Ce decizii vor lua în data de 28 februarie

PROIECTUL ORDINII DE ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Hunedoara din data de VINERI, 28.02.2020, ORA 9:00

1️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pentru anul 2020 a Municipiului Hunedoara în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

2️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Hunedoara și Penitenciarul Deva, pentru organizarea și desfășurarea de acțiuni care contribuie la facilitarea reinserției sociale și la promovarea educației persoanelor private de libertate.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

3️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Municipiul Hunedoara și Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva, în vederea desfășurării unor manifestări ştiinţifice internaţionale, dedicate „Al 14-lea Congres Internaţional de Tracologie”.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

4️⃣ Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Hunedoara prin Consiliul Local al municipiului Hunedoara în calitate de coorganizator alături de Clubul Sportiv Auto-Karting Hunedoara, la organizarea evenimentului „Raliul Frumuseții”, care se va desfășura în data de 8 martie 2020.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

5️⃣ Proiect de hotărâre privind propunerea de trecere a unui teren aflat în proprietatea Statului Român şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Hunedoara, în proprietatea privată a actualilor deţinători ai construcţiei.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

6️⃣ Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de comodat nr. 9293/250/09.02.2017, având ca obiect folosinţa gratuită a unor imobile- terenuri proprietate publică a municipiului Hunedoara, pe care sunt amplasate containere destinate colectării de îmbrăcăminte şi încălţăminte de la populaţie.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

7️⃣ Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părților a contractului de concesiune nr. 50/270/30.09.2014, având ca obiect concesionarea terenului în suprafața totală de 3140 mp compus din două parcele, situat în incinta Parcului Industrial Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

8️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 37,90mp, respectiv biroul nr. 2, etaj 2, din incinta clădirii Sitului Industrial „SSA Hunedoara” situată în municipiul Hunedoara, str. Furnalelor, nr. 2B, aparţinând domeniului public al Municipiului Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

9️⃣ Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului local al Municipiului Hunedoara în comisia de evaluare a ofertelor depuse în vederea închirierii bunurilor aflate în domeniul public şi/sau privat al municipiului Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣0️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea fondului anual alocat din bugetul local al municipiului Hunedoara pentru finanţarea proiectelor de interes public, precum şi a Programului local pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor non profit de interes general pe anul 2020.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣1️⃣ Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe din municipiul Hunedoara, Str. Luncii, nr.2, blocul 7 şi Aleea Cîmpului, nr.4, blocul 6.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣2️⃣ Proiect de hotărâre pentru revocarea punctului 5 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.308/2014 privind repartizarea unor locuințe de necesitate.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣3️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.339/2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣4️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Hunedoara, a terenurilor înscrise în CF nr. 71413 Hunedoara și CF nr. 71421 Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣5️⃣ Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a municipiului Hunedoara a unor terenuri aflate în intravilanul municipiului Hunedoara.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣6️⃣ Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției de la bugetul local al municipiului Hunedoara pentru activitatea Serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Hunedoara pentru luna ianuarie 2020.
Iniţiator: Primar Dan Bobouțanu

1️⃣7️⃣ Prezentarea adresei societății INCOSERV PREST SRL nr. 222/06.02.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Hunedoara sub nr. 9634/11.02.2020, precum și a răspunsului aferent acesteia.

1️⃣8️⃣ Diverse.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus