În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,  republicată şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al municipiului Hunedoara,  primarul municipiului Hunedoara, aduce la cunoștință publică faptul că a inițiat:

1.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social ,,Centrul Interactiv pentru Educație Nonformală și Voluntariat” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Hunedoara;

2.Proiectul de hotărâre privind  reglementarea circulaţiei vehiculelor pe unele străzi din municipiul Hunedoara.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate:

  • pe pagina de internet a Primăriei municipiului Hunedoara la adresa: primariahunedoara.ro – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • la sediul Primăriei municipiului Hunedoara, Bulevardul Libertăţii nr.17 (panoul de afişaj);
  • la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice (fosta clădire B.R.D.).

Proiectele de hotărâre se pot obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

Propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâre supuse consultării publice se pot transmite până la data de 19 noiembrie 2018:

  • prin formularul on-line pentru colectarea de propuneri disponibil pe pagina de internet – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • ca mesaj în format electronic – secţiunea Transparenţă Decizională;
  • prin poștă pe adresa: Bulevardul Libertății, nr.17, Hunedoara;
  • la sediul instituției, Serviciul Informații pentru Cetățeni și Relații Publice, Bulevardul Libertății, nr.26, Hunedoara.

Așteptăm cu interes poziția dumneavoastră referitoare la aceste proiecte, precum și propunerile sau observațiile dumneavoastră care vor purta mențiunea: „Propuneri privind dezbaterea proiectului de hotărâre…”

Propunerile transmise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la adresa: www.primariahunedoara.ro – secţiunea Transparenţă Decizională. Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public un proiect de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică până la data de 19 noiembrie 2018.

Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele nr. de telefon: 0254/716322, int.225, 0254/711955, e-mail: info@primariahunedoara.ro, persoană de contact: Toma Valerica, Serviciul Informaţii pentru Cetăţeni şi Relaţii Publice.

PRIMAR,

Dan BOBOUȚANU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus