Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus primele măsuri în apelul ajuns pe masa celor 5 judecători.

Detalii soluţie: 

I. În ce priveşte cererea de probe formulată Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie –D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală:

1. Admite proba testimonială solicitată, constând în reaudierea martorilor Şelaru Florina Adriana, Danciu Constantin, Ioiescu Ovidiu Petre, Dumitraş Florin, Balint Dan, Balint Lucia, Şionei Dorin, Cupeţiu Dorin, Cupeţiu Monica, Barna Dorel Viorel, Link Cristian, Giurea Petrică Marius, Timiş Gheorghe Claudiu, Popa Dorin, Pănoiu Nicoleta, Pîrvoni Gabriel, Arhire Daniel Dorin, Rişcuţă Aurel, Brînda Cristinel, Milodin Simona Elena şi a martorului cu identitate protejată Călin Daniel;

2. Admite proba testimonială constând în audierea martorilor noi Dragoş Octavian, Băcean Lazăr, Crăciun Simona Eugenia, Herban Corina Liliana şi Vaida Carol;

3. Admite cererea privind desecretizarea notelor transmise de către Serviciul Român de Informaţii prin adresa din 12 ianuarie 2016, înregistrată sub nr. 0010/CDC din data de 13 ianuarie 2016 la Compartimentul de Documente Clasificate al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, depuse pentru dosarul nr. 2738/1/2014, înscrisuri, cu caracter, „strict secret”;

4. Dispune emiterea unei adrese în atenţia Compartimentului de Documente Clasificate al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea derulării procedurilor necesare desecretizării notelor anterior menţionate şi, ulterior, depunerii acestora la dosarul cauzei.

II. În ceea ce priveşte cererea de probe formulată apelantul intimat inculpat Mureşan Ioan:

1. Admite proba testimonială constând în reaudierea martorilor Albu Dumitru, Manolache Cătălin, Mărginean Mircea, Târnu Ioan, Braicu Nicolae, Nicolescu Cătălin, Veştemeanu Sebastian, Şelaru Florina Adriana, Solomon Maria, Bucea Maria, Fara Mihaela, Banea Marian, Trif Valentin, Florescu Gabriel, Baboş Ciprian, Simota Alin, Ilisei Mircea, Valint Dan, Rusu Gheorghe, Ionescu Gheorghe, Luca Anversa, Robescu Florentin, Dumitraş Florin şi a martorului cu identitate protejată Călin Daniel;

2. Admite, în parte, proba cu înscrisuri solicitată, astfel cum a fost formulată.

Dispune emiterea următoarelor adrese:

2.1- către DIICOT Structura Teritorială Alba Iulia, pentru a se înainta, în copii certificate, sesizarea iniţială, împreună cu plicul prin care a fost expediată prin poştă de către Albu Dumitru, adresa de trimitere către BCCO Alba în vederea efectuării de verificări şi precizările formulate de către Albu Dumitru, în prezenţa apărătorului ales, cu referire la lucrarea penală nr. 33D/VIII/1/2014 a DIICOT Structura Teritorială Alba Iulia, pentru a se constata conţinutul, circuitul şi modul de soluţionare a lucrării;

2.2.- către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Cabinetul Procurorului General, pentru a se înainta, în copie certificată, Ordinul nr. 5610/C/A din 11.10.2013, prin care a fost retras avizul de poliţie judiciară acordat lui Berbeceanu Traian;

2.3.- către DIICOT – Biroul Teritorial Hunedoara, pentru a se comunica procesul verbal de sesizare din dosarul nr. 84/D/P/2013, măsurile de supraveghere dispuse în cauza menţionată (interceptări, filaje, supravegheri operative), cererea şi autorizaţia de efectuare a percheziţiilor sau ridicărilor de înscrisuri emisă în cauză, ordonanţele de delegare a poliţiştilor de la BCCO Alba pentru efectuarea acestei activităţi, dacă dosarul se afla, anterior, în cercetarea IPJ Hunedoara, data la care a fost înregistrată cauza la IPJ Hunedoara stadiul actual al anchetei;

2.4.- către DIICOT – Structura Centrală, pentru înaintarea rechizitoriului nr. 395D/P/2013 din 11.06.2014 întocmit de această Direcţie, privind pe inculpaţii Biriescu Titus, Biriescu Anişoara, ş.a;

2.5.- către DIICOT – Structura Centrală, pentru a se înainta declaraţiile şi înregistrările ambientale vizând pe martorii Litera Cristian (din data de 26.11.2013), Litera Simina (din data de 02.12.2013) şi Ioiescu Ovidiu (din datele de 09.12.2013 şi 20.06.2014) din dosarul nr. 109D/P/2013 privind pe Litera Cristian (disjuns din dosarul nr. 100D/P/2012);

2.6.- către DIICOT – Structura Centrală, în vederea înaintării la dosarul cauzei a tuturor înregistrărilor convorbirilor telefonice si ambientale realizate în dosarul nr. 13D/P/2011 al DIICOT Structura Teritorială Alba lulia (privindu-l pe apelantul intimat inculpat parte civilă Berbeceanu Traian, inclusiv înregistrările discuţiilor dintre acesta şi numiţii Cucu Claudiu, Robescu Florentin, Dragotă ,ş.a.), precum şi a tuturor înregistrărilor comunicaţiilor purtate pe SKYPE şi WHATSAPP, aflate pe sistemele informatice ridicate la percheziţie;

2.7. – către DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru inaintarea sesizării formulate de numitul Scaglione Cosimo (dosarul nr. 127D/P/2013), împreună cu înscrisurile aferente;

2.8– către DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru comunicarea la dosarul cauzei a sesizărilor formulate şi a referatelor înregistrate cu nr. 145D/VIII/1/2013, 69D/VIII/1/2012 şi 35D/VIII/1/2013, întocmite atât de apelantul intimat inculpat Mureşan Ioan, în calitate de procuror, cât şi de alţi magistraţi-procurori cu privire la presupuse fapte comise de Berbeceanu Traian;

2.9. – către DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, pentru comunicarea la dosarul cauzei a înregistrărilor convorbirilor telefonice din dosarul nr. 99D/P/2012, realizate în perioada 15.12.2012-15.01.2013;

2.10.- către Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru a se comunica soluţia dispusă de această instituţie în ceea ce priveşte cauza având ca obiect plângerea formulată de Berbeceanu Traian la data de 19.05.2014 împotriva procurorului Bugeac Eduard;

2.11. – către Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru a comunica la dosarul cauzei, în integralitate, înregistrările convorbirilor telefonice efectuate de Mureşan Ioan în baza Ordonanţei provizorii din 26.11.2013 şi a Autorizaţiei emisă de instanţă în 28.11.2013, în perioada 26.11.2013 – 25.12.2013;

2.12. Dispune ataşarea la prezenta cauză a dosarelor: nr. 932/57/2013 al Curţii de Apel Alba Iulia – Secţia penală, nr. 932/57/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, nr. 7548/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală şi nr. 7548/2/2013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, precum şi a dosarului nr. 13D/P/2011 întocmit de DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia, în copie certificată, ultimul menţionat în forma în care a fost înaintat către DIICOT – Structura Centrală, înainte de preluare, sens în care dispune emiterea adreselor necesare, atât către instanţele menţionate, cât şi către DIICOT- Structura Centrală;

2.13. Constată că, potrivit susţinerilor apărării, proba cu înscrisuri solicitată, constând în încheierea nr. 33 din 4 iulie 2012 pronunţată de Tribunalul Alba, încheierea nr. 49 din 6 iulie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Alba Iulia, cererile şi încheierile de prelungire a arestului preventiv formulate faţă de Litera Cristian şi Litera Simina, minuta încheierii nr. 2345/05.07.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, adresa emisă de către DIICOT – Serviciul Teritorial Alba Iulia nr. 1966D/IX/1/2013 şi memoriul formulat de martorul Litera Cristian, a fost administrată, înscrisurile menţionate fiind depuse la dosar şi urmând a fi reevaluate la soluţionarea apelului;

2.14. Respinge solicitarea de emiterea a unei adrese către Inspectoratul General al Poliţiei – Serviciul de Combatere a Criminalităţii Informatice – DCCO, pentru a se comunica dacă martorul Litera Cristian a avut vreodată calitatea oficială de informator al Poliţiei;

2.15. Respinge solicitarea de emitere a unei adrese către Direcţia Naţională Anticorupţie pentru se a transmite la dosarul prezentei cauze înregistrările ambientale efectuate de Braicu Nicolae, Sabău Lucian, Berbeceanu Traian, Husanu Danca Ioana, Circo Florica, Luca Ovidiu ş.a şi, totodată, pentru a pune la dispoziţia instanţei de apel dispozitivele cu care au fost efectuate înregistrările ambientale menţionate, precum şi suporţii de stocare originali, cum sunt, de exemplu, stickurile de memorie menţionate în procesele verbale întocmite la Direcţia Naţională Anticorupţie la datele de 05.11.2013 şi 11.12.2013;

2.16. Respinge cererea de a se emite adresă către DIICOT – Structura Centrală şi către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba lulia, pentru se a comunica instanţei de apel relaţii referitoare la comportamentul profesional al procurorului Mureşan Ioan, în perioada cât acesta a funcţionat în cadrul acestor instituţii;

3. Încuviinţează accesul apărătorilor aleşi ai apelantului inculpat Mureşan Ioan, avocat Ioan Adrian Vilău şi avocat Oancea Violeta, la documentele clasificate depuse la dosarul cauzei, aflate în custodia Compartimentului de Documente Clasificate.

III. În ceea ce priveşte cererea de probe formulată apelantul intimat inculpat Muntean Alin Mirel:

1. Admite proba testimonială constând în reaudierea martorilor Şelaru Florina, Robescu Florentin, Veştemeanu Sebastian, Nicolescu Cătălin şi Fara Mihaela (încuviinţaţi şi în dovedirea apelului formulat de inculpatul Mureşan Ioan), precum şi a martorului Balint Dan;

2. Admite cererea privind emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Structura Centrală, pentru a se solicita ataşarea la dosarul cauzei a tuturor suporţilor optici şi a planşelor foto care conţin datele rezultate din punerea în executare a măsurilor de supravehghere tehnică efectuate în dosarul nr. 212/P/2013, precum şi a suportului optic marca DVD-R inscripţionat ”28 de înreg. ambientale audio, 1 înreg. video”;

3. Încuviinţează accesul apărătorului ales al apelantului intimat inculpat Muntean Alin Mirel, avocat Havrileţ Georgiana-Ioana, la documentele clasificate din dosarul cauzei, aflate în custodia Compartimentului de Documente Clasificate;

4. Prorogă discutarea probei constând în ascultarea în şedinţă publică a înregistrării ambientale realizată de apelantul intimat inculpat parte civilă Berbeceanu Traian, conținând convorbirea acestuia cu martorul Robescu Florentin, aflată pe suportul optic tip CD-R inscripționat ”DNA DP 212/P/2012 Copie suport original THZ cf art. 143 alin. 2 C.P.P. duplicat probă digitală înreg. ambientală audio ale dialogurilor purtate de Berbeceanu Traian şi Robescu Florentin la data de 4 decembrie 2013 Bucureşti”, folderul ”Hawk”, subfolderul ”Discuţie_04 dec_2013_mf”, fi?ier ”Discuţie_04 dec_2013_mf002” 2013-10-08 14-29-33, până după indicarea de către apelantul intimat inculpat a intervalului orar în care s-au purtat discuţiile cu relevanţă pentru cauză, din cuprinsul acestei înregistrări.

IV. În ceea ce priveşte cererea de probe formulată apelantul intimat inculpat Rusu Gheorghe şi de intimata inculpată Rusu Anca:

1. Admite proba testimonială constând în reaudierea martorilor Ciorbă Dănuţ şi Milodin Simona Elena, precum şi a martorei Ţârlea Iulia Adriana;

2. Respinge, ca nefiind pertinente şi utile cauzei, cererile privind efectuarea expertizei grafoscopice şi a expertizei financiar-contabile solicitate în probatoriu;

V. În ceea ce priveşte cererea de probe formulate de apărătorul ales al apelantului intimat inculpat parte civilă Berbeceanu Traian, admite proba cu înscrisuri solicitată, constând în înscrisurile depuse la filele 231-236 vol. II dosar apel, emise de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Hunedoara şi, respectiv, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, referitoare la diferenţele de venit nerealizat de către apelant.

VI. Ia act de împrejurarea că Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, apelanta parte civilă Ministerul Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, apelanţii intimaţi inculpaţi Cean Nicolaie Ioan şi Urs Ion Vasile şi intimaţii inculpaţi Mihalache Mihai Adrian şi SC Uranus Junior 2003 SRL, prin mandatar practician în insolvenţă Expert Insolvenţă SPRL nu au formulat cereri de probe în cauză.

VII. Pune în vedere inculpaţilor care au precizat că doresc să dea declaraţie în faţa instanţei de apel să se prezinte la termenul de judecată ce se va acorda în cauză, în vederea audierii.

VIII. Menţine delegaţiile apărătorilor desemnaţi din oficiu în cauză şi, totodată, pune în vedere apărătorilor aleşi şi celor desemnaţi din oficiu să se prezinte la următorul termen acordat în cauză, iar în caz de imposibilitate de prezentare, să îşi asigure substituirea.

IX. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru SC Uranus Junior 2003, avocat Chirilă Vasile, să facă dovada calităţii de practician în insolvenţă.

X. Stabileşte termen la data de 19 iunie 2018, ora 10.00, Sala Secţiilor Unite – 103, pentru când toate părţile au termen în cunoştinţă, urmând a nu mai fi citate.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2018.

sursa: www.scj.ro

Un răspuns

  1. Un tigan berbecu asta. Un excroc ca si ceilalti trei. La puscarie cu ei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus