Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 21 iunie 2018

 I.          PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru completarea menţiunii privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative

2.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Protocolului Nagoya privind accesul la resursele genetice şi împărţirea corectă şi echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora, adoptat la Nagoya la 29 octombrie 2010, la Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), semnat de către România la 20 septembrie 2011 la New York

 

  II.          PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea programului guvernamental ”INVESTEŞTE ÎN TINE”

III.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de amenajare a spaţiului maritim

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.10 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public  al statului pentru imobilele înscrise la nr.MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Dumbrăviţa şi Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Lipova, judeţul Arad

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Sighişoara, judeţul Mureş

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.976/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Arad, precum şi a municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul Arad

7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru municipiul Alexandria, judeţul Teleorman

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Consolidarea core-ului Reţelei de Comunicaţii Integrate Voce-Date a MAI la nivel naţional”

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului ”Sistemului informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă-SIIEASC”

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.185/1994 privind acordarea alocaţiei de hrană zilnice pentru personalul navigant şi auxiliar îmbarcat pe nave

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate “C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Galaţi, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ”Administraţia Canalului Navigabil Bega” Timiş, sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 510, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Române de Mediu 1998 ca fiind de utilitate publică

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Justiţiei în domeniul public al Oraşului Scorniceşti, Judeţul Olt

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2018 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru finanţarea cheltuielilor privind administrarea, funcţionarea, conservarea, întreţinerea, repararea, instruirea personalului specializat şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol

19.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea şi funcţionarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului pentru proiectul privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre, în valoare de 50 mil.EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; aprobarea semnării textului negociat al Acordului de împrumut (inclusiv a Scrisorii suplimentare la acesta); acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut, Ministerului Finanţelor Publice

2.    MEMORANDUM cu tema: Ocuparea prin concurs a 22 de posturi contractuale vacante pentru Direcţia Metale Preţioase, Pietre Preţioase şi Proces Kimberley, din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, în conformitate cu prevederile art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

3.    MEMORANDUM cu tema: Scoaterea la concurs a cinci posturi vacante în cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN)

   V.          PUNCTE DE VEDERE

1.    Proiecte de puncte de vedere cu privire la 6 inițiative legislative parlamentare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus