ORDINEA DE ZI. Ședința ordinară din această lună va avea loc vineri, 28 septembrie 2018, la ora 11:00.

PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei

I. Proiecte de hotărâre, privind:

1. Modificarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva și serviciile publice din subordinea Consiliului Local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Stabilirea limitelor maxime în cadrul cărora se pot aproba şi efectua cheltuieli pentru acţiuni de protocol de către municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Aprobarea Regulamentului privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la unele norme de conviețuire socială, ordine și liniște publică, comerț, transport, gospodărire, curățenie, salubritate, întreținere și conservare a mediului în municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Aprobarea metodologiei de stabilire și repartizare a cotelor de contribuție la cheltuielile comune aferente consumurilor înregistrate pe unitățile locative situate în imobilele cu destinația de locuințe sociale și camere de cămin, aflate în proprietatea municipiului Deva și în administrarea Direcției de Asistență Socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Participarea municipiului Deva, prin Consiliul Local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator, alături de Asociația Club Sportiv ”Gladyator’s Gym” Deva, la evenimentul Cupa Cetate Deva, ediția a IV-a, eveniment sportiv ce se va desfășura în data de 30 septembrie 2018;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Modificarea si completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Deva nr. 196/1999, privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 288 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 22 Decembrie, lângă bl. 12A, jud. Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor, pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea atribuirii terenului disponibil pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în folosinţă gratuită, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea încetării Contractului de concesiune nr. 65/2001;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Preluarea contractului de comodat nr. 20/422/24.10.2006, încheiat în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 25 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în municipiul Deva, B-dul Decebal, în vecinătatea bl. 5, jud. Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Spălătorie auto şi amplasare reclame”, generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, zona Matex;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Locuinţă – CORP C3, pensiune şi împrejmuire”, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, localitatea Cristur, strada Bucovina, nr. 59;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Hală”, generat de imobilul situat în municipiul Deva, Calea Zarandului, nr. 74;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “Parcelare teren în vederea realizării unui ansamblu de locuinţe individuale”, generat de imobilele situate în municipiul Deva, extravilan, parţial intravilan, zona Dealul Plaiului;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investiţia „Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus