Ce decizii vor lua în data de 18 septembrie

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Hunedoara

din data de VINERI, 18.09.2020, ORA 900

 

 

 1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 56,79 mp, respectiv biroul nr. 1, parter, din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara” situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST Hunedoara .

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea Prim Transprest Hunedoara SRL.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

4.Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 252/2020 privind vânzarea locuinței convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, Strada Batiz, nr. 6, bl.L1, sc. B, ap. 52, et.3.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

5.Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței convenabile, situată în Municipiul Hunedoara, Strada Prutului, nr. 3, bl.A.2, sc. A, ap. 63, et.10.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuințe pentru tineri, destinate închirierii între titularii contractelor de închiriere nr.99/04.04.2008 și nr.202/01.08.2017, prelungite prin acte adiționale ulterioare.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

7.Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.339/2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Hunedoara, cu completările ulterioare.

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

8.Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare personalului medical și de specialitate din cadrul  Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu din incinta clădirii Hala Obor, situate în municipiul Hunedoara, str. Bicaz, nr. 2 (Piaţa Obor), aparținând domeniului public al Municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării subvenţiei de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna august 2020.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 135/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin” – Corp 1.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 136/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin” – Corp 2.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin” – Corp 4.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin” – Corp Cantină.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea clădirilor publice din Municipiul Hunedoara pentru creșterea eficienței energetice – Colegiul Tehnic Matei Corvin” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare lucrări de intervenţie (DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea /modernizarea/dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe si grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1”.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea /modernizarea/dotarea unităților de învățământ antepreșcolar și preșcolar (creșe si grădinițe) din Municipiul Hunedoara, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 1” și a cheltuielilor legate de proiect.

Iniţiator: Viceprimar Elena Ramona Todor

 

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui preşedinte de şedinţă începând cu data de 01.10.2020 şi până la încetarea mandatului de consilier local, dar nu mai mult de 2 luni.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus