Cine poate primi ajutorul financiar lunar și în ce condiții

 

Patru categorii de persoane sau familii vulnerabile, din municipiul Deva, pot beneficia, lunar, de un ajutor financiar pentru plata chiriei, pe o perioadă determinată, dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate aprobate de Consiliul Local.

PROCEDURA și CONDIȚIILE DE ACORDARE a ajutorului pentru plata chiriei sunt prevăzute în Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 423/2022, care poate fi consultată pe https://dasdeva.ro – Secțiunea Locuințe și Asociații sau la sediul Direcției de Asistență Socială Deva (Str. I.L. Caragiale, nr. 4, etaj 1).

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă o singură dată unei persoane singure/familii – pe o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani și se plătește proprietarului locuinței, prin transfer bancar.

Ajutorul financiar are ca scop prevenirea marginalizării sociale a persoanelor sau familiilor cu domiciliul sau reședința în municipiul Deva, care se confruntă cu absența unor condiții socio-economice minime.

CINE POATE BENEFICIA de ajutor pentru plata chiriei:

– tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, care provin din structurile rezidențiale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara

– persoanele singure/familiile din evidența Direcției de Asistență Socială Deva, care, în urma anchetei sociale, pot fi încadrate în categoria persoanelor marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială

– victimele violenței domestice

– tinerii cu vârsta de până la 35 de ani, care, deși au un loc de muncă, nu dispun de venituri suficiente pentru a închiria sau achiziționa o locuință în condițiile pieței

CRITERII de eligibilitate pentru acordarea ajutorului financiar:

– solicitantul trebuie să aibă domiciliul sau reședința în municipiul Deva de cel puțin 24 de luni. EXCEPȚIE fac victimele violenței domestice și tinerii proveniți din structurile rezidențiale ale DGASPC Hunedoara

– solicitantul și oricare alt membru major al familiei sale nu au în proprietate o locuință și nu au înstrăinat o locuință în ultimii 10 ani

– solicitantul, persoană singură nu are în proprietate mai mult de un autovehicul, cu vechime mai mică de 5 ani, iar în cazul familiei, membrii acesteia nu au în proprietate mai mult de două autovehicule, cu vechime mai mică de 5 ani

– solicitantul și oricare alt membru major al familiei sale nu au în folosință o locuință din fondul locativ de stat, dar au făcut demersurile necesare pentru a fi cuprinși în lista anuală a persoanelor îndreptățite să beneficieze de o locuință socială sau ANL

– solicitantul și oricare alt membru major al familiei sale nu au beneficiat de sprijinul statului în credite pentru închiriere sau construire de locuință

– solicitantul și oricare alt membru major al familiei sale nu au datorii către bugetul local (impozite, taxe, amenzi)

VENITURILE nete lunare până la care se acordă ajutorul pentru plata chiriei sunt stabilite în funcție de numărul de persoane din familie și se raportează la valoarea Indicelui Social de Referință (ISR = 598 lei, în prezent), astfel:

– 2.392 lei (4 ISR) – pentru persoana singură

– 3.409 lei (5,7 ISR) – pentru familia cu 2 persoane

– 3.947 lei (6,6 ISR) – pentru familia cu 3 persoane

– 4.485 lei (7,5 ISR) – pentru familia cu 4 persoane

– 5.023 lei (8,4 ISR) – pentru familia cu 5 persoane

– 5.561 lei (9,3 ISR) – pentru familia cu 6 persoane

În cazul familiilor cu mai mult de 6 membri, se adaugă câte 0,5 ISR (299 lei, în prezent) pentru fiecare persoană din familie, peste numărul de 6 persoane.

CUANTUMUL AJUTORULUI pentru plata chiriei se stabilește pe bază de punctaj, în funcție de mai multe criterii privind componența familiei, numărul copiilor aflați în întreținere, situația bio/psiho/socială a persoanei singure/familiei, nivelul de studii etc.

În funcție de punctajul obținut și de perioada pentru care se acordă ajutorul, cuantumul maxim al acestuia poate fi între 500 și 1.400 de lei.

Sprijinul financiar nu poate fi mai mare decât cuantumul chiriei prevăzute în contractul de închiriere.

IMPORTANT! Beneficiarii de ajutor pentru plata chiriei care nu au loc de muncă la data acordării acestui drept vor primi sprijinul financiar doar pe o perioadă de 6 luni, de la data prezentării contractului de închiriere – dacă aceștia nu fac dovada angajării.

Ajutorul pentru plata chiriei se acordă în baza CERERII – DECLARAȚIE pe propria răspundere, însoțită de acte doveditoare privind veniturile realizate, componența familiei, nivelul studiilor, situația socială, locuința închiriată etc.

Documentele se DEPUN la Direcția de Asistență Socială Deva – Registratură, de luni până joi – între orele 8:00-16:30 și vineri – între orele 8:00-14:00.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE se pot obține la numărul de telefon 0755.878.814, de luni până joi – între orele 8:00-11:00 și 14:00-16:00 sau vineri – între orele 8:00-11:00.

Sursa: Direcția de Asistență Socială Deva

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus