Consiliul Judeţean Hunedoara organizează concurs de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu, grad II, la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP.
Probele stabilite pentru concurs:
24.05.2016 – proba scrisă, ora 10;
27.05.2016 – interviul.
– ambele probe la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara;
– termenul de depunere al dosarelor: 22 aprilie – 11 mai 2016;
– candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice de participare la concurs pentru funcţia de conducere de șef serviciu, grad II la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP, sunt :
– funcționar public numit într-o funcție publică din clasa I;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii;
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor juridice sau în domeniul științelor economice;
– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Condiţii de vechime :
– vechime minimă în specialitatea studiilor – 2 ani.
Acte necesare pentru dosarul de concurs :
– formularul de înscriere la concurs;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
– cazierul administrativ.

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de promovare pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de șef serviciu, grad II, la Serviciul administrație publică locală, relații publice, ATOP:
1. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la Consiliul județean;
3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată ;
4. Constituția Romaniei cap V – Administrația publică;
5. Ordonanța nr. 27 / 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;

Date suplimentare pot fi solicitate la tel.0254-211350/182.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus