Valoarea investiției este de 10.632.080,16 lei, (inclusiv TVA), din care contribuția Consiliului Județean este de 212.643,60 lei. Proiectul se află în evaluare la ADR Vest.

Valoarea investiției este de 10.632.080,16 lei, (inclusiv TVA), din care contribuția Consiliului Județean este de 212.643,60 lei. Proiectul se află în evaluare la ADR Vest.

„Modernizare și dotare laborator radiologie și imagistică medicală, laborator de medicină nucleară, extindere pentru cabinet pediatrie în cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Județean de Urgență Deva, județul Hunedoara” conferă laboratorului de radiologie și imagistică medicală, laboratorului de medicină nucleară, condițiile de a asigura servicii medicale la nivelul standardelor actuale și spații necesare pentru cabinetul de pediatrie din cadrul ambulatorului integrat al Spitalului Județean de Urgență.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice: 

 • Îmbunătățirea substanțială a actului medical prin asigurarea unor condiții superioare de îngrijire a pacienților
 • Eliminarea riscurilor medicale, rezultate din gradul înaintat de uzură al spațiului
 • Reducerea timpului de așteptare, prin asigurarea unor proceduri medicale de investigații avansate
 • Creșterea numărului de pacienți care pot fi investigați
 • Diversificarea actului medical, prin asigurarea spațiilor adecvate și pentru alte specialități medicale, cum este medicina nucleară
 • Creșterea veniturilor pentru SJU Deva, printr-un număr mai mare de pacienți investigați.

Laboratorul de radiologie și de medicină nucleară își va păstra actuala structură funcțională.

Prin proiect se propun urmatoarele lucrări:

 • Înlocuirea tâmplăriei interioare și exterioare
 • Refacerea pardoselilor
 • Refacerea finisajelor pereților, inclusiv a tencuielilor speciale la spațiile cu emitere de radiații
 • Refacerea tavanului fals într-o soluție care asigură nivelul necesar de igienă
 • Refacerea integrală a instalațiilor sanitare
 • Prevederea de instalații de ventilație.

Pentru cabinetul de pediatrie se propune realizarea unei extinderi la cota parterului care să cuprindă următoarele spații:

 • Spații de așteptare pentru pacienți
 • Cabinet consultații
 • Spații de lucru pentru asistente
 • Gup sanitar pentru pacienți

Reorganizarea spațiilor va trebui să țină seama de următoarele condiții:

 • Accesul pacienților și personalului medical la mijloace de transport în comun
 • Accesul la utilități
 • Spațiul verde prevăzut de normele legale
 • Parcări pentru pacienți și personalul medical

Proiectul a fost depus la ADR Vest pentru finanțare din fonduri europene nerambursabile și este în faza de evaluare.

Valoarea investiției este de 10.632.080,16 lei, (inclusiv TVA), din care contribuția Consiliului Județean este de 212.643,60 lei. Durata de realizare a investiției este de 8 luni, din care 6 luni durata de execuție a lucrărilor și 2 luni achiziția dotărilor/echipamentelor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus