Colegiul Prefectural a aprobat PLANUL DE ACŢIUNI PE ANUL 2018 pentru realizarea în judeţul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2018-2020

Instituţia Prefectului – Judeţul Hunedoara a solicitat de la serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivel județean, instituții publice,  autorităţi ale administraţiei publice locale,  societăţi naţionale cu sediul/filiale la nivelul judeţului Hunedoara (din domeniul energiei, mineritului, transportului rutier și feroviar) materiale care să cuprindă proiecte / acţiuni proprii pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare.

Proiectele / acţiunile propuse pentru anul 2018 de instituţiile implicate s-au centralizat și s-a întocmit proiectul Planului anual de acțiuni pentru realizarea în județul Hunedoara a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare. Planul județean a fost aprobat și se va transmite ulterior Ministerului Afacerilor Interne.

Planul de acţiuni pe anul 2018 este structurat pe capitolele din Programul de Guvernare și cuprinde proiectele propuse a se realiza la nivel județean, grupate pe următoarele obiective principale:

 

I.PROGRAMUL DE POLITICI PUBLICE

 • Dotarea și îmbunătățirea condițiilor de lucru a personalului din instituțiile publice.

10 proiecte în valoare totală de 673 mii euro

 

II.ECONOMIE. POLITICI  INDUSTRIALE

2.1 Investiții românești: Sucursala Hidrocentrale Hațeg: 2.959 mii euro

 

III.TURISM

3.1 Investiţii în turism.

13 proiecte în valoare totală de 8.051 mii euro

3.2 Programe/proiecte de promovare a locațiilor și serviciilor turistice.

15 proiecte în valoare totală de 10 mii euro

 

IV. POLITICI PUBLICE PRIVIND IMM

4.1 Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului (PNDA) pentru autorități locale și mediul de afaceri – înfiinţarea a cel puţin a un incubator/parc industrial/parc tehnologic.

2 proiecte

4.2  Programul Start Up Nation.

130 firme, în valoare totală de 6.525 mii euro

 

V. POLITICI PUBLICE ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

5.1 Programe/proiecte privind promovarea incluziunii sociale și combaterii sărăciei şi a discriminării, sprijinind persoanele defavorizate (inclusiv pe romi) să aibă acces la piaţa muncii şi să-şi îmbunătăţească starea de sănătate şi condiţia socială.

4 proiecte /12 acțiuni

5.2 Proiecte privind reducerea abandonului şcolar.

5 proiecte / 642 copii

5.3 Crearea de noi locuri de muncă și măsuri pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată.

-Planul de  ocupare pe anul 2018 prevede plasare pe piața muncii a 9200 șomeri și cuprinderea în cursuri de formare profesională a unui număr de 770 șomeri.

5.4 Rata șomajului pe județ: 4%

5.5 Persoane cu dizabilități / programe de sprijin.

3 programe / 334 persoane cu dizabilități

5.6 Noi locuri de muncă create.

-Planul de ocupare pe 2018 prevede încadrare în muncă a 5 persoane cu dizabilități

5.7 Persoane asistate social.

-Efectuarea plăţii pentru toţi beneficiarii de ajutor social

5.8 Programe privind construția de locuinţe sociale destinate familiilor dezavantajate, victimele violenţei în familie, centrelor de criză pentru situaţiile de viol și dependenților de droguri.

156 locuințe sociale, în valoare totală de 5.511 mii euro

5.9 Înfiinţarea de centre pentru persoanele vârstnice.

1 centru

 

VI. POLITICI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI

6.1 Sporirea calităţii actului educaţional prin crearea de competenţe şi abilităţi specifice economiei cunoaşterii, a mobilităţii personalului didactic și de cercetare şi a dezvoltării armonioase prin educaţie fizică şi sport.

58 proiecte în valoare totală de 18.875 mii euro

6.2 Dezvoltarea sistemului de educaţie timpurie.

18 proiecte de grădinițe în valoare totală de 43.891 mii euro

6.3 Înfiinţarea liceelor de antreprenoriat/ scoli profesionale.

1 proiect / 224 elevi

6.4 Modernizarea taberelor pentru elevi şi studenţi concomitent cu creşterea capacităţii de cazare a acestora.

1 tabără modernizată  și 1 tabără nouă, în valoare totală de 119 mii euro

 

VII.CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE. INOVAREA ŞI TRANSFERUL TEHNOLOGIC

7.1 Investiţii pentru dotarea laboratoarelor de cercetare.

1 proiect la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu în valoare de 1.000 mii euro

 

VIII.POLITICI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

8.1 Reabilitare/ modernizare /extindere spital județean, ambulatorii de specialitate, UPU, centre comunitare integrate medico-sociale.

6 centre în valoare totală de 3.680 mii euro

8.2 Crearea şi dotarea de noi laboratoare, centre de cercetare, sau modernizarea celor existente, pentru ambele instituţii publice/universităţi şi firme de cercetare.

2 investiții în valoare totală de 392 mii euro

8.3 Starea de sănătate a populației

-derularea a 15 programe de sănătate / 6134 personal medical

 

IX.ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ. POLITICI REGIONALE

9.1 Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural.

10 S (zece servicii) în perioada 2018-2020

9.2 Program investiţii în infrastructura socială în zonele rurale.

16 proiecte în valoare totală de 4.425 mii euro

9.3 Program investiții în termoizolarea locuințelor.

101 clădiri în valoare totală de 13.573 mii euro

9.4 Program modernizare/reabilitare rețele edilitare.

-racordare servicii apă: 895 km și racordare servicii canalizare: 431 km în valoare  totală de 32.857 mii euro

-racordare servicii gaze naturale: 55 km în valoare totală de 1.132 mii euro

 

X.POLITICI AGRICOLE ȘI DE DEZVOLTARE RURALĂ

10.1 Refacerea şi extinderea sistemului de irigaţii.

318 ha în valoare de 1.500 mii euro

10.2  Program de susţinere pentru produse deficitare.

282 mii euro, după cum urmează:

– Aplicarea HG 39/2017 – „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate” – 135 mii euro

– Aplicarea HG 500/2017 – „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescãtorilor de ovine pentru comercializarea lânii” – 101 mii euro

– Aplicarea HG 9/2018 – ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și/sau Mangalița în vederea producerii cărnii de porc” – 46 mii euro.

10.3 Program de înfiinţare a centrelor de colectare şi procesare.

7 centre în valoare totală de 1.100 mii euro

10.4 Program de încurajare activităţi din zona montană. Programele Fondul European pentru Garantare Agricolă și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

17 programe / 24.571 beneficiari / 44.747 mii euro

 

XI. POLITICI DE MEDIU, APE ȘI PĂDURI

11.1 Programe pentru protecția mediului ce privește parcurile naturale, conservarea biodiversității și a patrimoniului natural.

1 proiect în valoare de 1.609 mii euro

11.2 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate.

224 km / 16 stații de epurare în valoare totală de 32.385 mii euro

11.3 Programe de împădurire.

142,5 ha în valoare de 414,1 mii euro

 

XII. POLITICI ÎN DOMENIUL ENERGIEI

12.1 Programe operaționale din fonduri structurale care vizează sectorul energetic. 

5 proiecte în valoare totală de 10.589 mii euro

12.2 Realizarea de sisteme noi de distribuție a gazelor naturale și distribuție energie electrice.

7 proiecte în valoare totală de 8.671 mii euro

 

XIII. POLITICI PENTRU INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

13.1 Investiții în rețeaua rutieră:

–   Autostrăzi și drumuri naționale: 50,46 km, după cum urmează:

 • Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 3: km 56+220 – 77+361 (T:2019)
 • Proiectare și execuție autostradă Lugoj – Deva, Lot 4: km 77+361 – 99+500 (T:2019)
 • Prag de fund pod Strei, DN 7 km 376+818 (T:2019)
 • Consolidare DN 66A km 16+624 – 23+800, Lupeni – Uricani (T:2018)
 • Drumuri județene și centura ocolitoare a orașului: 80,51 km în valoare totală de 244 mii euro (în anul 2018: 3.052 mii euro)
 • Drumuri comunale: 392,54 km în valoare totală de 694 mii euro

13.2 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei de transport urban de călători.

-valoare 88.092 mii euro

13.3 Reabilitarea/modernizarea/întreținerea rețelei feroviare:

-valoare 2017-2020: 1.104.180 mii euro (valoare 2018: 122.389 mii euro)

 • Finalizarea proiectului „Reabilitare linii de cale ferată Coșlariu—Vințu de Jos—Simeria
 • „Reabilitare linie cale ferată Frontieră—Curtici—Radna—Gurasada—Simeria pentru 160 km/h”; Tronson 2 km 614 — Bârzava—Ilteu—Gurasada”;
 • „Reabilitare linie cale ferată Frontieră—Curtici—Radna—Gurasada—Simeria pentru 160 km/h”; Tronson 3 Gurasada—Simeria”;
 • Lucrări de reabilitare pentru poduri, podețe și tuneluri de cale ferata – Lot 3 Timisoara: Pod km 72+569 linia CF 116 Simeria –Petrosani (DII) si Pod km 36+673 Linia CF 116 Simeria Petrosani (DII)
 • Modernizarea instalațiilor de centralizare electromecanică pe secția de circulație Ilia – Lugoj
 • Modernizarea /reabilitarea statiei CFR Simeria si statiei CFR Petrosani.

 

XIV. CULTURĂ

14.1 Programe privind pregătirea centenarului Marii Uniri.

147 proiecte în valoare totală de 437,2 mii euro

 

XV. TINERET ȘI SPORT

15.1 Dotarea unităților școlare cu baze sportive și cabinete de medicină sportivă.

8 proiecte în valoare totală de 2.113 mii euro

15.2 Programe de susținere a tinerilor cu rezultate bune la competițiile sportive.

1 program / 50 tineri

15.3 Promovarea unor măsuri pentru tineri, prin care să fie asigurat tranzitul coerent de la sistemul educaţional către piaţa forţei de muncă.

-409 absolvenți școli profesionale și 1.533 absolvenți liceu tehnologic

2 răspunsuri

 1. Alo PSD pentru valea jiului ???

 2. Programul de guvernare , prevede sabotarea pensiunilor de pe Raul Mare prin inchiderea drumului spre Poiana Pelegii ?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus