Ministerul Educației a publicat o sinteză a informațiilor din Metodologia și calendarul de înscriere a copiilor în învățământul primar.

Părinții sunt obligați să îi înscrie la clasa pregătitoare pe copiii care împlinesc 6 ani până pe 31 august 2015 inclusiv.

Părinții care vor să își înscrie copii la școală deși aceștia împlinesc 6 ani ulterior trebuie să știe că în perioada 17 februarie – 11 martie se face evaluarea dezvoltării psihosomatice, la solicitarea părintelui.    

Ministrul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Mihai Sorin Cîmpeanu, a aprobat prin ordin Metodologia şi calendarul de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2015-2016. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 103/9 februarie 2015.

În clasa pregătitoare se pot înscrie:

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2015, inclusiv.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.

Orice altă situație va fi rezolvată de către inspectoratele școlare, în interesul educațional al elevului și în conformitate cu cadrul legal.

Direct în clasa I se pot înscrie:

Copiii care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2015, inclusiv și care nu au parcurs, anterior, clasa pregătitoare, pot fi înscriși, la cerere, în clasa I.

La solicitarea părinților, copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2015, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei I.

Înscrierea se poate face în clasele I deja existente, pe locurile disponibile.

Cum și unde se face evaluarea psihosomatică a copiilor:

Evaluarea se face atât la sediul CJRAE/CMBRAE, cât si în diferite zone ale judeţului/ municipiului Bucureşti, cu prioritate în grădiniţe.

Evaluarea se efectuează în perioada 17 februarie – 11 martie, în intervalul orar 10.00 – 18.00.

Evaluarea se realizeaza de către personalul de specialitate al CJRAE/CMBRAE, personal de specialitate din alte instituţii/ unităţi, precum şi medici şcolari sau medici de familie, acolo unde este necesar.

La ce școală poate fi înscris un copil?
Părintele poate opta:

– pentru înscrierea la școala de circumscripție, în această situație, copilul este automat înscris.

– pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție, în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a celor specifice de departajare.

Părintele poate solicita ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea.

Înscrierile se vor face:

La școala la care părintele dorește înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la școala la care părintele dorește înscrierea copilului.

Cererile-tip de înscriere pot fi completate și online, pe un formular disponibil la adresa www.edu.ro, în secțiunea Înscriere în învățământul primar. Formularul va fi disponibil online din data de 23 februarie.

După completarea cererii online, părintele va trebui să meargă la școala la care dorește înscrierea copilului, pentru validarea cererii.

Actele necesare pentru înscriere:

Cerere-tip de înscriere

Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal

Copie și original al certificatului de naștere al copilului

Documentul care atestă dezvoltarea psihosomatică corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare/clasei I (acolo unde este cazul).

Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul).

CALENDARUL ÎNSCRIERILOR

Înscrierile vor avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinși într-o unitate de învățământ, după prima etapă.

Prima etapă: 23 februarie – 3 martie
– înscrierile se fac în perioada 23 februarie-3 martie, la școală, de luni până vineri, între orele 8.00 – 20.00

– înscrierile se fac și sâmbăta, între orele 9.00 – 13.00
– părinții pot fi programați pentru înscriere de către unitatea de învățământ.
– 20-21 martie: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-urile inspectoratelor școlare a listei copiilor înscriși, după prima etapă

A doua etapă: 24 martie – 3 aprilie
Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinși în nicio unitate de învățământ, părinții vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă.
Unitățile de învățământ sunt obligate să afișeze situația copiilor înscriși și a locurilor rămase disponibile, după fiecare etapă de înscriere.
10 aprilie: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-urile inspectoarelor școlare a listei copiilor înscriși, după prima etapă

CRITERIILE de departajare pe care școlile le aplică dacă numărul de copii este superior numărului de locuri

Criterii generale:

Are un anumit tip de handicap

Este orfan de unul sau de ambii părinți

Provine de la casa de copii/centru de plasament/plasament familial

Are un frate sau o soră înmatriculat/înmatriculată în unitatea de învățământ dorită

Criterii specifice:

Sunt aplicate după criteriile generale și numai dacă acestea nu reușesc să facă departajarea între copii, cu excepția situațiilor prevăzute de Metodologie.

Sunt elaborate de către fiecare unitate de învățământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinți/tutori legali și nu pot fi discriminatorii, respectiv trebuie să țină cont de faptul că toți copiii au drepturi egale, indiferent de condiția socială, financiară, indiferent de naționalitate, rasă, religie, confesiune, sex.

De unde se pot informa părinţii?

– internet: inspectoratele școlare generale vor crea, pe prima pagina a site-urilor lor, o secțiune – Înscrierea în învățământul primar 2015

– direct de la școli, cu ocazia evenimentului Ziua porților deschise.  Fiecare unitate de învatamânt în care se organizeaza clasa pregatitoare are obligatia sa organizeze acest eveniment public într-una din zilele din intervalul 18-26 februarie. Parintii si copiii vor putea vizita spatiile si vor putea discuta cu cadrele didactice.

– de la unitatile de învatamânt prescolar, în cadrul întâlnirilor pentru informarea si consilierea parintilor copiilor din gradinita care vor fi cuprinsi, în anul scolar 2015 -2016, în învatamântul primar.

TELVERDE – părinții pot suna gratuit la numărul  0800 816 xyz, unde xyz reprezintă indicativul pentru fiecare judet și să ceară informații și lămuriri. Indicativul pentru județul Hunedoara este 254.

Există suficiente locuri pentru copii în clasa pregătitoare?

Da, fiecare copil are un loc asigurat. Numarul de locuri alocat prin cifra de scolarizare pentru clasa pregatitoare este mai mare decât numarul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învatamântul primar.

Ce tip de activitati se vor desfasura la clasa pregătitoare?

Copiii îsi vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor stabili sau consolida primele contacte cu lumea numerelor si a literelor, vor învata sa observe mediul înconjurator si sa interactioneze cu ceilalti copii, prin jocuri didactice, activitati în echipa, activitati de descoperire, prin desen sau muzica.

Se vor face mai multe ore de miscare (doua ore de Educatie fizica + doua ore de Muzica si miscare).

Cum functioneaza înscrierea în învatamântul primar privat?

Înscrierea se face în prima etapa (23 februarie – 3 martie).

Înscrierea se face direct la unitatea de învatamânt sau pe formularul online, daca unitatea de învatamânt autorizata/acreditata si-a introdus toate datele în aplicstia informatica pentru înscrierea în clasa pregatitoare, la fel ca unitatile de învatamânt de stat. Daca nu, înscrierea se face doar la unitatea de învatamânt. În cazul înscrierii online, validarea înscrierii se face la sediul unitatii de învatamânt dorite.

Daca, dupa finalizarea primei etape, copilul nu este înmatriculat la unitatea de învatamânt dorita de parinte, copilul poate fi înscris la scoala de circumscriptie, numai daca parintele a solicitat si aceasta opţiune în formularul de înscriere. În caz contrar, participa la a doua etapa de înscriere (24 martie – 3 aprilie).

alba24.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus