Ce hotărâri vor fi adoptate. Ordinea de zi a ședinței.

In temeiul prevederilor art.94 alin.1 și 3 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare se convoacă Consiliul Județean Hunedoara în ședință ordinară ce va avea loc în data de 14 decembrie 2018, orele 11,00, în Sala mare de ședințe din sediul Consiliului Județean Hunedoara, situat în municipiul Deva, str.1 Decembrie nr.28, județul Hunedoara, cu următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Comisia de Orientare Scolară și Profesională Hunedoara;

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse agricole pentru anul 2019 și a prețului mediu la masa verde de pe pajiști pentru anul 2019;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pe anul 2019, aferent activelor date în administrare/concesiune pentru Sistemul de management integrat al deșeurilor din Județul Hunedoara, care se finanțează din Fondul IID;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de servicii nr.5323/2017;

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare operatorilor zonali desemnați în urma procedurii de atribuire prin licitație deschisă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru și Zona de colectare 4 Petroșani, a unor bunuri realizate prin Proiectul Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor în județul Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetelor aflate în autoritatea Consiliului Județean Hunedoara întocmite pe secțiunea de funcționare și dezvoltare pentru trimestrul IV 2018;

7. Proiect de hotărâre privind analiza și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne ale Consiliului Județean Hunedoara pentru trimestrul IV 2018;

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale a unei sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale teritoriale pe anul 2018;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării și virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara pe anul 2018;

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2017 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al Județului Hunedoara pe anul 2018;

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor, precum și a altor taxe asimilate acestora din competența Consiliului Județean Hunedoara, aplicabile în anul fiscal 2019;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2018;

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru „Amenajare în sens giratoriu a intersecției DN7: km 383+630 cu DJ 700: km 5+600;

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Regulamentelor privind cofinanţarea furnizorilor privaţi acreditaţi de servicii sociale în domeniul protecţiei copilului şi în domeniul protecţiei persoanei adulte cu handicap sau persoanei vârstnice din cuprinsul Hotărârii nr 55/2017 și a Hotărârii nr 94/2017 ale Consiliului Județean Hunedoara;

16. Proiect de hotărâre privind acordare unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA PREST HUNEDOARA”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APAPROD SA Deva;

17. Proiect de hotărâre privind acordare unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „APA VALEA JIULUI”, în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate publică tutelară pentru operatorul regional SC APASERV VALEA JIULUI SA Petroșani

PRESEDINTE,

Mircea Flaviu Bobora

Un răspuns

  1. Ce adunatura….!?!!!!

Lasă un răspuns către victor Anulează

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus