Ce decizii vor lua, vineri, 19 iulie, de la ora 11

PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei

 1. Proiecte de hotărâre, privind:
 2. Participarea municipiului Deva prin Consiliul Local al municipiului Deva, în calitate de coorganizator alături de Fundația Special Olympics din România, la evenimentul „Jocurile Naționale Special Olympics România 2019”, ce se vor desfășura în perioada 20–22 septembrie 2019;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 3. Aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Deva la data de 30 iunie 2019;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 4. Aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Înlocuire sistem de încălzire aferent imobilului situat în Deva, str. Titu Maiorescu, nr. 30”;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 5. Aprobarea Devizului General revizuit pentru obiectivul de investiții “Amenajare sens giratoriu în Sântuhalm” din municipiul Deva;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 6. Aprobarea Devizului general revizuit pentru obiectivul de investiții ”Modernizarea pistei de atletism la Stadionul Cetate din municipiul Deva”;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 7. Prelungirea termenului contractului de locațiune-închiriere nr. 19672/31.08.2018 încheiat între municipiul Deva și Caslarova Mircea pentru locuința de necesitate situată în imobilul din municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27, parter, camera 12;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 8. Aprobarea închirierii locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. N. Grigorescu, nr. 45B, corp A, camera 13, aflată în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, către numita Tomița Andreea-Milidora;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 9. Aprobarea repartizării spre închiriere a camerelor 323 și 324 din imobilul situat în municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27, etaj 3, către numitul Antal Alexandru;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 10. Aprobarea încheierii unui nou contract de locațiune-închiriere între municipiul Deva și Lala Daniela-Mirela, pentru locuința socială situată în imobilul din Deva, str. Zăvoi, bl. 7, parter, ap. 3;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 11. Acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Deva, prin Consiliul Local al municipiului Deva, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara”;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 12. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Mansardare garaj” generat de imobilul situat în municipiul Deva, Aleea Luceafărului, nr. 4T;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 13. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri, situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 14. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 23/2016;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 15. Aprobarea cererilor de atribuire a terenurilor în folosinţă gratuită tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală în baza Legii nr. 15/2003, republicată;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 16. Rezilierea contractelor de comodat nr. 281/2017 şi nr. 282/2017;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 17. Concesionarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 16 mp., din domeniul privat al municipiului Deva, situat în Deva, B-dul 1 Decembrie 1918, județul Hunedoara;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 18. Rectificarea bugetului general al municipiului Deva pe anul 2019, precum și modificarea listei de investiții anexă la bugetul local;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 19. Aprobarea încheierii “Convenţiei de colaborare” între Consiliul Local Deva prin Direcţia de Asistenţă Socială Deva şi Fundația Principesa Margareta a României;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 20. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social de zi “Centrul de zi „Clubul seniorilor” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 21. Modificarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
  Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea
 22. Diverse

 

Un răspuns

 1. ionica@yahoo.com' cristurean spune:

  chiar nu puteti respecta ce ati aprobat?
  De exemplu realizarea unei capele la cristur!
  locația poate fi și la baza cimitirului ortodox!
  dacă promovați oameni doar pe pile nu putem progresa cum am vrea!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus