Finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte în domeniile sport, culte religioase, cultură, social şi tineret

Consiliul Local al Municipiului Deva a aprobat în şedinţa extraordinară din 18 februarie 2019 – Ghidul solicitantului pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local, pe baza selecţiei publice de proiecte.
Persoanele fizice şi cele juridice fără scop patrimonial (asociaţii sau fundaţii constituite conform legii), care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, pot depune oferte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile culte religioase şi sport.

Suma totală alocată de la bugetul local pentru finanţările nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general este de 4.800.000 lei, repartizată astfel: sport (1.250.000 lei), culte (3.300.000 lei), cultură (90.000 lei), social (70.000 lei) şi tineret (90.000 lei).
Toate informaţiile privind procedura de solicitare a finanţării nerambursabile de la bugetul local şi criteriile de acordare a acesteia se regăsesc în “Ghidul solicitantului”, care poate fi procurat de la Primăria Municipiului Deva (Piaţa Unirii, nr. 4) sau poate fi consultat pe site-ul oficial al instituţiei (http://www.primariadeva.ro/, domeniul “Finanţări nerambursabile acordate”), accesând linkul: http://www.primariadeva.ro/…/4–Ghidul-Solicitantului-2020-….

Termenul limită de depunere a proiectelor este 13 martie 2020, ora 13:00.

Evaluarea şi selecţia proiectelor va fi analizată de către membrii Comisiei de Evaluare şi selecţionare a proiectelor stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/18.02.2020 în data de 17 martie 2020, ora 10:00.

După încheierea procedurii, secretariatul Comisiei de evaluare a proiectelor va comunica, în scris, solicitanţilor selecţionaţi sumele aprobate, în vederea încheierii contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi solicitanţilor neselecţionaţi motivele care au condus la neacordarea finanţării.

Anunțul de deschidere a sesiunii de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes general a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.31/19.02.2020.

Compartiment Comunicare, Promovare Imagine

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus