Ce proiecte vor dezbate în data de 31 mai

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 227/18.04.2022 privind propunerea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 206/13.04.2022 privind aprobarea unui ajutor de minimis individual pentru majorarea capitalului social al societăţii PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L. precum și acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaților la Societatea PRIM TRANSPREST HUNEDOARA S.R.L.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 241/09.05.2022 privind încetarea prin acordul părţilor a Contractului de închiriere nr. 847/09.04.2013, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect folosința terenului în suprafață de 30 mp, situat în Municipiul Hunedoara, zona comercială A, str. George Enescu, județul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 242/09.05.2022 privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 264/11.08.2014, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului – filiala Hunedoara, având ca obiect folosinţă gratuită a spațiului situat în Municipiul Hunedoara,  str. Constantin Brâncuși, bl.X2, camera 54, etaj 3,  județul Hunedoara, în suprafață de 36 mp, aparținând domeniului privat al municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 243/12.05.2022 pentru aprobarea  Planului Strategic al  Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara-perioada 2022-2025.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 244/12.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.391/262/14.06.2018, cu modificările și completările ulterioare, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 1.150 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Urcușului, proprietatea privată a Municipiului Hunedoara, având destinația de grădină.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 245/12.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.390/261/13.06.2018, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 50 mp, situat în Municipiului Hunedoara, str. Theodor Aman, nr.1, teren aparținând Municipiului Hunedoara, având destinația de grădină.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 246/12.05.2022 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere nr.389/260/13.06.2018, având ca obiect închirierea terenului în suprafață de 144 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Perintei, nr. 29, proprietatea privată a Municipiului Hunedoara, având destinația de curte.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 247/12.05.2022 privind aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2021 de către Societatea SALUBPREST HUNEDOARA S.R.L.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 249/12.05.2022 privind schimbarea denumirii clubului sportiv din subordinea Consiliului local al municipiului Hunedoara, din „Club Sportiv Hunedoara” în „CLUB SPORTIV CORVINUL 1921 HUNEDOARA”.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 250/12.05.2022 privind repartizarea unor locuințe de necesitate situate în municipiul Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 252/13.05.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Asociaţilor la Societatea Parc Industrial S.R.L. HUNEDOARA.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 254/16.05.2022 privind încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere nr. 442/297/16.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,  având ca obiect folosinţa terenului în suprafaţă de 32 mp, situat în Municipiului Hunedoara, str. Castelului, proprietatea publică a Municipiului Hunedoara, având destinația de comerț produse artizanale.

 

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 255/16.05.2022 privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 301/22.08.2016, cu modificările şi completările ulterioare, încheiat cu Asociaţia Națională a Surzilor din România – filiala Hunedoara, având ca obiect folosinţă gratuită a spațiului în suprafață de 36 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Constantin Brâncuși, bl. X2, camera 4, jud. Hunedoara, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 256/16.05.2022 privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de dare în folosință gratuită (comodat) nr. 126/18.02.2020 cu modificările și completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 261/18.05.2022 privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 262/19.05.2022 privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2022 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”.

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 263/19.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Hunedoara, pe anul 2022.

 

Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 265/23.05.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 339 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Eliberării, FN,  jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 74897 Hunedoara nr. cadastral 74897, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el şi liber de sarcini.

Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 266/23.05.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 695 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Zlaști, județul Hunedoara, înscris în CF nr. 74591 Hunedoara, nr. cadastral 74591, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el şi liber de sarcini.

Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 267/23.05.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a terenului intravilan în suprafaţă de 203 mp, situat în Municipiul Hunedoara, str. Ștrandului, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 69113 Hunedoara, nr. cadastral 69113, aparţinând domeniului privat al Municipiului Hunedoara, categorie curţi construcţii, fără construcţii pe el şi liber de sarcini.

Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 268/23.05.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 346/2020 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Hunedoara în Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv Hunedoara, instituţie publică, în subordinea Consiliului Local al municipiului Hunedoara, cu modificările ulterioare.

Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar
 

 1. Proiect de hotărâre nr. 269/25.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara. Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 270/25.05.2022 privind numirea reprezentantului Municipiului Hunedoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea APA PROD S.A. Iniţiator: Viceprimar Cătălin Florin Olar

 

 1. Proiect de hotărâre nr. 150/15.02.2022 privind creșterea transparenței investițiilor realizate de Primăria municipiului Hunedoara.

Iniţiator: consilier local Claudiu Ionescu

 

 1. Diverse.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus