Data limită de depunere a dosarelor este 13 ianuarie .

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale:

Centrul de Plasament Orastie:
1. educator – 1 post

Casa Familiala pentru Copii cu Dizabilitati Hunedoara:
1. psiholog practicant – 1 post
2. instructor educatie – 1 post

Centrul Specializat pentru copii cu Dizabilitati Hunedoara:
1. infirmiera – 2 posturi

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Hunedoara:
1. instructor educatie grad principal– 1 post

Locuinta protejata Pricaz nr. 55:
1. instructor educatie – 1 post

Centrul de ingrijire si asistenta nr. 1 Paclisa:
1. functionar (administrativ) – 1 post

Centrul de Plasament Lupeni:
1. ingrijitor (curatenie) – 1 post

Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Vulcan:
1. muncitor necalificat (bucatarie), treapta I – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

  • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  • d) are capacitate deplină de exercițiu;
  • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 13 ianuarie 2017, ora 12:00: data limită pentru depunerea dosarelor.
  • 25 ianuarie 2017, ora 09:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Mai multe detalii aici…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus