Ce candidați se pot înscrie, fără să susțină probele scrise, pe locurile finanțate de la bugetul de stat
Regulamentul pentru admiterea la studiile de licență de la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, pentru anul universitar 2023-2024, a fost publicat de instituția de învățământ. Conform regulamentului, elevii care, în perioada studiilor liceale, au obținut premii la concursurile naționale și internaționale recunoscute de Ministerul Educației se pot înscrie fără să susțină probele scrise. Premiile trebuie să fie obținute la disciplinele de concurs. Vezi mai jos, în articol, ce condiții trebuie să îndeplinească candidații.

Potrivit sursei citate, concursul de admitere se organizează pe facultăţi:

a) Facultatea de Poliţie: în domeniul de licenţă ”Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă; în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ la distanţă;

b) Facultatea de Pompieri: în domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii – Pompieri”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;

Cine nu mai susține probele scrise

În regulament sunt menționați elevii care au posibilitatea să nu susțină probele scrise de evaluare a cunoștințelor. Pe de o parte, sunt scutiți de aceste probe candidații care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare naționale și internaționale recunoscute de Ministerul Educaţiei, la disciplinele din cadrul probelor de evaluare a cunoștințelor pentru facultățile la care se înscriu.

Acești elevi beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” și, după caz, „promovat” (au îndeplinit baremul minimal de promovare), la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Nici copiii polițiștilor/personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă ori decedat, ca urmare a participării la acțiuni militare, misiuni și operații, nu mai susțin probele scrise. În aceeași situație sunt și copiii militarilor invalizi și a civililor invalizi care, potrivit legii, au participat la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului Statului Român. Ei beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat. Ei trebuie să fie declaraţi „apt” și, după caz, „promovat”, la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice și la examinarea medicală şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Etapele concursului de admitere

Concursul de admitere se desfăşoară în următoarele etape:

  • a. Etapa I – Susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice;
  • b. Etapa a II-a – Proba de evaluare a cunoştinţelor;
  • c. Etapa a III-a – Examinarea medicală.

Art 24 – „(2) Probele de concurs din cadrul etapelor I și a II-a se susțin în centrele zonale de selecție, potrivit repartiției și planificării corespunzătoare.

(3) Repartizarea și planificarea pentru susținerea probei eliminatorii de evaluare a performanței fizice precum și pentru proba de evaluare a cunoștințelor se realizează de către Academie și sunt aduse la cunoștința candidaților în timp util prin postarea pe site-ul oficial al Academiei, www.academiadepolitie.ro, precum și al celorlalte centre zonale de selecție.

(4) În vederea susținerilor probelor de admitere, candidații vor avea asupra lor cartea de identitate/ pașaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanței fizice și echipamentul sportiv necesar.”

La proba de evaluare a performanței fizice nu se admit reexaminări, repetări sau contestaţii, se arată în document.

Proba de evaluare a cunoștințelor

La nivelul unui program de studii universitare de licență (specialități, dacă este cazul) se organizează o singură serie de concurs, potrivit regulamentului.

La Facultatea de Poliție, proba de evaluare a cunoştinţelor constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: IstorieLimba română şi Limba străină.

Art. 31 – „(2) Proba la limba străină va fi susţinută la disciplina la care a optat candidatul prin Cererea de participare la concursul de admitere, depusă la unitatea de recrutare. Candidatul poate opta doar pentru una din următoarele discipline: Limba engleză, Limba franceză, Limba germană, Limba spaniolă şi Limba rusă.

Art. 32 – (1) Testul grilă se elaborează sub forma unui chestionar cu întrebări din cadrul celor trei discipline ale probei de concurs.

(2) Întrebările din chestionar se întocmesc, se evaluează şi se notează separat, pe discipline.

(3) Timpul alocat desfăşurării probei este de 4 ore.”

La Facultatea de Pompieri, proba de evaluare a cunoștințelor constă în aplicarea unui test grilă la disciplinele: Algebră şi Elemente de analiză matematică şi Fizică (Mecanică, Fizică moleculară şi Termodinamică, Electricitate). Testul grilă conține întrebări din cadrul celor două discipline. Timpul alocat este de 4 ore.

Pentru ca un răspuns să fie considerat corect trebuie să conţină un singur X, iar celelalte trei căsuţe să fie barate cu o linie orizontală, aşa cum apare în exemplul de mai jos.


Foto: Captură – Regulament
Corectarea foilor se face în prezența candidaților

Corectarea foilor de răspuns se face în prezenţa candidaţilor, conform documentului:

„a) se invită la catedră, în ordinea strictă prevăzută în borderou, candidatul al cărui formular de răspuns urmează a fi evaluat şi candidatul următor de pe listă, în calitate de martor;

b) se aplică grila pe formularul de răspuns al candidatului şi se numără, de către cei doi corectori, punctele obţinute de acesta, în prezenţa sa şi a martorului;

c) punctajul obţinut de candidat se consemnează de către corectori, atât în borderou, cât şi pe imprimatul de răspuns, cu pastă/cerneală de culoare roșie;

d) cei doi corectori semnează în borderou, dar şi în dreptul numelui scris pe imprimatul de răspuns;

e) candidatul şi martorul confirmă prin semnătură, pe imprimatul de răspuns, corectitudinea numărării şi consemnării punctajului obţinut; pentru candidatul martor se consemnează şi codul unic de identificare;

f) în cazul în care candidatul, al cărui imprimat de răspuns a fost corectat, refuză să semneze, precum şi atunci când candidatul nu este prezent în sală pentru numărarea punctelor obţinute, este chemat un al doilea candidat martor, căruia i se consemnează codul unic de identificare şi care semnează ca martor;

g) la verificarea ultimei foi de răspuns, corectorii asigură prezenţa în sală a cel puţin doi candidaţi martori.”

Cum se calculează media de admitere

Art. 80 – „(1) Media de admitere obţinută de către fiecare candidat este media aritmetică a notelor obţinute la proba de evaluare a performanței fizice, respectiv la proba scrisă, cu două zecimale, fără rotunjire.

(2) Nota obținută la proba de evaluare a performanței fizice trebuie să fie minimum 5 (cinci).

(3) Nota la proba scrisă trebuie să fie minimum 5 (cinci) și reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare disciplină în parte, cu două zecimale, fără rotunjire.

(4) La fiecare dintre disciplinele probei scrise, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci).

(5) Media de admitere este minimum 5 (cinci), notele fiecăreia dintre cele două probe fiind cuantificate cu câte 50%.”

Sursa: edupedu.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus