Ședință extraordinară covocată de îndată la Consiliul Județean Hunedoara, desfășurată în sistem videoconferință. Consilierii județeni dezbat și supun aprobării următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.19/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean
Hunedoara, cu modificările și completările ulterioare;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2020, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale unor instituţii aflate în subordinea şi finanţarea Consiliului Judeţean Hunedoara;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale spitalelor de interes județean, precum și modificarea programului de investiții, anexă la buget;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Hunedoara rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2019, ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare prevăzute în bugetul propriu al judeţului Hunedoara pe anul 2020;
Inițiator: Președintele Consiliului Județean Hunedoara

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus