Hotărârea nu este definitivă

Dr. Bende Barna a înregistrat o primă victorie în instanță împotriva Agenției Naționale de Integritate. Curtea de Apel Alba Iulia i-a dat actualului director medical dreptate, după ce acesta a contestat în instanță un raport al ANI.

Solutia pe scurt: „Admite acţiunea în contencios administrativ formulată de reclamantul Bende Barna-Gavril în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională de Integritate şi în consecinţă: Anulează Raportul de evaluare nr.19855/G/II/13.06.2017 întocmit de către pârâtă. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Sub sancţiunea nulităţii, în condiţiile art.490 C.pr.civ., cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Curtea de Apel Alba Iulia. Pronunţată în şedinţă publică, azi 19.01.2018”.

În luna iunie 2017, Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă de către Barna Gavril Bende, fost manager al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara.

În raportul ANI se arăta că: „În calitate de manager al Spitalului a semnat un număr de cinci contracte de prestări servicii medicale încheiate între Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara și S.C. Clinica de Diagnostic Phoenix S.R.L., societate comercială cu care S.C. Ecorad Medica S.R.L. avea încheiat contract de prestării servicii medicale pe o perioadă de 12 luni cu plată lunară în cuantum de 5.500 lei.

Având în vedere faptul că soția persoanei evaluate este administrator și asociat unic al S.C. Ecorad Medica S.R.L., au rezultat indicii potrivit cărora persoana evaluată avea interese de natură patrimonială la S.C. Clinica de Diagnostic Phoenix S.R.L., prin soția sa, încălcând astfel dispozițiile art.178, alin. (2), lit. c) din Legea 95/2006 potrivit căruia: „Constituie conflict de interese: […] c) alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a) şi b) în care managerul sau soţul/soţia, rudele ori afinii managerului până la gradul al IV-lea inclusiv au un interes de natură patrimonială care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a funcţiei de manager”.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus