Ministrul Ioan Deneş a inspectat stadiul investiţiilor derulate de Ministerul Apelor şi Pădurilor în judeţul Hunedoara

Ministrul apelor şi pădurilor, Ioan Deneş, efectuează, vineri, o vizită de lucru în judeţul Hunedoara, pentru a inspecta stadiul lucrărilor din cadrul obiectivelor de investiţii derulate de Ministerul Apelor şi Pădurilor în acest judeţ.

Demnitarul este însoţit de secretarul de stat pentru păduri, Daniel-Constantin Coroamă, consilierii personali pentru ape şi păduri, Constantin Sofronie şi Ciprian Muscă, directorul general al Administraţiei Naţionale ‘Apele Române’ (ANAR), Victor Sandu, directorul de investiţii al ANAR, Vlad Marcoci, directorul general al RNP-Romsilva, Gheorghe Mihăilescu, directorul ABA Mureş, Cristian Bratanovici, directorul ABA Crişuri, Sorin Guler, director ABA Jiu, Marin Talău. Din partea autorităţilor locale, delegaţia este însoţită de prefectul judeţului Hunedoara, Fabius-Tiberiu Kiszely, deputatul de Hunedoara, Laurenţiu Nistor.

Prima oprire a delegaţiei a fost la Primăria oraşului Brad, unde a avut loc o discuţie cu autorităţile locale. Ulterior, s-au inspectat lucrările de la obiectivul de investiţie ‘Amenajare Valea Bradului, municipiul Brad, judeţul Hunedoara’. Valoarea totală a investiţiei este de 3 milioane de lei, iar în 2019, valoarea alocată este de 2,9 milioane de lei. În cadrul proiectului se vor realiza: recalibrarea albiei pe o lungime de 7,4 km, apărare de mal cu gabioane pe o lungime de 1 kilometru. Termenul de punere în funcţiune este anul 2019. Prin lucrările propuse se realizează atenuarea viiturilor, mărirea capacităţii de transport a albiei şi protejarea malurilor în zonele periclitate de viitură. Astfel, vor fi protejate: un drum comunal, 5 poduri şi 62 de podeţe, 280 case şi gospodării situate în intravilanul satului Valea Brad, 65 de case şi 55 de gospodării situate pe strada Frunză Verde, 25 case şi gospodării situate pe străzile Horea şi Zărand (străzile fac parte din intravilanul oraşului Brad), 105 ha teren agricol, 242 fântâni de apă potabilă, o bază sportivă, 6 agenţi economici, 0,5 km reţea electrică de medie tensiune şi 2 km reţea electrică de joasă tensiune, 1,2 km de reţea alimentare cu apă şi 2 stăvilare.

Următoarea oprire a delegaţiei conduse de ministrul Ioan Deneş a fost la acumularea de la Mihăileni. Obiectivul ‘Acumularea Mihăileni pe râul Crişul Alb, jud. Hunedoara’ are o valoare totală, actualizată, de 162,8 mil lei. Valoarea alocată în anul 2019 – total 5,5 mil lei, de la bugetul de stat.

Acumularea va îndeplini funcţiuni complexe de gospodărire a apelor din zona Brad – Gura Barza: asigurarea necesarului de apă pentru alimentarea populaţiei şi industriilor miniere; producerea de energie electrică (1,2 Gw/ an); apărarea împotriva inundaţiilor a industriei şi amenajărilor agricole din lunca Crişul Alb, pe sectorul Mihăileni – Vaţa, prin atenuarea viiturilor. Sursele de apă din zonă nu pot acoperi în regim natural necesarul de apă şi din această cauză este necesară realizarea acumulării pentru compensarea deficitelor de debite şi pentru regularizarea scurgerii. Râul Crişul Alb care traversează zona are un caracter torenţial, cu viituri importante care provoacă inundarea întreprinderilor miniere, a localităţiilor şi terenurilor agricole riverane. Amploarea şi frecvenţa inundaţiilor din ultimii ani au fost cauzate de capacitatea de scurgere a albiei reduse, ca urmare a ocupării terenurilor din lunca râului prin construcţiile unităţilor miniere şi ale localităţilor. Acumularea Mihăileni controlează scurgerea pe un bazin important având efect de regularizare atât a debitelor scăzute din perioadele de secetă cât şi a viiturilor. Lucrări care se vor executa în anul 2019 vor consta în montare de stăvilare echipamente hidromecanice şi execuţie lucrări la DN pe tronsoane fără viaduct. Termenul de punere în funcţiune este anul 2022.

De la acumularea Mihăileni, delegaţia s-a oprit la Primăria Buceş, unde a avut loc o conferinţă de presă, în cadrul căreia ministrul apelor şi pădurilor a prezentat investiţiile derulate de MAP în judeţul Hunedoara pe domeniile de responsabilitate. Astfel, valoarea totală a lucrărilor derulate prin MAP în judeţul Hunedoara, este de 385,2 mil lei (lucrări din domeniul gospodăririi apelor- 363,3 mil. lei, lucrări din domeniul pădurilor – 21,9 mil. lei). Pentru anul 2019, valoarea totală alocată prin MAP (ANAR+RNP): 35 mil lei – lucrări din domeniul gospodăririi apelor (31,4 mil lei), lucrări din domeniul pădurilor (3,6 mil. lei). Ministrul Ioan Deneş a mai prezentat lucrările derulate de RNP-Romsilva, în Hunedoara, respectiv ‘Reabilitare drum forestier Sibisel, jud. Hunedoara’ (valoare totală 13,7 mil. lei, lungime drum 40,5 km); ‘Reabilitare drum forestier Anies Strâmbu Ceata, jud. Hunedoara’ (valoare totală 6,65 mil. lei, 13,3 km lungime), precum şi ‘Ramificaţie Valea Obârşii Pârâul Stânilor jud. Hunedoara’ (valoare totală 1,6 mil lei, lungime 2,4 km). Tot în cadrul conferinţei de presă, demnitarul a prezentat şi proiectul ‘Amenajarea complexă a râurilor Jiul de Vest şi Est în vederea apărării împotriva inundaţiilor a localităţilor riverane: Obiectul I – Punerea în siguranţă a Barajului Valea de Peşti, judeţul Hunedoara’, finanţat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Valoarea totală a obiectului de investiţii este de 122,698 milioane lei, inclusiv TVA. În cadrul acestui proiect se vor realiza: asigurare linie de apărare – 18,585 km, protecţie antierozională albie – 13,835 km, dar si punerea în siguranţă şi modificarea funcţiunii pentru acumularea Valea de Peşti.

După conferinţa de presă, delegaţia condusă de ministrul Ioan Deneş a avut o întâlnire cu primari şi silvicultori din zonă; s-au purtat discuţii referitoare la investiţiile derulate în judeţul Hunedoara, din domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apelor şi Pădurilor.

După această întâlnire delegaţia s-a deplasat în comuna Vata de Jos pentru a inspecta obiectivul ‘Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în B.H. Crişul Alb în perioada 30.07-31.07.2018, judeţul Hunedoara’, Amenajare Valea Prăvăleni, judeţul Hunedoara. Valoarea totală a investiţiei este de 22,8 milioane de lei. În cadrul proiectului se vor realiza: 6 km consolidări de mal, 4 praguri de cădere, 15 podeţe de acces, 17 praguri de fund. Prin realizarea lucrărilor obiectivului de investiţie sunt puse în siguranţă toate locuinţele riverane şi căile de comunicaţie din localitatea Prăvăleni.
După-amiază, delegaţia a ajuns în localitatea Gurasada şi a inspectat lucrările la obiectivul ‘Regularizare pârâu Gurasada pe teritoriul comunei Gurasada, judeţul Hunedoara’. Valoarea totală a acestei investiţii este de 50,5 milioane de lei. Capacităţile totale care vor fi realizate sunt: amenajare albie pe o lungime de 22,9 km (însemnând terasamente, ziduri de sprijin, pereu zidit etc.), pe pârâul Gurasada şi pe afluenţii săi, pâraiele Vica, Boiu, Chivuleşti, Grecilor. Valoarea alocată pentru anul 2019 este de 10 milioane de lei.

Lucrările au ca scop protecţia construcţiilor adiacente malurilor şi asigurarea spaţiului vital pentru transportul debitelor mari lichide şi solide şi pentru reducerea gradului de poluare a apei.

DIRECTIA DE COMUNICARE SI RESURSE UMANE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus