Legea prevenţiei a intrat în vigoare.

O schimbare importantă pe care o aduce această lege a prevenţiei este aceea că firmele nu vor fi sancţionate de inspectorii de muncă pentru anumite încălcări ale legii de la prima greşeală.Lista contravenţiilor pentru care nu se aplică sancţiuni este menţionată în HG 33 din 25 ianuarie 2018 apărută în Monitorul Oficial nr. 107 din 05 februarie 2018.

În domeniul de activitate al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, sunt  câteva obligaţii ale angajatorilor care înainte de apariţia actului norvativ ce face referire la masuri de prevenţiei se sancţionau contravenţional cu amendă.

Actele normative ce conţin anumite prevederi şi care nu mai sunt sancţionabile la prima abatere sunt următoarele: Legea nr. 279/2005,republicată privind ucenicia la locul de muncă ; Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată; Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi a acestora; Legea nr. 467/2006 privind cadrul general de informare şi consultare a angajaţilor; Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii învăţământului superior; Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată; Legea nr. 52/2011, privind exercitarea unor lucrări cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Pentru celelalte aspecte legislative asupra cărora inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara veghează, menţionăm că nu sunt aplicabile prevederile legii prevenţiei, mai ales în situaţia încălcării flagrante a legislaţiei de securitate şi sănătate în muncă ce conduce la accidente sau vătămări ale salariaţilor sau în situaţia depistării cazurilor de muncă nedeclarată.

Aspectele din Legea 270/2017 a prevenţiei care fac referire la articolele din actele normative ce nu se mai sancţionează direct cu amendă contravenţională şi care intră în domeniul de competenţă al ITM Hunedoara vor putea fi consultate pe pagina de internet la adresa www.itmhunedoara.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus