Posturile vacante scoase la concurs sunt la Spitalul CF Simeria, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Casa Județeană de de Asigurări de Sănătate și Direcţia de Sănătate Publică.

Spitalul General CF Simeria

Spitalul General CF Simeria, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de infirmieră (3 posturi).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

 • certificat de competenţe profesionale pentru ocupaţia de infirmier;
 • minim 6 luni vechime în specialitatea postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 30 martie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului General CF Simeria, str. Avram Iancu, nr. 26, sau la Biroul R.U.S., telefon 0254260100;

Spitalul General CF Simeria, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacantă, de spălătoreasă.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

 • fără condiţii de vechime în specialitatea postului

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 26 martie 2015, ora 10.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obţin la sediul Spitalului General CF Simeria, str. Avram Iancu, nr. 26, sau la Biroul R.U.S., telefon 0254260100.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, Județul Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacantă, de îngrijitoare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: 

 • studii generale

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 11 martie 2015, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 18 martie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad, str. Măgura, nr. 25, Județul Hunedoara, telefon: 0254/611.050, interior 213.

Casa de de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara

Casa de de Asigurări de Sănătate a Județului Hunedoara, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Contractare, Deconectare, A.M. Spitalicească, A.M. Specialitate Paraclinic, Recuperare și Urgență Prespitalicească.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: 

 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științelor economice/juridice/medicină;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 9 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 20 martie 2015, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor
 • 31 martie 2015 ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Casei de Asigurări de Sănătate  Hunedoara, din Deva, Bd. 1 Decembrie nr.16, telefon 0254/219.280.

Direcţia de Sănătate Publică

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv al Direcţiilor de Sănătate Publică Arad, Argeş, Bacău, Braşov, Buzău, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Hunedora, Ialomiţa, Olt, Prahova, Satu – Mare, Sălaj.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: 

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, ştiinţe juridice sau ramura de ştiinţe medicină;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 3 ani

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 • 01 aprilie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă AICI.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

 • copia actului de identitate;
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
 • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
 • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
 • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

foto: transilvaniabusiness.ro

Ţi s-a părut interesant articolul?

Distribuie pe Facebook pentru a putea fi citit şi de prietenii tăi!

Urmăreşte HUNEDOARA LIBERĂ.RO pe FACEBOOK

2 răspunsuri

 1. Postul de la DSP va fi ocupat de cel mai apropiat om al lui NISTOR, iar cel de la CJAS -de cel mai apropiat om al lui MOLOT!

 2. Recent am descoperit o noua platforma unde oamenii isi pot posta parerile legate de sistemul medical si serviciile medicale ce le-au fost prestate. Mi se pare un lucru foarte util inainte de a lua decizia de a merge la un anumit doctor sau nu. http://www.sistemulmedical.ro se numeste platforma

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus