ITM Hunedoara a desfăşurat o acţiune inclusă în Campania naţională desfăşurată pentru verificarea respectării de către transportatorii rutierii a prevederilor legale cu privire la încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă pe durată nedeterminată şi determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial, a timpilor de muncă şi odihnă a conducătorilor auto.

Acţiunea a vizat pe perioada a două săptămâni atât transportatori rutieri de mărfuri, cât şi transportatori ce prestează servicii de transport urbane, suburbane şi metropolitane de călători.

În programarea şi derularea campaniei s-a ţinut cont de diferitele probleme ridicate de organizaţii neguvernamentale, sindicate şi patronate din domeniu care au sesizat în numeroase cazuri aspecte legate de accidentele de circulaţie datorate în special lucrului peste programul normal dar şi al stresului cu care se confruntă conducătorii auto.

La nivel naţional totalul contractelor individuale de muncă cu timp parţial reprezenta peste 11 % din numărul contractelor de muncă active cu normă întreagă, ceea ce este foarte mult această statistică putând releva de fapt muncă nedeclarată sau muncă suplimentară neevidenţiată. În timp s-au constatat şi multe discrepanţe între datele înregistrate de cartelele din tahografe comparativ cu evidenţa orelor de muncă prestate de către şoferi.

În cadrul campaniei s-au urmărit : munca prestată de angajaţii transportatorilor controlaţi în temeiul unor contracte de muncă cu normă întreagă sau timp parţial, cum este organizat timpul de  muncă şi timpul de odihnă (perioadele de pauze şi perioadele de odihnă) , respectarea repausului săptămânal şi a sărbătorilor legale, munca suplimentară, munca de noapte, modul de întocmire a evidenţei timpului de muncă şi odihnă precum şi acordare concediului de odihnă anual.

Acţiunea s-a desfăşurat în colaborare cu angajaţi ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier.

În timpul acţiunii au fost controlaţi un număr de 11 transportatori rutieri din domeniile specificate anterior.

Menţionăm faptul că transportatorii ce lucrează în regim de tranzit pe teritoriul României au fost exceptaţi de la aceste controale.

Din totalul transportatorilor controlaţi s-au constatat deficienţe la doi dintre aceştia. Astfel un transportator a primit la muncă conducătorul auto fără a avea examenul medical la angajare, faptă care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 1.500 lei. La celălalt transportator s-au constatat deficienţe minore în evidenţa timpului de muncă şi odihnă, fapt pentru care a fost sancţionat doar cu avertisment. S-au dispus un număr de 11 măsuri cu termene de realizare stricte.

Considerăm că acţiunea are un impact important asupra activităţii de transport în sensul că atrage atenţia asupra nevoilor de respectare a legislaţiei incidente aşa cum este ea reglementată la nivel european şi la care şi România este parte.

Aceste tipuri de acţiuni tip campanie naţională vor continua şi pe parcursul anului 2019.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus