Tarife pentru lucrări de salubrizare stradală
conform articolului 8, aliniatul 2, punctul b din Ordinul 109 / 2007 pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare şi Contractului de concesionare nr. 7838 / 144 / 27.02.2006, Cap.VII, art.15, alin.5 plus Anexa I, cap.III,art.30, alin. 2
Nr. crt. Denumire lucrare UM Tarife în vigoare Tarife propuse fără TVA
1 Măturat carosabil şi trotuare mp 0.0144 0.0184
2 Întreţinere curăţenie căi publice mp 0.006 0.0080
3 Răzuit rigole ml 0.244 0.319
4 Curăţat guri de canal buc 12.06 15.83
5 Spălatul străzilor cu utilaje specializate ora funcţionare 104.52 132.79
6 Stropitul străzilor cu utilaje specializate ora funcţionare 80.04 100.82
7 Curăţat zăpada mp 0.02 0.0249
8 Spart gheaţa mp 0.06 0.084
9 Combaterea poleiului prin împrăştierea materialului antiderapant din autovehicule ora funcţionare 97.50 122.87
10 Amenajat rondouri şi jardiniere cu flori ( inclusiv material dendrofloricol) mp 242.42 317.66
11 Întreţinere gazon ( inclusiv material dendrofloricol) mp 242.42 317.66
12 Plantat puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi, arbori cu balot, arbuşti fără balot,  gard viu (exclusiv material dendofloricol) ora-om 15.35 19.02
13 Udat plantaţii din parcuri, scuaruri, aliniamente stradale cu furtunul de la cisternă sau hidrant ora funcţionare 80.04 100.82
14 Operaţiuni specifice amenajării şi întreţinerii parcurilor, interioarelor, acostamentelor stradale şi zonelor verzi ora-om 15.35 19.02
15 Transport cu autocarosata ora funcţionare 102.40 129.24
16 Transport cu IFRON 204d ora funcţionare 105.81 133.52
17 Motocoasa ora funcţionare 32.34 42.13
18 Motoferăstrău ora funcţionare 28.97 37.66
Tarifele generale
1 Măturat, spălat şi stropit căi publice ( carosabil, trotuare, alei), inclusiv întreţinerea acestora în stare permanentă de curăţenie mp 0.0243 0.0316
2 Întreţinerea spaţiilor verzi şi a parcurilor ( inclusiv al materialului dendrofloricol) mp 0.0486 0.0631
3 Curăţirea zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei şi îngheţ mp 0.0397 0.0517
Tarifele nu conţin valoarea materialelor şi T.V.A.
Tarife pentru lucrările de amenajare şi întreţinere a parcurilor, 
scuarurilor, acostamentelor stradale şi zonelor verzi, conform articolului 8, aliniatul 2, punctul b din Ordinul 109 / 2007 pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare şi Contractului de concesionare nr. 7838 / 144 / 27.02.2006, Cap.VII, art.15, alin.5 plus Anexa I, cap.III,art.30, alin. 2
Nr. crt. Denumire lucrare UM Tarife în vigoare Tarif               mai 2017            lei / UM          fără TVA
1 Degajarea terenului de corpuri străine 100 mp 108.64 142.35
2 Măturat alei şi trotuare aferente zonelor verzi şi golit coşuri mp 0.0166 0.0216
3 Curăţat spaţii verzi cu grebla 100 mp 24.83 32.56
4 Scoaterea cioatelor între 31-50 cm buc 56.28 73.79
5 Scoaterea cioatelor între 51-70 cm buc 105.94 139.18
6 Scoaterea cioatelor peste 70 cm buc 177.32 231.62
7 Aşternut pământ vegetal 20 cm mp 2.15 2.85
8 Aşternut pământ vegetal 30 cm mp 2.74 3.62
9 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren mijlociu la adâncimea de 10 cm mp 2.92 3.86
10 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren mijlociu la adâncimea de 20 cm mp 4.15 5.50
11 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren mijlociu la adâncimea de 30 cm mp 5.38 7.10
12 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren tare la adâncimea de 10 cm mp 4.28 5.63
13 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren tare la adâncimea de 20 cm mp 6.29 8.19
14 Mobilizat teren pentru plantaţii în teren tare la adâncimea de 30 cm mp 8.44 10.99
15 Semănat gazon şi alte ierburi perene pe suprafeţe orizontale sau cu pantă până la 30% 100 mp 73.86 95.79
16 Semănat gazon şi alte ierburi perene pe suprafeţe în pantă peste 30% 100 mp 79.88 103.89
17 Săparea manuală a gropilor poligonale în vederea plantării (teren uşor) mc 17.29 22.80
18 Săparea manuală a gropilor poligonale în vederea plantării (teren mijlociu) mc 27.62 36.57
19 Săparea manuală a gropilor poligonale în vederea plantării (teren tare) mc 42.16 55.64
20 Săparea manuală a gropilor poligonale în vederea plantării (teren foarte tare) mc 61.43 80.50
21 Plantat flori anuale şi plante perene în zone verzi (inclusive cele din jardiniere şi vase decorative) 100 buc 53.25 70.11
22 Transplantat flori anuale şi plante perene cu balot în teren 100 buc 599.12 781.20
23 Plantat puieţi de arbori foioşi şi răşinoşi fără balot buc 12.13 15.90
24 Plantat arbori cu balot, manual, cu diametru până la 10 cm buc 104.59 137.35
25 Plantat arbuşti fără balot buc 5.50 7.21
26 Plantat trandafiri şi arbuşti cu ghimpi fără balot buc 7.93 10.47
27 Plantat trandafiri, arbuşti şi buxus în forme cu balot, manual buc 22.69 29.96
28 Plantat arbori mecanic cu balot cu diametru între 21-25 cm buc 168.37 220.29
29 Plantat gard viu din arbuşti foioşi pe un rând ml 8.74 11.46
30 Plantat gard viu din arbuşti foioşi pe două rânduri ml 14.75 19.33
31 Plantat gard viu din arbuşti coniferi pe un rând ml 6.55 8.60
32 Plantat gard viu din arbuşti coniferi pe două rânduri ml 10.39 13.63
33 Plantat buxus pe un rând ml 4.27 5.61
34 Plantat buxus pe două rânduri ml 8.52 11.19
35 Tundere gazon, cosit iarbă şi burieni în teren orizontal sau cu pantă până la 30% 100 mp 15.37 19.98
36 Tundere gazon, cosit iarbă şi burieni în teren cu pantă peste 30% 100 mp 16.98 22.20
37 Tunderea manuală cu foarfecele a plantelor de mozaic mp 2.15 2.82
38 Executarea cuvetelor (farfurii ) în jurul arborilor buc 2.47 3.23
39 Eliminarea lăstarilor emişi din tulpină şi rădăcină (drajoni) buc 3.85 5.04
40 Săpălugit rabate de flori şi trandafiri mp 4.15 5.43
41 Plivit buruieni din rabatele de flori şi trandafiri ora-om 15.35 19.02
42 Plivit buruieni din aliniamentele de garduri vii ora-om 15.35 19.02
43 Tundere gard viu cu înălţimea până la 1,2 m mp 0.47 0.62
44 Tundere gard viu cu înălţimea peste 1,2 m mp 0.78 1.03
45 Tundere borduri şi chenare de buxus mp 2.15 2.82
46 Tundere în forme mp 2.15 2.82
47 Tăieri aplicate trandafirilor buc 3.85 5.04
48 Protejarea trandafirilor prin muşuroire. Desmuşuroit mp 4.15 5.43
49 Rectificat margini la borduri şi rabate 100 mp 39.36 51.80
50 Udat plantaţii din parcuri şi scuaruri, aliniamente stradale
            – udarea cu furtunul (de la hidrant) ora-om 15.35 19.02
            – udarea cu furtunul (de la cisternă) ora-om 15.35 19.02
51 Udat arbori, arbuşti şi gazon din aliniamentele stradale
            – udarea cu furtunul (de la hidrant) ora-om 15.35 19.02
            – udarea cu furtunul (de la cisternă) ora-om 15.35 19.02
52 Verificarea prinderii şi completarea golurilor la plantaţiile de flori 100 buc 60.25 79.19
53 Aplicarea îngrăşămintelor organice tona 64.80 85.02
54 Aplicarea îngrăşămintelor chimice şi foliare tona 1220.53 1603.81
55 Extras arbori cu balot (foioşi şi răşinoşi) buc 95.41 125.07
56 Tăieri de arbori şi arbuşti uscaţi, îmbătrâniţi şi scorburoşi cu diametru între 61-100 cm buc 464.92 604.31
57 Tăieri de arbori şi arbuşti uscaţi, îmbătrâniţi şi scorburoşi cu diametru peste 100 cm buc 672.17 870.75
58 Doborârea manuală a arborilor răşinoşi cu diametru 31-50 cm buc 74.91 96.07
59 Doborârea manuală a arborilor răşinoşi cu diametru > 50 cm buc 144.81 189.03
60 Doborârea manuală a arborilor foioşi tari şi brad cu diametru 31-50 cm buc 80.60 103.47
61 Doborârea manuală a arborilor foioşi moi cu diametru 31-50 cm buc 58.07 74.50
62 Doborârea manuală a arborilor foioşi moi cu diametru >50 cm buc 92.11 118.44
63 Văruirea arborilor din aliniamentele stradale mp 3.07 4.03
64 Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor prin stropire 100 buc 258.71 339.45
65 Plombarea scorburilor şi mobilizarea ramurilor dislocate buc 31.25 40.98
66 Transport gunoi şi alte materiale ora-om 15.35 19.02
67 Transport material dendrofloricol ora-om 15.35 19.02
68 Stâncării ornamentale executate cu piese izolate cu dimensiuni medii buc 12.98 17.15
69 Curăţat manual zăpadă afânată cu grosimea între 16-25 cm 100 mp 24.04 31.77
70 Curăţat manual zăpadă afânată cu grosimea între 36-50 cm 100 mp 56.69 75.02
71 Curăţat manual zăpadă îmbibată cu apă cu grosimea între 16-25 cm 100 mp 91.74 120.25
72 Curăţat manual zăpadă îngheţată cu grosimea între 16-25 cm 100 mp 95.50 126.02
73 Împrăştiat nisip tona 56.16 73.61
74 Strâns hârtii şi golit coşuri mp 0.0064 0.0084
75 Operaţiuni diverse nenormate ora-om 15.35 19.02
76 Montat mobilier urban ora-om 15.35 19.02
77 Vopsit tâmplărie mp 12.72 16.68
78 Reparat mobilier urban ora-om 15.35 19.02
79 Montat şi reparat mobilier locuri de joacă ora-om 15.35 19.02
80 Întreţinere statui mp 17.98 23.56
Tarife pentru lucrări de salubrizare Pieţe
conform articolului 8, aliniatul 2, punctul b din Ordinul 109 / 2007 pentru ajustarea sau modificarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare şi Contractului de concesionare nr. 7838 / 144 / 27.02.2006, Cap.VII, art.15, alin.5 plus Anexa I, cap.III,art.30, alin. 2
Nr. crt. Denumire lucrare UM Tarife în vigoare Tarif               mai 2017            lei / UM          fără TVA
1 Salubrizare pieţe ora-om 15.35 19.02
2 Transport deşeuri ora funcţionare 102.40 129.24
Tarifele nu conţin valoarea materialelor şi T.V.A.

2 răspunsuri

  1. Mai multi bani pentru panselute! S-a marit minimul pe economie, acum nu-i mai ajung 200 euro/panseluta, vrea 300…plus de asta, au inceput si cheltuielile cu Werk-ul, unde se lauda ca a spalat, pardon, a investit 2 mil euro. Sunt curios in ce a investit 2mil euro, asta daca o fi adevarat, desi ma indoiesc…

  2. Pingback: Majorarea tarifelor Proserv va fi discutată în 28 iulie - Hunedoara Libera

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus