Academia de Studii București – Centrul Teritorial Deva organizează sesiune de admitere pentru studii universitare de licență Învățământ la Distanță, la specializarea Management (75 de locuri). Înscrierile vor avea loc în perioada 15-19 iulie 2019, între orele 8:00-16:00, la Centrul Teritorial Deva (Piața Unirii, nr. 3).

Admiterea se face prin concurs, pe baza mediei generale de admitere – calculată ca medie ponderată între media de la Bacalaureat (70%) și media anilor de studiu (30%). De asemenea, candidații vor depune un eseu motivațional privind alegerea ASE, care va fi evaluat prin calificativul ”Admis” sau ”Respins”.

Rezultatele finale ale concursului de admitere vor fi afişate sâmbătă, 20 iulie 2019.

Actele necesare pentru înscriere sunt: dosar plic; diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă cu aceasta) și foaia matricolă (sau echivalenta acesteia, din care să rezulte mediile anilor de studiu) – original sau copii legalizate; adeverință medicală tip, eliberată de medicul de familie sau de cabinetele medicale școlare; copie după cartea de identitate; copii legalizate după certificatul de naștere și certificatul de căsătorie (dacă este cazul); două fotografii 3/4; dovada achitării taxei de înscriere (125 lei); declarație pe propria răspundere prin care candidatul se angajează să nu urmeze simultan mai mult de două programe de studii universitare; acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Taxa de școlarizare pentru anul universitar 2019-2020 este în valoare de 3.500 de lei și poate fi achitată în rate, astfel: în 24-26 iulie 2019 – 50% din taxa anuală; la începutul semestrului al doilea (februarie 2020) – 50% din taxa anuală.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0772.168.483 și 0372.790.592 (de luni până vineri, între orele 8:00-16:00), pe adresa de e-mail asedeva2017@gmail.com și pe www.ase.ro.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus