Bilanț prezentat de CJ Hunedoara

4 ANI DE MANDAT

iunie 2016 – iunie 2020

 

FAPTE, NU VORBE!

 RAPORT DE ACTIVITATE

PERIOADA

IUNIE 2016 – IUNIE 2020

consiliul judetan bilant mandat 4 ani (2)

 

AM PROMIS!

 • Să dăm Hunedoarei direcțiile corecte de dezvoltare
 • Un proiect de dezvoltare durabilă pe 5 direcții ce reprezintă o viziune unitară de dezvoltare a județului nostru
 • Proiectul pe care l-am promis nu a fost unul politic, acest proiect s-a adresat tuturor locuitorilor județului Hunedoara. Acest proiect a însemnat un viitor mai bun pentru copiii noștri, un viitor prosper pentru județul Hunedoara, pentru că noi am muncit pentru a dezvolta județul Hunedoara prin oameni și pentru oameni.

 

 AM PROMIS!

Direcția 1 – Dezvoltăm infrastructura. Infrastructura este temelia dezvoltării.

 • INFRASTRUCTURA RUTIERĂ

Sume alocate pentru modernizări, lucrări de reparații și întreținere periodică,  întreținere pe timp de iarnă din buget propriu:  

130.958.555 lei  (2016 – 2020) față de

63.146.900 lei (2012 – 2016)

Kilometri realizați – lucrări de reparații și întreținere, modernizări:

178,17 km (2016 – 2020) față de

85,92 km (2012 – 2016)

51,35 km finalizați în total în 2017 și 2018 (covoare bituminoase, îmbrăcăminți bituminoase ușoare, reparații)

 • Modernizare DJ 763B: (Vălișoara) – Dealu Mare – DN 76 (Podele);
 • Modernizare DJ 687M: DJ 687D – Cinciș Cerna – DJ 687A;
 • Modernizare DJ 687K: DN66 (Bretea Strei) – Silvașu de Jos – Silvașu de Sus -Mănăstirea Prislop, km 5+100 – km 12+275;
 • Modernizare DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejărel – Luncșoara – Dumești – Sârbi (DJ 706);
 • Modernizare: 707G: DN 7 – Gurasada – Dănulești;
 • Modernizare DJ 705D: Bozeș – Băcâia – lim. Jud. Alba;
 • Modernizare DJ 666: DN 66 (Merișor) – Dealu Babii – Vulcan;
 • Refacere DJ 705A: sector Costești – Grădiștea de Munte – Sarmizegetusa Regia (km 19+465 – 37+370) și consolidare versant la km 36+600;
 • Refacere poduri calamitate pe DJ 668A;
 • Reabilitare și consolidare pod peste râul Strei.
 • 243,90 mp de plombări cu mixtură asfaltică la cald.

 

92,97 km finalizați în 2019 (covoare bituminoase, îmbrăcăminți butuminoase ușoare, reparații) – câteva exemple

 • DJ 664A Lupeni – Straja;
 • DJ 685 sector Cârnești – Ostrov – Clopotiva; DJ 685 sector Clopotiva – Barajul Gura Apelor – Cabana Rotunda (Retezat);
 • DJ 667A Ohaba de sub Piatră – Sălașu de Sus – Nucșoara – Cârnic;
 • DJ 686 Suseni – Râușor;
 • DJ 705 DN 7 – Gelmar – Geoagiu Băi;
 • DJ 687E Hunedoara – Teliucu Inferior – Ghelari;
 • DJ 107A Rapolt – Hărău – Bârsău;
 • DJ 708 D Vețel – Feregi – Vadu Dobrii;
 • 529 mp de plombări cu mixtură asfaltică la cald.

Drumuri în lucru în 2020 (atât din buget propriu, cât și din fonduri europene ori prin PNDL)

Au fost atrase 198 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile. Avem cea mai mare sumă alocată infrastructurii de drumuri din Regiunea Vest, suntem înaintea județelor Arad sau Timiș! Avem în derulare două proiecte importante finanțate din fonduri europene.

 

 • Modernizare DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan, tronsonul Hunedoara-Călan (km 13+050 – 22+791), în valoare de 392.043,73 lei
 • Contract de finanțare semnat în data de 19 iulie 2017, termen finalizare: 28 februarie 2021
 • Proiect în execuție
 • Progres tehnic – 30%; stadiu financiar – 10%.

