ORDINEA DE ZI a ședinței de vineri, 16 februarie 2018.

In temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în data de 16 februarie 2018, orele 11 în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei Diplome de “EXCELENŢĂ”;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al Consiliului Județean Hunedoara de finanțare nerambursabilă în condițiile Legii nr.350/2005 pentru anul 2018;

3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare și selecție a persoanelor fizice autorizate și atestate, asociațiilor, fundațiilor sau organizațiilor neguvernamentale fără scop patrimonial care inițiază și organizează acțiuni, programe, proiecte culturale și educativ-științifice, sportive, activități sociale, unităților de cult, ofertelor formulate pentru editarea unor publicaţii culturale, pentru care se pot acorda finanțări nerambursabile din fonduri publice precum şi a comisiei de soluționare a contestațiilor și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pentru anul 2018;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special preuniversitar de stat din judeţul Hunedoara, pentru anul şcolar 2018 – 2019;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății unor cotizații pentru anul bugetar 2018;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumurile județene și comunale alocate județului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019 – 2021;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021 ale instituţiilor publice din subordinea și/sau finanțarea Consiliului Judeţean Hunedoara;

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimările pe anii 2019 – 2021 ale spitalelor publice de interes județean;

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale unor societăți comerciale la care județul Hunedoara are calitatea de acționar unic sau majoritar;

12.Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare al cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2018;

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Sanatoriului de Pneumoftiziologie Brad;

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramatic ”Ion D. Sîrbu” Petroșani;

15.Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de Merit și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, elevilor și profesorilor din instituțiile de învățământ din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la etapa județeană a Olimpiadelor Naționale Școlare, pentru anul școlar 2016-2017;

16.Proiect de hotărâre privind acordarea Diplomelor de Excelență și a stimulentelor financiare de către Consiliul Județean Hunedoara, sportivilor și antrenorilor din județul Hunedoara, care au obținut rezultate de excepție la disciplinele sportive olimpice și neolimpice în cursul anului 2017;

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în vederea finanțării și organizării în comun a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa județeană;

18.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;

19.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și protecția Copilului Hunedoara;

20.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara;

21.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont;

22.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Serviciului Public de Administrare a Monumentelor Istorice;

23.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;

24.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale;

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii temporare a dreptului de administrare asupra sectorului de drum județean DJ 667 de la km 1+898 la km 5+532;

26.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.149/2016 privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” aferentă fazei a II-a;

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus