Ce decizii vor lua miercuri, 27 noiembrie 2019, de la ora 11

 

☀️ Primăria Municipiului Deva vă invită, miercuri, 27 noiembrie 2019, la ora 11:00, la şedinţa ordinară a Consiliului Local Deva, care va avea loc în sala de şedinţe a instituţiei (etajul I).

📌 PROIECTUL ordinii de zi a şedinţei:

I. Proiecte de hotărâre, privind:

1. Finanțarea burselor din bugetul general al municipiului Deva, aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Deva, subordonate Consiliului local Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

2. Aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Magazin de desfacere produse de panificaţie și patiserie”, generat de imobilul situat în municipiul Deva, Bulevardul Decebal, zona Deva Mall, nr. 7A;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

3. Aprobarea listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, valabilă pentru anul 2019, refăcută conform prevederilor legale în vigoare;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

4. Repartizarea spre închiriere a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, rămase vacante în imobilele ANL1 și ANL3, situate în municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2A și str. M. Eminescu, nr. 103, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

5. Prelungirea contractelor de închiriere pe termen de un an de la data expirării, pentru un număr de 66 locuinţe pentru tineri destinate închirierii, situate în imobilele ANL1, ANL2 și ANL3 din Deva, Aleea Moţilor, nr. 2A, str. M. Eminescu, bl. T1 și str. M. Eminescu, nr. 103, bl. 1;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

6. Închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, Aleea Moților, nr. 2, bl. 1, et. 2, camera 72, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Șamu Simona;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

7. Prelungirea duratei contractelor de locațiune-închiriere pentru suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe din proprietatea statului şi a municipiului Deva, aflate în administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

8. Închirierea locuinţei tip cameră de cămin, situată în municipiul Deva, str. 1 Mai, nr. 27, parter, camera 8, aflată în administrarea Direcției de Asistenţă Socială Deva, către numita Kovaci Nicoleta-Claudia;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

9. Încheierea unui nou contract de închiriere între municipiul Deva și Vasiu Sorin, pentru locuința construită din fondurile statului situată în municipiul Deva, Aleea Viitorului, bl. O4, sc. 2, et. 4, ap. 41;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

10. Modificarea statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

11. Aprobarea proiectului tehnic ”Rețea structurată”;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

12. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 723/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

13. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 78/2002;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

14. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 725/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

15. Aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de concesiune nr. 743/1999;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

16. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Deva a unor terenuri situate în municipiul Deva, județul Hunedoara;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

17. Aprobarea contractului cadru de concesiune de bunuri proprietate publică sau privată a municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

18. Stabilirea redevențelor anuale pentru concesionarea directă a unor terenuri aparținătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

19. Stabilirea redevenţelor minime de pornire la licitaţiile publice pentru concesionarea unor terenuri aparţinătoare domeniului public sau privat al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

20. Stabilirea chiriilor anuale pentru închirierea locurilor de parcare arondate blocurilor de locuințe din municipiul Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

21. Stabilirea tarifelor pentru folosirea de către persoanele fizice și juridice a meselor/spațiului în vederea vânzării de produse în piețe;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

22. Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 160/2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public sau privat al municipiului Deva;
Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

II. Diverse

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus