Ce proiecte vor dezbate în data de 29 octombrie

 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Hunedoara

din data de VINERI, 29.10.2021, ORA 900

 

 

 1. Proiect de hotărâre nr.316/19.10.2021 privind aprobarea alocării sumei de până la 82.000 lei din bugetul local al municipiului Hunedoara pentru premierea elevilor și sportivilor din municipiul Hunedoara care în anul școlar 2020 – 2021 au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaţionale și naționale, precum şi pentru premierea profesorilor şi antrenorilor coordonatori.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr.290/05.10.2021 privind aprobarea componenței comisiilor de examinare la concursul pentru ocuparea funcţiei de şef secţie Neurologie din cadrul Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 291/05.10.2021 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Hunedoara pentru închirierea, prin licitaţie publică, a spațiului în suprafață de 6 mp  din clădirea Staționarului, înscris în CF nr. 71851 Hunedoara, aflat în domeniul public al Municipiului Hunedoara şi în administrarea Spitalul Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara, pentru amplasarea unui bancomat (ATM).

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 1. Proiect de hotărâre nr. 294/06.10.2021 privind numirea unei persoane care să țină Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale al Municipiului Hunedoara.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre nr.295/06.10.2021 privind încetarea prin acordul părţilor a Contractului de închiriere a spațiului în suprafață utilă de 259 mp situat în Municipiul Hunedoara str. George Enescu nr. 7, bl. 129 parter, județul Hunedoara, NR. 330/09.08.2021.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre nr. 296/06.10.2021 pentru aprobarea execuţiei bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul al III-lea 2021

 

 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre nr. 297/06.10.2021 pentru aprobarea execuţiei bugetului împrumutului intern al municipiului Hunedoara pentru trimestrul al III-lea 2021.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 298/08.10.2021 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al Municipiului Hunedoara, pentru trimestrul III al anului 2021, precum și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități .
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu
 1. Proiect de hotărâre nr.299/08.10.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 420/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Hunedoara, aflat în subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2020.
 • Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. 10. Proiect de hotărâre nr.301/11.10.2021 privind aprobarea prelungirii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic de Detaliu  pentru  „Amenajare cimitir cu dotări aferente şi amenajări exterioare”, strada Lătureni, f.n., municipiul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr.303/13.10.2021 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara a unui teren din municipiul Hunedoara.

                                                                                                                   Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

12.Proiect de hotărâre nr. 309/18.10.2021 privind finanțarea burselor din bugetul local al municipiului Hunedoara, aferente anului școlar 2021-2022, pentru elevii care frecventează cursurile de zi, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, de pe raza municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

13.Proiect de hotărâre nr. 310/18.10.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 377/2020 privind reorganizarea Direcției de Asistență Socială a municipiului Hunedoara, serviciu public cu personalitate juridica din subordinea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

14.Proiect de hotărâre nr. 311/18.10.2021 privind propunerea de trecere a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualilor  deţinători  ai construcţiei.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

15.Proiect de hotărâre nr. 313/18.10.2021 privind aprobarea încheierii  unui acord de parteneriat între Municipiul Hunedoara și Direcția Generală de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

16.Proiect de hotărâre nr. 318/19.10.2021 privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.339/2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

17.Proiect de hotărâre nr. 319/19.10.2021 privind aprobarea transmiterii fără plată a unor bunuri aflate în proprietatea Municipiului Hunedoara, către Serviciul Public Județean Salvamont din subordinea

Consiliului Județean Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

18.Proiect de hotărâre nr. 320/19.10.2021 privind aprobarea dării în administrare către unitatea de învățământ preșcolar Grădinița cu Program Prelungit Dumbrava Minunată a bazei materiale, active fixe și materiale de natura obiectelor de inventar aferente Creșei Căsuța cu Pitici, din patrimoniul municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

19.Proiect de hotărâre nr. 321/19.10.2021 privind aprobarea listei de repartizare a  locuinţelor pentru tineri,  destinate închirierii, situate în  municipiul Hunedoara, str. Alexandru Vlahuţă, nr.16A.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

20.Proiect de hotărâre nr. 323/19.10.2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Parc Industrial SRL Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

21.Proiect de hotărâre nr. 324/19.10.2021 privind repartizarea  unei locuinţe sociale situate în municipiul Hunedoara  .

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

22.Proiect de hotărâre nr. 325/20.10.2021 privind numirea  unui administrator  în Consiliul de Administrație al  Regiei Publice Locale „Ocolul Silvic Ținutul Pădurenilor” R.A. .

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

23.Proiect de hotărâre nr. 326/20.10.2021 privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici   pentru realizarea  obiectivului de  investiție  „Realizare expoziție istorică în aer liber în municipiul Hunedoara,  judeţul Hunedoara”.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 1. Proiect de hotărâre nr.327/22.10.2021 privind acordarea avizului pentru constituirea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor la concurs/examen, pentru ocuparea funcțiilor de Director Medical și Director de îngrijiri din cadrul comitetului director al Spitalului Municipal „Dr. Al. Simionescu” Hunedoara

                                                                                                            Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

25.Proiect de hotărâre nr.302/13.10.2021 privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al Municipiului Hunedoara a unui președinte de ședință  pentru perioada 01.11.2021-31.01.2022.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 1. Diverse.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus