Ce decizii vor lua miercuri, 28 august

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Județului Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de Administraţie al Scolii Gimnaziale ”Dr.Aurel Vlad” Orăștie pentru anul şcolar 2019 – 2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Unității de Asistență Medico-Socială Baia de Criș;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Publice Comunitare de Evidență a Persoanelor Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Hunedoara în Consiliul de administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentruanul şcolar 2019 – 2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în patrimoniul Județului Hunedoara a unor echipamente achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă – ADIVEST în etapa I a proiectului regional comun ”Achiziționare
echipamente specifice pentru îmbunătățirea capacității și calității sistemului de intervenție în situații de urgență și pentru acordarea asistenței medicale de urgență și a primului ajutor
calificat, în Regiunea 5 Vest”- cod SMIS 13464, finanțat prin POR 2007-2013;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Programului de transport public județean de persoane prin curse regulate până la data de 30 iunie 2023;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în Mongolia a unei delegații a Teatrului Dramatic ”I.D.Sîrbu” Petroșani;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Centru de pregătire profesională în domeniul arheologic și turistic/centru cibernetic” Muzeu vechi Constantin Daicoviciu;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Intervenții în regim de urgență privind punerea în siguranță a obiectivelor – Carcer, Aeraria – aferente sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 741:
Crișcior – Bucureșci – Almașu Mic de Munte, km 12+450 – km 18+050”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizare DJ 672C: Limită Județul Gorj – Valea de Pești – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Deva;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de lucrări de întreținere și reparații drumuri și poduri județene pe anul 2019;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
15. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al județului Hunedoara rezultat la închiderea exercițiului bugetar al anului 2018, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare și a unor cheltuieli din secțiunea de funcționare prevăzute în bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 2019;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu al Județului Hunedoara, virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, pe anul 2019;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget, ale unor instituții
aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Deva, precum și modificarea programului de investiții anexă la buget, pe anul 2019;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare și înfrățire între Județul Hunedoara din România și Raionul Strășeni din Republica Moldova;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții: ”Reparații capitale la acoperișul Muzeului de Istorie Locală și
Etnografie Brad”;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:„Realizarea unor intervenții temporare (adăposturi provizorii pentru oameni, toalete ecologice, montarea a două panouri fotovoltaice, completarea cu pământ a suprafețelor erodate de ploi), montarea unor borne topografice și realizarea unui sondaj geotehnic” în situl arheologic de la Sarmizegetusa
Regia;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire pe baza de anunț public, pe o perioadă de 60 de zile, a unor trasee cuprinse în Programul de transport județean pentru transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean, valabil până la 30.06.2023;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara
24. Întrebări, interpelări.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus