Proiectele de hotărâre se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Hunedoara,  primarul municipiului Hunedoara, aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

1.Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Hunedoara nr. 100/2018 privind aprobarea acordării facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a Municipiului Hunedoara și a modalităților de emitere a documentelor de călătorie, cu modificările și completările ulterioare;

2.Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Hunedoara nr. 41/2018 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare a municipiului Hunedoara

care urmează a fi supuse spre dezbatere și aprobare Consiliului local al municipiului Hunedoara.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate:

  • pe pagina de internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: primariahd.ro – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj);
  • la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.).

Proiectele de hotărâre se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse consultării publice se pot transmite până la data de 20 iulie 2018:

  • prin formularul on-line pentru colectarea de propuneri disponibil pe pagina de internet – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • ca mesaj în format electronic – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • prin poștă pe adresa: Bulevardul Libertății, nr.17, Hunedoara;
  • la sediul instituției, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Bulevardul Libertății, nr.26, Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre…”

Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primariahd.ro – secţiunea Transparenţă Decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 20 iulie 2018.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0254/716322, int.225, 0254/711955, e-mail: info@primariahd.ro, persoană de contact: Toma Valerica, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus