Ce deficiențe au găsit inspectorii de muncă

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2023, în perioada 28.08.2023 – 08.09.2023 Inspectoratul Teritorial de Muncă Hunedoara a desfășurat campania națională de control la angajatorii care desfășoară activitate în următoarele domenii: ”Alte servicii de cazare – cod CAEN 5590”, ”Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată – cod CAEN 5520” și ”Hoteluri și alte facilități de cazare similar – cod CAEN 5510 (clasa din care s-au verificat doar motelurile)”, având ca obiective principale identificarea angajatorilor care nu respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă, eliminarea neconformităților constatate în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, prin dispunerea măsurilor obligatorii pentru remedierea acestora și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.

În cadrul acțiunilor de control, inspectorii de muncă au verificat modul de respectare a  prevederilor legale care reglementează relațiile de muncă (verificarea contractelor individuale de muncă, transmiterea în termenul legal a CIM în registrul general de evidență a salariaților, durata timpului de muncă și munca suplimentară, întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de salariați, repausuri periodice, munca de noapte, acordarea drepturilor salariale, regulamentul intern / contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate) și securitatea și sănătatea în muncă în acest domeniu (verificarea periodică a echipamentelor electrice efectuată de persoane autorizate, precum și prezența unor instalații electrice degradate; verificarea echipamentelor de muncă supuse unei legislații speciale, cum ar fi centralele termice, lifturile și alte echipamente similare; modul de organizare a intervenției în caz de pericol grav și iminent, în sensul că nu sunt desemnați lucrători care aplică măsurile de prim ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, nu se asigură stingătoare de incendiu, trusele de prim ajutor sunt expirate și incomplete; efectuarea controlului medical și psihologic pentru lucrători, inclusiv pentru cei care desfășoară muncă de noapte; lipsa autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; neacordarea echipamentelor individuale de protecție, neetichetarea recipientelor cu substanțe chimice; neverificarea unor echipamente de muncă, cum ar fi detectoare de gaze și hote).

Au fost efectuate 72 de controale în domeniile relațiilor de muncă și securității și sănătății în muncă, constatându-se un număr total de 64 deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate și respectarea prevederilor legale.

În cadrul acestor controale, s-au aplicat un număr total de 51 de sancțiuni contravenționale, din care 40 de avertismente și 11 amenzi în cuantum de 36.500 lei.

Prin fiecare acțiune de control, I.T.M. Hunedoara urmărește creșterea gradului de    conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relațiilor de muncă și cele referitoare la sănătatea și securitatea în muncă pentru toate domeniile de activitate.

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus