19 aprilie, Bucureşti

Olimpiada Corală:

Etapa naţională: 22-25 aprilie, Piteşti

PREGĂTIRE SPORTIVĂ TEORETICĂ

Etapa judeţeană: martie

Etapa naţională: 2-5 mai, Brăila

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ

Etapa judeţeană: 23 februarie

Etapa naţională: 22-26 aprilie, jud. Sălaj

Olimpiada națională “Universul Cunoaşterii prin lectură” pentru elevii din mediul rural (V-VIII)

Etapa judeţeană: 17 martie

Etapa naţională: 7-9 iunie, Iaşi

Olimpiada Națională de Ştiinţe pentru Juniori

Etapa judeţeană: 25 mai

Etapa naţională: 29 iulie – 2 august, Iaşi

Olimpiada Națională „Stiinţele Pământului”

Etapa Judeţeană: 19 ianuarie

Etapa naţională: 31 ianuarie – 5 februarie, Suceava

Olimpiada Naţională “Tinerii dezbat”

Etapa judeţeană: mai

Etapa naţională: 8-13 iulie, Piatra Neamţ

Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică

Etapa judeţeană: aprilie-mai

Etapa naţională: 15-20 iunie, Suceava

Concursul de Matematică “Olimpiada Satelor din România”

Etapa judeţeană: 9 martie (cls. IV-VIII)

Etapa naţională: 17-19 mai, Cluj-Napoca

Concursul de fizică şi chimie pentru elevii din învățământul rural “Impuls Perpetuum”

Etapa judeţeană: 25 mai

Etapa naţională: 22-26 iulie, Cluj-Napoca

Concursul de chimie pt. elevii din învăţământul liceal tehnologic „Petru Poni”

Etapa judeţeană: 6 aprilie

Etapa naţională: 23-26 mai

Concursul de Chimie pentru elevii claselor a VII- a „Raluca Rîpan”

Etapa judeţeană: 18 mai

Etapa naţională: 6-9 iunie

Concursul Naţional de Biologie „George Emil Palade”

Etapa judeţeană: 11 mai

Etapa naţională: 8 iunie, Ploieşti

Concursul Național de Geografie Mica Olimpiadă de Geografie – Terra:

Etapa judeţeană: 30 martie

Etapa naţională: 18 mai, Bucureşti (online, clasele V-VII)

Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor de liceu la Istorie:

Etapa judeţeană: aprilie-mai

Etapa naţională: 25-28 iulie, Alexandria (Teleorman)

Concursul de comunicări științifice ale elevilor de liceu la Geografie:

Etapa judeţeană: mai

Etapa naţională: 14-18 iulie, Braşov

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus