Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului administrativ.
Probele stabilite pentru concurs:

04.04.2016, ora 1100 – proba scrisă
07.04.2016, ora 1000 – proba interviu.

Ambele probe se desfăşoară la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 25.03.2016, ora 1330, la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara. Datele de contact ale secretarului comisiei de concurs – Stepan Angela, e-mail: cjudhunedoara@yahoo.com, tel.0254/211350, int.183.
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.3 din Anexa la HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție de consilier, gradul I, din cadrul Serviciului administrativ sunt: 

– studii superioare de lungă durată
– vechime minimă în specialitatea studiilor: 3 ani și 6 luni.

Informaţii suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Hunedoara, Biroul resurse umane, salarizare și gestiunea funcției publice, camera 13, tel.0254/211350, int.183.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus