Anunțul făcut de conducerea IGPR.

Inspectoratul General al Poliţiei Române organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de şef brigadă la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia – Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate – Inspectoratul General al Poliției Române, poziţia 1 din statul de organizare al unităţii, cu personal recrutat din sursă internă.

În vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să fie ofiţeri de poliţieşi să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

  • să aibă pregătirea de bază:

– studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau

– studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (în sistem „Bologna”) într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste.

  • să aibă pregătirea de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe umaniste, ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare şi informaţii, educaţie fizică şi sport sau management.

sau

– studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile: ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste (numai specializările limbă şi literatură sau limbi moderne aplicate), ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare şi informaţii sau educaţie fizică şi sport.

sau

– studii de master, ciclul II de studii universitare, în într-unul din domeniile universitare de masterat: drept, ştiinţe administrative, matematică, informatică, inginerie electrică (numai specializarea inginerie electrică şi calculatoare), inginerie electronică şi telecomunicaţii, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, ştiinţe militare, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe administrative, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, cibernetică şi statistică, informatică economică, economie şi afaceri internaţionale sau management;

  • să îndeplinească cerințele specifice din fișa postului;
  • să aibă gradul profesional de minim inspector principal de poliție;
  • să aibă 5 ani vechime în muncă/ din care 5 ani în structuri de ordine publică, apărare și siguranță națională;
  • să aibă 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;
  • să aibă 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
  • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;
  • să fi obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele două evaluări anuale de serviciu;
  • să fie declaraţi “apt medical” şi “apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu sediul în Şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, Sectorul 2, Bucureşti, la data de 25.07.2018, ora urmând a fi stabilită ulterior şi comunicată candidaţilor şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecţie, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus