Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 19 iulie 2018.

 I.          PROIECTE DE LEGI

  1. PROIECT DE LEGE pentru stabilirea cadrului legal, instituţional şi procedural necesar aplicării Deciziei nr. 406/2009/CE privind partajarea efortului statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, astfel încât să respecte angajamentele Comunităţii prin limitarea creşterii emisiilor de gaze cu efect de seră până în anul 2020

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor

2.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea unor acte normative

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la cariera Jilţ Sud”

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Construire centru de instruire sintetică P+3. Clădire simulatoare de zbor şi spaţii conexe echipată cu un simulator de zbor FFS Boeing 737 NG”

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Cluj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti – Braşov (PRIMĂ LECTURĂ)

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Progresul înregistrat în privinţa punerii în aplicare a Memorandumului nr. 4284/14.03.2018 cu tema: Stabilirea unui mecanism de creştere a competitivităţii companiilor deţinute majoritar sau integral de stat prin intermediul procedurilor de achiziţie publică

   V.          NOTE

1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului, iulie-decembrie 2018

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus