CONSULTARE PUBLICĂ PROIECT DE ACT NORMATIV

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Hunedoara,  primarul municipiului Hunedoara, aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de beneficiarii, aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico – Socială „Părintele Arsenie Boca” Hunedoara, precum şi procedura de stabilire şi de încasare a contribuţiei lunare de întreţinere care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Hunedoara.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat:

– pe pagina de internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: www.primariahd.ro – secţiunea Transparenţă Decizională;

– la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj);

– la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.).

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice se pot transmite până la data de 12 decembrie 2017:

  • prin formularul online pentru colectarea de propuneri disponibil pe pagina de internet – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • ca mesaj în format electronic – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • prin poștă pe adresa: Bulevardul Libertății, nr.17, Hunedoara;
  • la sediul instituției, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Bulevardul Libertății, nr. 26, Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre…”

Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primariahd.ro – secţiunea Transparenţă Decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 12 decembrie 2017.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0254/716322, int.225, 0254/711955, e-mail: info@primariahd.ro, persoană de contact: Toma Valerica, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

 

 

PRIMAR,

                                                                Dan BOBOUȚANU

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus