Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024

Executivul urmează să aprobe în şedinţa de joi un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Prin proiectul de lege sunt stabilite domeniile în care Guvernul va putea emite ordonanţe pe perioada vacanţei parlamentare din perioada iulie-august, şi anume: Finanţe şi Economie; Dezvoltare, Lucrări Publice şi Administraţie; Afaceri Interne; Sănătate; Transporturi şi Infrastructură; Sport; Cultură; Cercetare; Investiţii şi Proiecte Europene; Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.

Guvernul va aproba, printr-o hotărâre, cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat şi pentru învăţământul superior de stat în anul şcolar/universitar 2023-2024.

Vor fi aprobate, prin hotărâri, şi două scheme de ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi şi, respectiv, pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum, în anul 2023.

Astfel, prin schema propusă, în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de usturoi se stabileşte un cuantum de 3.000 euro/ha cultivat cu usturoi, suprafaţa minimă eligibilă fiind de 0,3 ha. Calculul sprijinului se face proporţional cu suprafaţa de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 3.000 kg/ha”, se arată în nota de fundamentare.

Totodată, pentru susţinerea producţiei de cartof de consum s-a propus un cuantum de 200 euro/ha, suprafaţa minimă eligibilă fiind de 0,3 ha. Calculul sprijinului se face proporţional cu suprafaţa efectiv cultivată cu cartof de consum de pe care s-a obţinut o cantitate minimă de 15 t/ha cartof de consum.

Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind desemnarea, organizarea şi operaţionalizarea Autorităţii Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România.

Printr-o altă hotărâre, va fi aprobată plata contribuţiei financiare voluntare a României la bugetul Secretariatului Consiliului Cooperării Regionale pentru anul 2023.

În şedinţa de guvern vor fi aprobaţi şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii care vizează construirea unui patinoar artificial în municipiul Sfântu Gheorghe (judeţul Covasna). Valoarea totală a investiţiei este de 314.731.000 de lei, iar durata de execuţie a fost fixată la 24 de luni.

Pe agenda şedinţei Executivului figurează şi un memorandum având ca temă crearea premiselor necesare lansării ghidurilor de finanţare pentru: investiţii de mică amploare în infrastructura publică a spitalelor mici, orăşeneşti şi municipale din Prioritatea 2 – Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilităţii şi profilului de morbiditate; investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi (spitale judeţene/judeţene de urgenţă şi monospecialitate) din Prioritatea 4 – Investiţii în infrastructuri spitaliceşti noi.

Un alt memorandum vizează prospectarea poziţiei părţii ungare în privinţa deschiderii unui nou punct de trecere a frontierei în zona localităţilor Beba Veche (România) – Kilbekhaza (Ungaria).

Sursa: Agerpres

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus