Primăria Hunedoara trebuie să reevalueze una dintre ofertele privind construirea celor trei fântâni de pe viitoarea pietonală. Consiliul pentru Soluționarea Contestațiilor a dat dreptate S.C. GALAXY CONS S.R.L., cu sediul în Deva, Str.Zăvoi nr.25, jud. Hunedoara.

„Prin contestația nr.15/08.03.2018, înregistrată la C.N.S.C. cu nr.9688/09.03.2018, înaintată de S.C. GALAXY CONS S.R.L., cu sediul în Deva, Str.Zăvoi nr.25, jud. Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J20/503/2005, CUI RO17392685, reprezentată de Gumo Ioan – administrator, formulată împotriva adresei nr.15607/28.02.2018 privind rezultatul procedurii, emisă de MUNICIPIUL HUNEDOARA, cu sediul în Hunedoara, Str.Libertății nr.17, județul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de atribuire simplificată – într-o singură etapă, derulată online, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de lucrări având ca obiect „Realizare fântâni arteziene în zona Bulevardului Corvin”, cod CPV: 45240000-1, s-a solicitat: „-anularea adresei nr.15607/28.02.2018- reprezentând comunicarea rezultatului procedurii și actele subsecvente acesteia; – anularea procesului-verbal de evaluare a ofertelor în care s-a stabilit neconformitatea propunerii noastre tehnice și implicit a ofertei noastre; – reevaluarea ofertei depuse de Asocierea S.C. GALAXY CONS S.R.L. – S.C. BAU DECOLUX S.R.L. – S.C. FOUNTAIN DESIGN S.R.L. și trecerea în etapa verificării ofertei financiare”.

Pentru aceste motive,  în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar, CONSILIUL DECIDE: Admite contestația depusă de S.C. GALAXY CONS S.R.L., în contradictoriu cu autoritatea contractantă MUNICIPIUL HUNEDOARA, anulează procesul-verbal de evaluare nr.4, înregistrat sub nr.15600/28.02.2018, în ceea ce privește evaluarea ofertei S.C. GALAXI CONS S.R.L., precum și actele subsecvente acestui înscris. Obligă MUNICIPIUL HUNEDOARA la reevaluarea ofertei menționate, în termen de 10 zile de la primirea prezentei. Obligatorie. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei”.

Piaţa Casei de Cultură din Hunedoara şi Bulevardul Corvin până la intersecția cu bulevardul Dacia vor intra în reabilitare, iar zona va fi transformată într-un centru pietonal. Pe bulevardul care va fi închis traficului rutier, vor fi construite două fântâni arteziene, iar noua arteră pietonală va fi dotată cu mobilier urban şi iluminat ambiental. Piaţa Casei de Cultură va modernizată din fonduri de la bugetul local, iar în centrul ei va fi construită o fântână arteziană, cu jocuri de sunete şi lumini.

Lucrarea urmează să fie suportată din bugetul local, Hunedoara nu este reședință de județ, adică pol de dezvoltare urbană, încât să beneficieze de fonduri europene pentru astfel de proiecte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus