Valorile neimpozabile ale diurnelor în 2019 sunt precizate în acest articol.

Salariații societăților comerciale au dreptul la plata unei indemnizații de delegare sau detașare (diurna), pe perioada deplasării în interes de serviciu.

De asemenea, salariatii au dreptul,  proporțional cu perioada lucrată, la plata unei alocații de hrană sub forma tichetelor de masă.

Este important de stabilit dacă acordarea diurnei în 2019 este incompatibilă cu acordarea tichetelor de masă,  pe perioada delegării sau detașării în țară și străinătate.

Pentru a nu fi impozabilă, diurna trebuie să fie prevăzută în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă și acordată în condițiile prevăzute de legislația care reglementează diurna la instituțiile publice.

Valorile neimpozabile ale diurnelor în 2019 sunt precizate în acest articol.

Diurna se socotește de la data și ora plecării din locația unde a fost delegat/detașat salariatul și pâna la data și ora înapoierii mijlocului de transport în localitatea unde își are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare sau detașare.

  • Pentru delegarea în țară cu o durată de o singură zi, precum și pentru ultima zi, în cazul delegării de mai multe zile, HG nr. 714/2018 stabilește că diurna se acordă numai dacă durata delegării este de cel puțin 12 ore.
  • Pentru delegarea în străinătate, pentru fracţiunile de timp care nu însumează 24 de ore, diurna se acordă astfel: 50% pânã la 12 ore şi 100% pentru perioada care depãşeşte 12 ore ( conform HG nr. 518/1995, art.7 (3) )

De la 1 ianuarie 2019 a intrat în vigoare noua lege a tichetelor, Legea nr. 165/2018, care a înlocuit-o pe cea veche, Legea nr. 142/1998. Noul act normativ păstrează toate principiile de funcționare ale sistemului actual de tichete, dar unifică într-o singură lege mai multe tipuri de bilete de valoare: de masă, de cadou, de creșă, culturale și de vacanță.

Astfel, angajatorii nu pot acorda mai mult de un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare din luna pentru care se efectuează distribuirea/transferul valorii nominale a tichetelor de masă, după caz. Iar salariații beneficiază lunar de un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care sunt prezenți la lucru în unitatea angajatorului, iar acest număr nu poate depăși numărul de zile lucrătoare.

Așadar, salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile în care este prezent la lucru în unitate .

Din coroborarea celor două categorii de acte normative ce reglementează acordarea diurnei și acordarea tichetelor de masă reies următoarele :

  • Tichetele de masă nu se acordă pe durata delegării sau a detașării în afara localității în care salariații își au locul permanent de muncă și primesc indemnizație de delegare sau de detașare (conform art. 10 al. (1) pct.c) din Normele metodologice de aplicare a Legii 65/2018);
  • În cazul în care un salariat lucrează un număr parțial de ore chiar în ziua plecării în delegație (3 ore de exemplu), o soluție practică ar fi să i se acorde diurna calculată de la data și ora plecării în delegație până la data și ora înapoierii din delegație, iar ulterior, în prima zi de revenire la lucru va putea lucra, mai puțin cele 3 ore prestate inițial, și va primi un tichet de masă.

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

*

Inapoi Sus