 

 • Modernizarea Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN 7 (Ilia), în valoare de 742.850,96  lei.
  • Contract de finanțare semnat în data de 27 noiembrie 2017, termen finalizare: 30 august 2022
  • Proiect tehnic în analiză la ADR Vest, lucrarea va fi începută imediat ce avem raspunsul de la ADR Vest.

În cadrul proiectului vor fi modernizate 5 drumuri județene, lungimea totală fiind de 65,849 km, după cum urmează:

 • DJ 706 A: Ilia – Sârbi – Brănișca – Păuliș Lunca – Băița – Ormindea – Vălișoara – DN 76 (km 0+000 – 19+700);
 • DJ 761: Șoimus – Bârsău – Certeju de Sus – Săcărâmb – Geoagiu Băi (km 0+000 – 6+050);
 • DJ 107 A: Limita județ Alba – Homorod – Geoagiu – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău –Bârsău (km 29+925 – 64+445);
 • DJ 705: DN 7 – Geoagiu – Balșa – Almașu Mic de Munte – limită județ Alba (km.0+000 – 8+800);
 • DJ 705 H: DJ 705 (KM 8+800) – Geoagiu Băi (0+000- 2+655).

Avem în derulare un proiect finanțat prin PNDL 2

 • Modernizare DJ 709F: DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng
 • Valoare: 555.519,22 lei (PNDL 2 și buget propriu)
 • Semnare contract: 28 august 2018
 • Ordin de începere lucrări: 3 septembrie 2018
 • Termen finalizare: 27 de luni

Lucrări finanțate din bugetul propriu

 • Modernizare DJ 742A: Buceș – Dupăpiatră – Tarnița – în execuție
 • Modernizare DJ 687J: Hunedoara – Boș – Groș – Cerbăl – Socet – Feregi – în execuție
 • Modernizare DJ 672C: lim. Jud. Gorj – Valea de Pești – DN 66A – elaborare proiect tehnic
 • 270 mp de plombări cu mixtură asfaltică la cald.

 

 • INFRASTRUCTURA DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ

Am promis proiecte proprii și sprijin pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea tuturor rețelelor de apă, canalizare, electricitate, internet, televiziune prin cablu în toate localitățile județului.

-Proiecte cofinanțate de Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru în Asociații de Dezvoltare Intercomunitare

 • Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului), POIM – 2014 – 2020, SMIS 2014 +108100
 • valoare totală 329.650.38 lei, din care cofinanțare CJH 2.454.036,25 lei.
 • Data semnării: 19 mai 2017
 • În implementare;
 • Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, POIM, faza a II a 2014 – 2020, SMIS – 102021
 • În derulare contract de servicii ”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara” în valoare de 109.865,09 lei;
 • Valoarea estimată a investiție ce va fi derulată de către Apa Prod SA Deva se ridică la 180 de milioane euro.

 

La inițiativa CJ Hunedoara, în toamna lui 2016, este modificat Master-planul, astfel încât 12 UAT-uri din județ să poată accesa fonduri nerambursabile pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare.

 

-Lucrări realizate sau în derulare din bugetul propriu al CJ Huneodara

 • Colector menajer în stațiunea Straja – valoare: 2.191.712,51 lei, realizare: 2017, finalizat;
 • Alimentare cu apă în stațiunea Straja – în execuție;
 • Extinderea rețelei de apă potabilă în zona turistică Pasul Vîlcan – valoare 1.800.000 lei, în execuție.

-În toți acești patru ani am avut un dialog permanent cu toți primarii din județul Hunedoara în vederea accesării fondurilor guvernamentale PNDL și a fondurilor europene pentru realizarea proiectelor pe care și le-au propus.

Prin deblocarea PNDL 1, UAT-urile hunedorene au obținut fonduri în valoare de 178.458.077,95 de lei. Prin PNDL 2 (2017-2020), în județul Hunedoara au fost atrase fonduri în valoare de 649.854.033,89 de lei.

64 de orașe, comune și județul Hunedoara, prin Consiliul Județean Hunedoara (cu două proiecte), beneficiază de această din urmă sumă!

Am promis obținerea avizelor necesare pentru conectarea la autostrada A1 a municipiilor Deva și Hunedoara, în zona Sântuhalm.

În aces sens, am făcut o serie demersuri legale către Guvernul României pentru demararea acestei investiții și, nu o dată, miniștrii de resort au fost prezenți în teritoriu și s-au purtat discuții pe această temă. Aș vrea să reamintesc faptul că până la finalizarea lucrărilor autostrăzii și încă 5 ani după nu se pot face lucrări adiacente proiectului inițial. Guvernul Romaniei a promis, în mai multe rânduri, că după expirarea acestui termen se vor găsi soluții legale pentru realizarea acestei investiții foarte importante pentru hunedoreni.

-Asfaltarea și reabilitarea tuturor drumurilor județene, orășenești și comunale.

Despre situația drumurilor județene am vorbit deja. Am făcut inclusiv o comparație între valoarea investițiilor actuale și cele din mandatul 2012-2016 la capitolul modernizări și întreținere drumuri, iar cifrele cred că vorbesc de la sine. Lucrurile nu au cum să stea pe loc, sunt într-o continuă dinamică, pretențiile locuitorilor legate de confort și deplasare rapidă au crescut. Astăzi, vorbim de mobilitate urbană, de tot soiul de soluții de transport ultra-moderne. Nu ai cum să faci toate acestea fără infrastructura adecvată!

 

 • INVESTIȚII ÎN SĂNĂTATE

Viața și sănătatea hunedorenilor sunt o prioritate

-Investiții din fonduri europene

 • Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva
 • Valoare: 6.836.050,01 lei
 • Semnare contract finanțare: 25 aprilie 2019
 • Termen finalizare: 30 aprilie 2023
 • Stadiu: licitație proiect tehnic;
 • Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara
 • Valoare: 515.994,00 lei
 • Semnare contract finanțare: 23 mai 2019
 • Termen finalizare: 30 iunie 2021
 • Stadiu: proiect tehnic elaborat;
 • Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara
 • Valoare: 256.402,24 lei
 • Semnare contract finanțare: 12 decembrie 2018
 • Termen finalizare: 16 decembrie 2019
 • Stadiu: cerere de plată decontată;
 • Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență
 • Valoare: 428.612,69 lei
 • Semnare contract finanțare: 17 decembrie 2018
 • Termen finalizare: 11 decembrie 2019
 • Stadiu: cerere de plată decontată.

-Investiții din bugetul propriu și fonduri guvernamentale

Spitalul Județean de Urgență Deva

 • Construcție aripă nouă în cadrul SJU Deva – deblocare investiție, aripă finalizată în 2016, dată în folosință în 2017 (secții ATI, Bloc Operator, ORL, Oftalmologia, Neonatologia);
 • Modernizare fosta Policlinică Dacia – secții Dermatologie, Psihiatrie, Centrul Sănătate Mintală Adulți –finalizat 2017;
 • Modernizare Baia Sărată –finalizat 2020;
 • Dotare cu aparat RMN prin Ministerul Sănătății și Banca Mondială – finalizat 2019;
 • Secție nouă Pediatrie – în execuție;
 • Secție veche Pediatrie – lucrări de reparații urgente, realizate în 2016, în două etape (a fost schimbat acoperișul, a fost schimbată tâmplăria de la geamuri, au fost zugrăvite saloanele, holurile de acces, cabinetele de consultații, au fost igienizare grupurile sanitare, s-a montat covor PVC acolo unde a fost posibil, clădirea fiind monument istoric a fost obligatoriu să se păstreze mozaicul original existent în unele încăperi, s-au achiziționat saltele noi, mobilier nou);
 • Dotare constantă cu echipamente și aparatură medicală/ achiziție PCR pentru teste COVID-19

Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare a SJU Deva

 • 2016 – 526.000 lei
 • 2017 – 350.000 lei
 • 2018 – 2.272.000 lei
 • 2019 – 2.150.000 lei
 • 2020 – 700.000 lei +1.750.000 lei pentru achiziția de materiale pentru combaterea COVID-19

Sanatoriul de Penumoftiziologie Geoagiu

 • Proiect ”Reparații capitale complex medical, spălătorie, morgă și capelă” cu fonduri de la Ministerul Sănătății și CJ Hunedoara – finalizat;
 • S-a finalizat extinderea rețelei de canalizare și branșarea la canalizarea orașului (2016), a fost montat un rezervor suprateran pentru apa potabilă și rezerva de incendiu , lucrări la centrala termică (2017), lucrări de schimbare a instalației electrice (2018), s-a izolat și renovat fațada exterioară a clădirii sanatoriului, s-a racordat rezervorul la rețeaua publică de alimentare cu apă, s-a montat p stație de clorinare a apei, o stație UV, asfaltarea curții interioare a complexului, a fost achziționată aparatură medicală, a fost reabilitat drumul de acces (2019).

Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare

 • 2016 – 872.000 lei
 • 2017 – 995.000 lei
 • 2018 – 1.000.000 lei
 • 2019 – 2.134.000 lei
 • 2020 – 1.500.000 lei

Sanatoriul de Penumoftiziologie Brad

 • În 2017, s-a refăcut și modernizat Stația de oxigenare a Sanatoriului, după 2 ani în care aceasta nu a funcționat, s-au efectuat reparații la spațiul pentru ambulatoriul de specialitate;
 • S-a reluat activitatea laboratorului de endoscopie bronșică – unicul existent în județul Hunedoara;
 • În 2019, a fost înființat un compartiment de somnologie și un laborator de somnologie, s-a modernizat compartimentul de recuperare, medicină fizică și balneologie;
 • S-a reabilitat drumul de acces;
 • Sanatoriul va fi dotat cu lift exterior – proiect în curs.

Contribuții CJH pentru secțiunea dezvoltare

 • 2016 – 182.000 lei
 • 2017 – 50.000 lei
 • 2018 – 10.000 lei
 • 2019 – 317.000 lei
 • 2020 – 738.000 lei

 

 • INVESTIȚII ÎN ASISTENȚA SOCIALĂ

 

 • În anul 2017, s-a efectuat recepția finală pentru obiectivul de investiții C.I.A. nr. 2 Păclișa în valoare de 876.072,74 lei, finanțat atât din fonduri de la Ministerul Muncii, cât și din fonduri de la Consiliul Județean Hunedoara;
 • În anul 2018, cu bani din bugetul propriu a început modernizarea Centrului de Îngrijire și Asistență nr. 1 Păclișa, valoare lucări: 284. 061,09 lei – în derulare;
 • Montare lifturi la centrele de îngrijire adulți din Păclișa (2) și Brad (1) – valoare lucrări 084.482,60 lei – în derulare;
 • Achiziția fostei clădiri a Băncii Agricole din zona Gării Deva

 

 • ALTE INVESTIȚII

 

 • Finalizare lucrări ”Amenajare mansardă pentru spații operaționalizare ambulatoriu de tip C al Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Iancu de Hunedoara”, în anul 2017;
 • Finalizare lucrări ”Baza sportivă Băcia, comuna Băcia, județul Hunedoara – etapa 1 – Obiectul 1 – Teren de sport”, în anul 2018;
 • Consiliul Județean Hunedoara a preluat în subordinea sa Galeriile de Artă Forma. Spațiul situat în centrul mun. Deva a fost modernizat în baza unui proiect în valoare de 395.000 lei demarat în cursul anului trecut și finalizat de curând.

 

 

AM PROMIS!

Direcția 2 – Crearea zonelor de dezvoltare durabilă

și

Direcția 3 – Relansarea investițiilor de dezvoltare

Relansarea investițiilor de dezvoltare

 • În iunie 2016, Parcul de Afaceri Simeria, realizat cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile, în baza unui contract de finanțare încheiat în 12 octombrie 2010, avea 0 activitate, 0 realizări, 0 grad de ocupare;
 • Noua echipă de la ADEH susținută de noua echipă de la conducerea Consiliului Județean Hunedoara a reușit să facă operațional parcul și să scape de corecția financiară de 2 milioane de euro, care trebuia plătită pentru neîndeplinirea indicatorilor;
 • În 31 decembrie 2019, Parcul de Afaceri Simeria avea un grad de ocupare de 84%;
 • Firmele locatare din cadrul Parcului de Afaceri au creat un număr de 105 noi locuri de muncă, urmând să creeze încă 25 locuri de muncă, conform angajamentelor asumate;
 • La data de 31 decembrie 2019, toate cele 6 hale de producție din cadrul Parcului de Afaceri Simeria au fost ocupate. Din totalul de 19 birouri din cadrul Parcului de Afaceri Simeria, la aceeași dată au fost închiriate un număr de 7 birouri, din suprafața totală a birourilor de 1.137,70 mp a fost ocupată suprafața de 403,30 mp, respectiv 35,45%;
 • În perioada ianuarie 2019 – decembrie 2019, Parcul de Afaceri Simeria a găzduit 42 de evenimente, desfășurate în sala de conferințe, în spațiul expozițional exterior şi spațiul expozițional interior.

În cadrul Parcului de Afaceri Simeria, la 31 decembrie 2019, erau locatare un număr de 10 microîntreprinderi, 1 întreprindere mică si 1 întreprindere mijlocie.

-Un sistem integrat de parcuri industriale și acceleratoare de afaceri pentru întreprinderi mici și mijlocii pentru fiecare oraș și municipiu din județ. Reconversia profesională a forței de muncă.

 

 

Împreună cu primarii localităților din județul Hunedoara am avut numeroase întâlniri cu oameni de afaceri din România, dar și din străinătate, în cadrul cărora le-am prezentat ofertele de investiții din județul Hunedoara și am susținut fiecare demers pentru care ne-a fost solicitat ajutorul. Un alt aspect foarte important este că am ținut cont de specificul fiecărei zone și de potențialul local. Prin intermediul primarilor din județ am avut întâlniri cu hunedorenii care au reușit, într-un număr foarte mare să dezvolte proiecte de afaceri prin intermediul programului START-Up Nation, program guvernamental pe care Guvernul actual nu îl mai continuă, dar, spunem noi, a fost unul de succes și necesar pentru sprijinirea și dezvoltarea micilor afaceri.

În acest context, aș vrea să punctez prezența miniștrilor de resort în județul Hunedoara, care de fiecare dată au venit cu explicații pertinente și lămuriri legate de implementarea proiectelor gândite de micii antreprenori.

-Sprijinirea și întărirea producătorilor locali și a agricultorilor.

Prin intermediul Agenției de Dezoltare Economico-Socială a județului Hunedoara, s-a acordat sprjin și promovare constantă producătorilor și meșterilor populari din județ. Au fost din ce în ce mai prezenți la târguri din județ și din țară, la expoziții sau alte evenimente de profil, iar numărul celor interesați de colaborarea cu ADEH a crescut de la un an la altul.

O preocupare majoră a fost încurajarea înscrierii cât mai multor producători locali în grupul Produs de Hunedoara și participarea la evenimente sub brandul de Produs în Hunedoara. În sprijinul producătorilor a și fost creată în acest an, în contextul pandemiei COVID-19, platforma de promovare www.produsdehunedoara.ro, lansată în data de 15 iunie 2020.

 • Participare anuală la standul de promovare a județului de la Târgul de Turism al României de la București, la Târgul de Turism Vacanța Constanța, la Târgul Castelelor de la Hunedoara, la Enduro Panorama, Citadela Festival, Zilele Daco-Romane de la Geoagiu.
 • Participarea cu standuri la Festivalul DacFest de la Măgura Uroiului, la festivalul de la Costești, la Serbările Naționale de la Țebea, la Festivalul Plăcintelor Pădurenești de la Poiana Răchițelii etc;
 • Organizarea evenimentului Zilele Satului Hunedorean la Muzeul în aer liber Astra din Dumbrava Sibiului, în august 2019;
 • Participare la Târgul Cadourilor de Crăciun și la Târgul de Paște la Parcul de Afaceri Simeria.

-Relansarea economică a județului Hunedoara susținută prin atragerea fondurilor europene, în principal a fondurilor europene nerambursabile.

AM PROMIS! În 2016, am promis că vom aduce bani nerambursabili în județ. Am pornit de la premiza că fondurile europene și guvernamentale nerambursabile reprezintă motorul dezvoltării județului.

 

3.1. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE (UE, PNDL, alte surse)

 

3.1.1. Infrastructura rutieră

Două proiecte majore pentru care au fost atrase deja 198 de milioane de lei fonduri europene nerambursabile, despre care am făcut vorbire la începutul acestei prezentări. Este vorba despre:

 

 • Modernizarea DJ 687 Sântuhalm – Hunedoara – Călan, tronsonul Hunedoara-Călan (km 13+050 – 22+791), în valoare de 36.392.043,73 lei;
 • Modernizarea Culoar Trafic Mureș Nord: DN 7 (Gelmar) – Geoagiu Băi – Bobâlna – Rapoltu Mare – Uroi – Chimindia – Hărău – Bârsău – Șoimuș – Brănișca – DN 7 (Ilia), în valoare de 742.850,96  lei.

La acestea se adaugă finanțarea de circa 20.000.000 de lei, prin PNDL 2, pentru proiectul de modernizare a DJ 709F: DN 7A – Cabana Rusu – Masivul Parâng, aflat în stadiu avansat de realizare.

*Pe lista de rezervă

Modernizare DJ 705A, Orăștie – Costești – Sarmizegetusa Regia, km 2+200-km 19+465valoare 45.134.797,78 lei

 

3.1.2. Infrastructura sanitară – viața hunedorenilor pe primul loc

Fonduri atrase – 33.723.131,41 lei

 

Aici avem patru proiecte pentru care am primit finanțare, după cum urmează:

 • Modernizare, extindere și dotare Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Deva;
 • Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara;
 • Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Hunedoara;
 • Îmbunătățirea accesului populației din județul Hunedoara la servicii medicale de urgență.

3.1.3. Infrastructura de transport – noi tendințe

Fonduri atrase – 95.106.766,85 lei

 

Îmbunătățirea condițiilor de transport public de persoane, reducerea emisiilor de carbon prin utilizarea unor mijloace de transport nepoluante, adaptarea la nevoile actuale de mobilitate urbană stau la baza asocierii dintre Consiliul Județean Hunedoara și Primăriile din Valea Jiului.

 • ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 1
  • Valoare de 089.440,71 lei
  • Data semnării: 12 august 2019
  • Termen finalizare: 30 aprilie 2021
  • Stadiu: contractat;
 • ”Linia verde de autobuze electrice între Petrila – Petroșani – Aninoasa – Vulcan – Lupeni – Uricani Green Line Valea Jiului” – Componenta 2
 • Valoare: 46.017.326,14 lei
 • Data semnării: 09 august 2019
 • Termen finalizare: 31 decembrie 2020
 • Stadiu: contractat.

Proiectele sunt realizate în parteneriat cu UAT-urile din Valea Jiului, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) pentru transport public zonal (Green Line) în Valea Jiului.

 

 

 

 

 

3.1.4. Conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural

Fonduri atrase – 44.142.250,79 lei

 

 • Conservare, restaurare la Amfiteatrul din cadrul sitului Arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa
  • Valoare: 089.484,65 lei
  • Data semnării: 16 iulie 2019
  • Termen finalizare: 15 decembrie 2023
  • Stadiu: licitație proiect tehnic

 

 • Capitala Daciei – muzeu viu al patrimoniului cultural european (granturi norvegiene)
 • Valoare: 773.207,14 lei
 • Depus: noiembrie 2019
 • Stadiu: precontractare

 

 • Reabilitare Castel Nopcsa, sat Săcel, comuna Sântămăria Orlea (PNDL)
 • Valoare: 279.559,00 lei
 • Data semnării: 18 decembrie 2019
 • Termen finalizare: 18 decembrie 2020
 • Stadiu: în execuție

3.1.5. Regenerarea urbană a orașelor mijlocii și mici – creșterea calității vieții locuitorilor

Fonduri atrase – 50.521.975,10 lei

 

 • Realizarea Muzeului Civilizației Dacice cu reabilitarea și modernizarea străzilor de acces, în municipiul Orăștie
 • Valoare: 283.201,91 lei
 • Data semnării: 6 iunie 2019
 • Termen finalizare: 31 decembrie 2022
 • Stadiu: licitație proiect tehnic

 

 • Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie
 • Valoare: 238.773,19 lei
 • Data semnării: 28 decembrie 2018
 • Termen finalizare: 31 mai 2022
 • Stadiu: licitație proiect tehnic

 

3.1.6. Protecție socială

Fonduri atrase –31.964.166,91 lei

 

Proiecte finanțate prin Fondul Social European și derulate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

 • Progres în calitate îngrijirii alternative a copiilor
 • Valoare: 826.995,31 lei
 • Data semnării: 8 noiembrie 2018
 • Termen finalizare: 8 noiembrie 2023
 • Stadiu: în implementare
 • VENUS – Împreuna pentru o viață în siguranță
 • Valoare: 137.171,60 lei
 • Data semnării: 4 martie 2019
 • Termen finalizare: 4 martie 2023
 • Stadiu: în implementare

 

3.1.7.  Protecția mediului

Fonduri atrase – 3.885.365,35 lei

 

 • Închiderea depozitului neconform de deșeuri menajere Uricani din județul Hunedoara
 • Valoare: 885.365,35 lei
 • Data semnării: 10 decembrie 2019
 • Termen finalizare: 31 decembrie 2020
 • Stadiu: contract de finanțare semnat

 

 

3.1.8. Infrastructura de apă și apă uzată

Proiecte cofinanțate de Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de membru în Asociații de Dezvoltare Intercomunitare

 • 2017 – Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara (Valea Jiului), POIM – 2014 – 2020, SMIS 2014 +108100;
 • Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, POIM, faza a II a 2014 – 2020, SMIS – 102021.

 

3.1.9. Managementul deșeurilor – funcțional și operațional

După preluarea conducerii în 2016, s-a constatat că proiectul privind managementul deșeurilor în valoarea de aproape 60 de milioane de euro era blocat și exista riscul de returnare a fondurilor. În timp record, noua conducere a reușit operaționalizarea proiectului, care avea ca termen final de implementare data de 31 decembrie 2018.

 • În 18 decembrie 2018, a fost semnat contractul de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Bârcea Mare cu SC Supercom SA.
 • Au fost atribuite cele patru contracte zonale de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, după cum urmează:
 • Zona 1 Brad: 25 aprilie 2018, SC Brai-Cata SA
 • Zona 2 Hațeg: 22 august 2018, SC Brai-Cata SA
 • Zona 3 Centru: 27 noiembrie 2018, SC Brai-Cata SA
 • Zona 4 Petroșani: 04 decembrie 2018, SC Supercom SA.

AM PROMIS!

Direcția 4 – Parteneriate active cu primăriile indiferent de culoarea politica a primarilor

Așa cum am amintit în capitolele precedente, am susținut toți primarii din județul Hunedoara în vederea accesării de finanțări guvernamentale prin PNDL 1 și PNDL 2. Astfel, în județ au fost atrase prin ambele programe peste 820 de milioane de lei.

Pe lângă acestea, aș vrea să punctez câteva investiții derulate de CJ Hunedoara în parteneriat cu primăriile din județ:

 • Asociere cu Primăria mun. Petroșani: Amenajare sens giratoriu la intersecția str. Dealului (mun. Petroșani) cu DN 66
 • Valoare: 187,20 lei
 • Realizare: 2019, finalizat;
 • Asociere cu Primăria mun. Hunedoara: Reabilitarea Casei de Cultură din mun. Hunedoara – valoare 093.525,64 lei din buget propriu și buget local, în pregătire semnarea contractului de execuție;
 • Parteneriat cu DGASPC și Primăria Uricani: Funcționarea Centrului de Îngrijire și Asistență Uricani – finalizat;
 • Parteneriat cu primăria mun. Orăștie pentru două proiecte finanțate din fonduri europene: realizarea Muzeului Civilizației Dacice și modernizarea Casei de Cultură ”Alexandru Grozuță”;
 • Parteneriat cu Primăria mun. Lupeni pentru modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Straja (parcare) – în pregătire;
 • Implicarea CJ în realizarea ITI Valea Jiului.

4.1. Parteneriate cu societatea civilă și ONG-urile

 • Consiliul Județen Hunedoara a alocat în 2019 cea mai mare sumă pentru susținerea proiectelor de interes public care pot beneficia de finanțări nerambursabile de la bugetul propriu al județului Hunedoara.
 • Promovarea valorilor culturale – programe și proiecte de interes zonal, inclusiv cultură scrisă – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de alocarea din 2018);
 • Organizarea activităților și acțiunilor științifice, învățământ, tineret – 400.000 lei (cu 100% mai mult față de 2018);
 • Sprijinirea organizării competițiilor sportive, precum și a altor activități sportive – 1.000.000 lei (cu 42% mai mult față de 2018);
 • Sprijinirea cultelor religioase – 2.700.000 lei (cu 42% mai mul față de 2018).

În 2020, sumele destinate finanțărilor nerambursabile au fost redirecționate către susținerea Spitalului Județean de Urgență Deva în lupta contra răspândirii coronovarisului.

 

 AM PROMIS!

Direcția 5 – Deschidem județul Hunedoara către Europa și nu numai

-Întărirea și sprijinirea asociațiilor zonale ale producatorilor locali și accesul acestora la finanțări nerambursabile guvernamentale și europene.

În cei 4 ani de mandat, prin implicarea colegilor de la CJ si ADEH, am creat și dezvoltat rețeaua Produs de Hunedoara, mai ales că foarte mulți dintre producătorii locali s-au dezvoltat prin accesarea programului START-Up Nation. Am susținut promovarea producătorilor locali prin participarea acestora la numeroase târguri și expoziții organizate în județ și în țară, dar și la nivel internațional, incluzandu-i, totodată, și în circuitul turistic.

Producătorii de produse tradiționale și artizanii au fost promovați cu ocazia a numeroase evenimente organizate cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara:

 • În 2017, INFO-TRIP organizat cu sprijinul Ministerului Turismului la Sarmizegetusa Regia cu participarea a 42 ambasadori și consuli, membri ai corpului diplomatic pe teritoriul României, care a inclus degustare de produse tradiționale;
 • Întâlnirile oficiale cu ambasadorii Statelor Unite, Franței, Chinei, Germaniei etc, aflați în vizită în județul Hunedoara;
 • Prezența producătorilor la evenimentele găzduite de România în 2019, în perioada deținerii presedinției rotative a Consiliului Uniunii Europene;
 • Organizarea și găzduirea Campionatului Internațional de Fotbal de Sală al Politiștilor WISPA Transilvania 2018.

-Implicare financiară în activitatea educațională prin susținerea desfășurării mai multor olimpiade naționale în județul Hunedoara

În fiecare an, am premiat valorile Hunedoarei în cadrul unei gale de excelență care a reunit elevii care au obținut rezultate remarcabile la nivel național și internațional, la diferite discipline, cât și sportivii județului Hunedoara, care s-au întors victorioși de la concursuri școlare și de la competiții de mare anvergură. Alături de aceștia au fost premiați profesorii și antrenorii care i-au pregătit.

 

 

Un alt domeniu la fel de important pentru județul Hunedoara este cel cultural-artistic. Susținerea activității Centrului de Cultură și Artă a fost o prioritate alături de celelalte instituții de cultură: Muzeul Civilizației Dacice și Romane, Biblioteca Județeană ”Ovid Densusianu” și cele două teatre.

De la an la an, numărul spectatorilor/ beneficiarilor de servicii culturale a crescut. Centrul de Cultură și Artă (CCA) a estimat că la evenimentele sale au venit, în 2019, circa 50.000 de spectatori. De asemenea, Ansamblul profesionist din cadrul CCA a fost prezent anul trecut la numeroase festivaluri în țară. Școala Populară de Artă numără în prezent peste 300 de cursanți, iar taxa de școlarizare a fost plafonată la valoarea de 500 de lei.

IMPORTANT!

Cetatea dacică Sarmizegetusa Regia, care este în administrarea CJ Hunedoara, a fost permanent în atenția instituției noastre alături de Sarmizegetusa Ulpia Traiana. Prioritatea numărul unu a fost aceea de punere în valoare a celor două situri în vederea atragerii unui număr cât mai mare de turiști. Statisticile confirmă această preocupare a noastră legată de promovarea celor două monumente istorice de mare însemnătate pentru județul Hunedoara și pentru țară.

Dar cea mai importantă realizare a ultimelor luni este TRECEREA CETĂȚILOR DACICE ÎN PROPRIETATEA JUDEȚULUI HUNEDOARA

După patru ani de lobby intens, cu spijinul parlamentarilor de Hunedoara, dar și al membrilor Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO, am obținut o lege prin care preluăm în proprietatea județului cetățile dacice de la Costești, Blidaru, Piatra Roșie și Bănița. Cele patru cetăți se vor alătura astfel sitului de la  Sarmizegetusa Regia, aflat în administrarea Consiliului Județean Hunedoara, prin Serviciul Public de Administrarea Monumente Istorice, și vor beneficia de protecție sporită, de valorificare și promovare unitară.

 

VĂ MULȚUMESC!

Mircea Flaviu Bobora,

PREȘEDINTE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus