„Campanie de informare cu privire la modificarea salariului brut urmare a trecerii contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat”

În perioada 04 decembrie 2017-31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de muncă Hunedoara va desfăşura o campanie de informare a angajatorilor ce va viza creşterea gradului de conştientizare a acestora pentru respectarea prevederilor legale, clarificarea unor aspecte legate de registrul general de evidenţă a salariaţilor, în special privind transmiterea în registru a modificărilor salariale rezultate de transferul contribuţiilor sociale de la angajator la angajat .

Informările vor mai viza şi aspecte referitoare la punerea în aplicare a prevederilor OUG 82/2017 şi iniţierea negocierii contractelor colective de muncă, respectiv negocierea colectivă a actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective în vigoare.

În data de 12 decembrie a avut loc la sediul ITM Hunedoara o sesiune de informare la care au participat reprezentanţi ai angajatorilor din mai multe domenii de activitate.

Totodată în acţiunile viitoare se va avea în vedere implicarea partenerilor sociali în aceste campanii de conştientizare privind beneficiile respectării legislaţiei muncii.

Se vor realiza informări publice periodice cu privire la acţiunile de control care urmează a fi desfăşurate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara. Se va pune accent pe conştientizarea de către angajatori a respectării voluntare a legislaţiei muncii.

Angajatorii trebuie să conştientizeze faptul că munca nedeclarată are efecte negative pe termen scurt, mediu şi lung atât pentru individ cât şi pentru angajator. Pentru individ efectul este legat de lipsa protecţiei sociale cauzată de neplata contribuţiilor aferente către bugetul asigurărilor sociale de stat, deci el nu va beneficia nici de drept de şomaj în cazul concedierii, nici de vechime în muncă pentru pensie şi nici de asigurări medicale în cazul îmbolnăvirii.

Angajatorii care utilizează munca nedeclarată practică în fapt o concurenţă neloială prin eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente, obligaţiile financiare fiind mai mici şi mai puţine decât în cazul angajatorilor care respectă legea.

Informările se vor referi la principalele aspecte legislative legate de încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de muncă, prevederile legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, reglementări referitoare la contractele de muncă cu timp parţial şi de evidenţiere a timpului de muncă prestat de angajaţi, modificarea salariului minim brut garantat în plată.

Acţiunile de informare vor viza angajatori cu capital de stat, cu capital privat, regii autonome, întreprinderi individuale, asociaţii familiale, reprezentanţi ai organizaţiilor patronale şi sindicale.

 

Adrian Florin Bozdog

Inspector şef

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus