Ce proiecte vor dezbate în data de 28 septembrie
Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva, în ședință ordinară pentru joi, 28 septembrie 2023, ora 12:00, în sala mare de ședințe a instituției, prin Dispoziția Primarului nr. 1938/2023.
PROIECTUL ORDINII DE ZI:
I. Proiecte de hotărâre, privind:
1. Conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Devaˮ doamnei Ana-Maria Rugescu;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
2. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.10/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Deva în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Deva, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
3. Modificarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
4. Alegerea președintelui de ședință;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
5. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local în Consiliul local al municipiului Deva al domnului Stănilă Ioan;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
6. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.446/2022 privind constituirea Comisiei pentru acord unic la nivelul municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
7. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.13/2014 privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism și aprobarea Regulamentului de funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
8. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal Centru de Cartier ”Deva Nouă”, Municipiul Deva, județul Hunedoara, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Deva, Strada Lotusului, f.n.;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
9. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință unifamilială” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Cascadei, nr.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
10. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu ”Locuință familială și împrejmuire” generat de imobilul situat în municipiul Deva, zona străzii Zăvoi, fn;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
11. Concesionarea prin licitație publică a unor pajişti proprietate publicǎ a municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
12. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 6,58 mp, înscris în CF nr.63927, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
13. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 24 mp, înscris în CF nr. 60405 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Liliacului, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
14. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 26,72 mp, înscris în CF nr.63927 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, str. Mareșal Averescu, nr.1, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
15. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 219 mp, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, zona Archia, F.N., județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
16. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 25 mp, înscris în CF nr.80090 proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Nuferilor, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
17. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr. 75243, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
18. Vânzarea prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 21 mp, înscris în C.F. nr.75237, proprietatea privată a municipiului Deva, situat în Deva, Aleea Panseluțelor, în spatele blocurilor 29 și 30, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
19. Aprobarea prelungirii contractelor de închiriere pe termen de 5 – cinci ani de la data expirării acestora, pentru un număr de 9 – nouă locuinţe situate în imobilele ANL1 și ANL3 din municipiul Deva, Aleea Moților nr.2A și str. M. Eminescu nr.103, bl.1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
20. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str.1 Mai nr.27, parter, camera 19, aflată în administrarea Direcției de asistenţă socială Deva, către numita Farkas Gyöngyi;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
21. Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției de asistență socială Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
22. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 25 – strada Minerului din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
23. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 9A, Aleea Transilvaniei din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
24. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 14 – Str. Împăratul Traian din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
25. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.479/2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe D – B-dul Iuliu Maniu din municipiul Deva”, actualizat cu valoarea ajustării conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică și valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
26. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.478/2022 privind aprobarea Devizului general al obiectivului de investiții „Cresterea eficienței energetice a blocului de locuinte 60, Aleea Streiului din municipiul Deva”, actualizat cu valoarea ajustării conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică si valoarea rezervei de implementare destinată finanțării ajustărilor de preț, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
27. Aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe M1 – Aleea Crizantemelor din municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
28. Aprobarea documentației tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare teren sport nr.3 – zona Aqualand” din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
29. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.366/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Regenerarea fizică, economică și socială a comunității marginalizate Zona Streiului și crearea unui centru de zi pentru servicii de asistență comunitară” realizat în cadrul Proiectului cod SMIS 125415 – etapa Proiect Tehnic de Execuție;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
30. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.226/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 12 – str. Împăratul Traian din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
31. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.225/2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 9B, Aleea Transilvaniei din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
32. Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.576/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul “Creșterea eficienței energetice a blocului de locuințe 8 – B-dul 22 Decembrie din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
33. Aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizați la faza PT pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii Generale situată pe strada Bejan, nr.10 aparținând Liceului Tehnologic Ene rgetic Dragomir Hurmuzescu, din Municipiul Deva”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
34. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2023;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
II. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus