Impozitul pe profit pentru 2018 trebuie declarat și achitat până pe 25 martie 2019.

Anumite entități scapă, conform legii, de obligația de a declara și a plăti anual impozitul pe profit. Astfel, pe lista scutiților de acest regim de impozitare figurează, de exemplu, microîntreprinderile, dar și asociațiile de proprietari și asociațiile de locatari care nu obțin venituri din exploatarea proprietății comune.

Impozitul pe profit pentru 2018 trebuie declarat și achitat până pe 25 martie 2019.

Entitățile care scapă în 2019 de declararea și plata impozitului pe profit pentru anul 2018 sunt enumerate în articolul 13 al Codului fiscal.

Concret, este vorba de microîntreprinderi, care datorează impozitul micro, dar și de asociațiile de proprietari sau de locatari, însă numai în măsura în care acestea din urmă nu obțin venituri din exploatarea proprietății comune.

De asemenea, impozitul pe profit nu se aplică nici:

 • Trezoreriei Statului;
 • instituțiilor publice, cu excepția activităților economice desfășurate;
 • Academiei Române și fundațiilor înființate de aceasta ca fondator unic, cu excepția activităților economice desfășurate;
 • Băncii Naționale a României;
 • Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Fondului de compensare a investitorilor;
 • Fondului de garantare a pensiilor private;
 • Fondului de garantare a asiguraților;
 • fundațiilor constituite ca urmare a unui legat;
 • entităților transparente fiscal cu personalitate juridică.

Veniturile neimpozabile pentru biserici, școli și asociații de proprietari

Codul fiscal conține, la articolul 15, și anumite reguli speciale de impozitare a profitului. Astfel, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate venituri neimpozabile:

 • pentru cultele religioase: veniturile din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, veniturile din chirii, veniturile din cedarea/înstrăinarea activelor corporale, alte venituri obținute din activități economice sau de natura celor prevăzute pentru ONG-uri, veniturile bănești din despăgubiri, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate, cu condiția ca sumele respective să fie folosite, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit ale cultelor religioase;
 • pentru unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate și autorizate: veniturile obținute și folosite, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale;
 • pentru asociațiile de proprietari și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari: veniturile obținute și folosite, în anul curent sau în anii următori, pentru îmbunătățirea utilităților și a eficienței clădirii, pentru întreținerea și repararea proprietății comune;
 • pentru Societatea Națională de Cruce Roșie din România: veniturile obținute și folosite, în anul curent sau în anii următori.

De asemenea, actul normativ mai prevede existența anumitor venituri neimpozabile și în cazul ONG-urilor. În altă ordine de idei, ONG-urile au declarat și achitat impozitul pe profit pentru 2018 până pe 25 februarie 2019.

Impozitul pe profit trebuie declarat anual la Fisc prin intermediul formularului 101 – „Declarație privind impozitul pe profit”. Acest lucru se face până la data de 25 martie 2019 pentru profitul aferent anului 2018.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus